Extrastiftelsen støtter
Drammen Flyklubb


Støtt flyklubben: 

Postmottak:
Klikk for e-post

 

Besøkstall:
180.622

[ Teorikurs PPL/LAPL 2016-17 | Seilflyging for funksjonshemmede | Nabokontakt ]


SISTE NYTT

Prisøkning motorfly

Motorflygruppa har dessverre blitt nødt til å øke prisene på begge motorflyene. Katana har dessverre fått øket drivstoffprisene markant pga. at 98 oktan MOGAS ikke lenger er tilgjengelig på ENHS, og generell prisstigning må dessverre også ta inn igjen. Prisene ble øket pr 8. februar.

2017.02.11, KS

Ny dato for årsmøtet

Årsmøtet er utsatt til tirsdag 7.mars kl. 19:00 på Sanden Hotell i Hokksund.

Vi følger dagsorden slik den er formulert i klubbens lover.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag sendes styret@drammenflyklubb.no .

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi minner om at årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Beretninger, regnskap og budsjett vil bli gjort tilgjengelig elektronisk før årsmøtet.

2017.01.23, SHH/KS

 

Årets bilder:
ENHS 08.05.2016
Historiske bilder:
Bildet viser Jørgen Gløersen med sin hengeglider, tatt i Lier i 1912. Desverre har det sneket seg inn feil bilde av Jørgen Gløersen i historieboken om Drammen Flyklubb.
Flyparken:
Instrumentpanel

 

Innkalling til årsmøte

Hovedstyret innkaller til ordinært årsmøte 16. februar 2016 kl.19:00 på Sanden Hotell i Hokksund. Vi følger dagsorden slik den er formulert i klubbens lover.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag sendes styret@drammenflyklubb.no.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi minner om at årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Beretninger, regnskap og budsjett vil bli gjort tilgjengelig elektronisk før årsmøtet.

2017.01.11, SHH/KS

Nedlasting av referater - ny pålogging

Nedlasting av referater og annet materiell som er tilgjengelig kun for medlemmer av Drammen Flyklubb, har fått endret pålogging. Nå skal man bruke passord fra myWebLog, i stedet for å bruke PIN fra NLF.

Les mer her

2017.01.11, KS

Husk selvassuransefond for motorfly!

Nå viser kalenderen 2017, og det minnes på at man må betale inn til selvassuransefondet før første flyging i det nye året foretas! 

Les mer her

2017.01.09, KS

Arkiv 2016

Arkiv alle

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke

Status:
ENHS
LN-ACF
LN-DFK
LN-DFL
LN-DFM
LN-YDM
Seilflyging
myWebLog status pr.:
23.02.2017 19:39:32


Booking:
ObjektFraTil
LN-DFL23.02 13:0023.02 15:00


Annonser: