(07. jan -03 /AB)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2002, 4. kvartal

Taket på murhangaren har falt ned

Taket på murhangaren har falt ned i kveld. Politi er på stedet for å gjøre undersøkelser nå sent i kveld (2300). LN-ASF, LN-BDX, LN-ASQ og to Zokole er etter alt å dømme skadet. Vi kommer tilbake med nærmere rapport når vi har mer informasjon. Det var en ELT som gikk av og hovedredningssentralen på Sola lokaliserte Hokksund. Det var slik vi fikk greie på hva som hadde skjedd.

(29. desember -02 /RD/ØM)

Tecnam P92 JS

Tecnam P92 JS skal komme til ENHS fredag 27.12 istedenfor 23.12 som først avtalt. Sjekk med Terje Gran på telefon 92029141 at flyet har kommet før du tar turen til ENHS.

(23. desember -02 /TG/ED)

Acro-video

Odd-Gunnar har overlevert en acro-video fra i sommer. Videoen er på 3,5 min. Last ned hvis du har båndbredde/god tid: seilfly.mov (23 MB/Quicktime) / seilfly.wmv (33 MB/Windows Media Player) (Du må ha siste versjon av Quicktime eller Windows Mediaplayer)

Acrokurs starter i 2003, les mer lenger ned på siden

(22. desember -02 /OGF/AB)

Mange nye elever i motorgruppa

Skolesjef Egil Thon opplyser at 11 av våre 13 nye elever nå følger teorikurset til PPL. To elever bruker kun Luftfartsskolens nettbaserte opplegg. Første eksamensmulighet etter kurset er i juni. Noen av elevene har allerede begynt å fly C-172, men det er ventet at de fleste vil benytte VLA-tilbudet så fort flyet er på plass.

(20. des -02 /ED)

 

Tecnam P92 JS på besøk til ENHS

Mandag 23.12.02 kommer Tecnam P92JS på tilhenger til ENHS. Vi vil montere flyet og sette det i murhangaren, og der vil det stå til over nyttår. Flyet er ennå ikke flyvedyktig grunnet sen behandling av luftdyktighetsbevis fra det svenske luftfartsverket. Flyet vil bli kjørt tilbake til Sverige første uke på nyåret og godkjent for deretter å komme tilbake til ENHS slik at vi kan prøvefly det. Vi får muligheten til å ta dette flyet i nærmere øyesyn i juleferien og smøre oss med tålmodighet slik at vi kan få flydd det på nyåret. For spørsmål om flyet, andre fly eller generelt VLA, bruk VLA-forumet slik at alle kan ta del i eventuelle diskusjoner.
(18. des -02 /TG/ED)


LN GAM TRENGER DEG!

Er det noen som kan påta seg å transportere vår kjære GAM til Starmoen for 6.000 timers kontroll. Den bør helst være der innen søndag 5 januar. Ta kontakt med Hans M Borge på mail / telefon (22 56 28 60) /mobil (901 50 554) Første mann til mølla etc. etc.

(18. des -02 /HMB/ØM)

De mest hardbarkede holder ut

Sist helg ble det 13 slep (8 lø. + 5 sø.) og en førstegangssolist.

(16. des -02 /AS/AB)

Katana - nytt forsøk! (avlyst)

Været ser ut til å holde seg bra noen dager, så vi er optimistiske og vil få Katanaen over til ENHS til helgen (14.12.02)...

(10. des -02 /TG/ED)

Til tross for kulde og korte dager......

Til tross for kulde og korte dager er det aktivitet på Hokksund i helgene. Det ble mye varm kaffe, noen lag ull og rundt 10 slep i helgen. Stille og rolig med fine skoleforhold, og som en av seilflyeleven sa - "nå er det ingen ting å skylde på hvis det går dårlig i slepet". ASFen var også ute og luftet seg på en del skoleturer.

(08. des -02 /AB)

Rapport fra prøveflyging av VLA i Polen

Terje Gran og Oddvar Grøstad har besøkt produsenten av VLA-modellen AT3 i Polen. De ble meget godt mottatt og klarte å få gjennomført prøveflyging på tross av miserabelt vær.

Rapport fra turen med bilder ligger på VLA-forumet. For mer informasjon om AT3 se vår flyoversikt.

(07. des -02 /ED)

Acro-kurs seilfly 2003

En gruppe fra DFKS har i høst arbeidet med å utforme et opplegg for acro skoling i mer faste former enn hva som tidligere har vært tilfelle. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten, med målsetning om å kunne tilby acro skoling fra og med sesongen 2003.

Målsetning er at acro skoling skal kunne utføres på helgebasis på lik linje med vanlig grunnskoling. Første del av dette tilbudet vil være et teorikurs som vil bli avholdt på Drammen Videregående Skole. Kurset vil ha en varighet på tre kvelder med oppstart tirsdag 14. januar 2003, kl. 17.30 – 20.45. Resterende kurskvelder er tirsdag 21. og tirsdag 28. januar til samme klokkeslett. Prisen for teorikurset vil være kr. 250,- pr deltager, og inkluderer teorimateriell. Teorikurset vil avsluttes med en teoriprøve som må bestås før praktisk opplæring kan påbegynnes. Den praktiske delen av opplæringen er delt i to deler. A1 dekker positive øvelser, og kan utstedes når eleven har gjennomgått tilstrekkelig opplæring, og har minimum 100 timer totalt på seilfly. A dekker negative øvelser i tillegg til det som dekkes av A1, og kan utstedes når eleven har gjennomgått tilstrekkelig opplæring og har minimum 150 timer totalt på seilfly. Detaljer vedrørende den praktiske opplæringen vil vi komme tilbake til senere. Prisen for praktisk opplæring vil være iht DFK/S sin standard prisliste.

Da vi ikke aner omfanget av interessen rundt acroflyging blant klubbens medlemmer, er det vanskelig å vite hvor mange deltagere som vil melde seg på kurset. Blir interessen stor, kan det bli aktuelt med en prioritering av deltagerne for den praktiske opplæringen ut i fra kapasitets hensyn.

Påmelding eller spørsmål kan sendes til følgende adresse: oyvind.halden@nestor.no

(7. des -02 /ØH/ØM)

Banen er brøytet

Har fått beskjed om at banen, og også plassen foran hangarene, er brøytet. Slepekusk og seilfyinstruktør kommer, så det er ingen grunn til å kaste bort helgen på å forsøke å skrape påskeklisteret av skiene....

(6. des -02 /JV/ØM)

Brøyting

Da har jeg vært i kontakt med Øvre Eiker kommune, teknisk etat. De opprettholder brøytetjenesten som tidligere år. Brøyter flyplassveien, selve stripa og plassen mellom hangarene og ut til stripa. Jeg har også snakket med Hans Jørgen Jørgensen, han var jo flyplass-sjef tidligere. Han bekrefter avtalen. Utfordringen ligger i at det snør MASSE for tiden. De må derfor brøyte i etapper hos oss. Nå er det foreløpig ikke brøytet mellom hangarene og ut til stripa. Jeg har varslet om flyging til helga, men han kan ikke garantere at de blir ferdige! De skal gjøre det beste de kan for å få det ferdig.

(4. des -02 /T-EL/ØM)

Julemøte/ekstraordinært årsmøte

Vi inviterer alle medlemmer til julemøte/ekstraordinært årsmøte

Torsdag 19.12 klokka 1830 på Idrettens Hus i Drammen

Program for julemøtet:

  • Orientering om klubbdriften
  • Orientering om VLA-prosjektet
  • Orientering om Cub-prosjektet
  • Orientering om Vågå Wave Camp 2003
  • Orientering om øvrige planer og prosjekter
  • Mat og sosialt samvær.

Saksliste for ekstraordinært årsmøte:

Kjøp av entry level glassfiber en seter for seilflygruppa.

(Et ekstraordinært årsmøte tidligere i høst ga tilslutning til å kjøpe en ASK-23 entry level glassfiber enseter. Siden den handelen som kjent gikk i vasken, ønsker styret nå å gå videre med det som var det andre alternativet, en ny LS-4. Det forrige vedtaket lød eksplisitt på ASK-23, og styret ønsker å ha formalitetene i orden. I følge klubbens lover skal et medlemsmøte godkjenne et slikt kjøp, men bankene krever nå årsmøtevedtak . Derfor er dette møtet innkalt etter reglene for ekstraordinært årsmøte og annonse innrykket i DTBB den 5. desember)

Kjøp av ett eller to VLA til motorflygruppa.

Av samme årsak som nevnt over trenger vi et formalvedtak på kjøp av VLA

Med vennlig hilsen

Raymond Dalen

Leder Hovedstyret

(2. des -02 /ØM)

Kjøp av K-23 er kansellert!

Rett før vi skulle sette oss i bilen og kjøre til Tyskland for å hente hjem det nye flyet sist helg, fikk Hans Borge en telefon fra selgeren av flyet. Han angret seg! Av ulike grunner var han ikke interessert i å selge flyet likevel. Det ble forsøkt med milde overtalelser, men han står fremdeles på sitt. Flyet er ikke til salgs lenger. Dette kom som lyn fra klar himmel, og uten noen form for forvarsel.

Styret hadde styremøte mandag 25 november. Der ble saken drøftet inngående, og momentene som har vært oppe tidligere ble vurdert på nytt. Styrets konklusjon er fremdeles at en K-23 er det flyet som egner seg best som et entry-fly. Andre flytyper er vurdert, men vi finner ikke at disse er like egnet. Det vil derfor være et udekket behov for et slik fly også i tiden framover. Klubben bør fortsette å søke i markedet for å skaffe en K-23 i framtida.

Samtidig har vi utvilsomt et behov for en flytype som favner de fleste piloters behov. Vi har lenge vurdert å skaffe en Ls-4 til klubben. Dette har vist seg å være en av de mest vellykkede konstruksjoner i moderne tid. Diskusjonen i styret har ikke vært om vi bør skaffe en Ls-4, snarere når og eventuelt ny eller brukt. Vi har kommet fram til at en ny Ls-4 er det riktige valget. Aktiviteten og behovet som er i klubben, forsvarer et slikt valg. Denne flytypen vil fremdeles i mange år framover være "det rette flyet". Leveringstid er to måneder, og med en rask avgjørelse kan vi ha flyet klart til bølgeleiren i uke 11. Siden et slikt kjøp har vært gjenstand for grundig debatt i klubben denne høsten, antar styret det vil være mulig å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamlig nå før jul.

Da rekker vi å få levert flyet i tide. Egen innkalling vil bli annonsert snarest.

(29. nov -02 /TL)

LN-BDX leveres tilbake

Så snart været tillater det blir LN-BDX fløyet til Notodden igjen. Vi takker Tone Vassbotten for lånet.

(25. november -02 /ØN/ED

Diamond Katana besøk utsatt

Snøvær gjør at besøket må utsettes nok en gang. Vi prøver nå å få flyet over fra Sverige ved første anledning med brukbart vær. Det betyr at det kan bli på en hverdag. Følg med på denne websiden for oppdatert informasjon. Se forøvrig artikkel om Katana, vår oversikt over noen aktuelle flytyper og VLA-forumet.

(23. nov -02 /TG/ED)

Fin deltagelse på informasjonsmøte om PPL-A teori

18 personer møtte fram på informasjonsmøtet, og mange av disse ønsker å delta på teorikurset. Første kurskveld er 19. november kl 18:00 og temaet er fly og motorlære.

(16. november -02 /ET/ED

DFK-medlem vant simulatortur

Jarle Kristiansen (DFK/M) vant en tur i Braathens flysimulator for sin innsats i GAP landingsdugnaden. Vi gratulerer!

(06. november -02 /OG/ED

Nytt teorikurs starter 14. november!

Teorikurs til privatflygersertifikat (motor) starter opp med et informasjonsmøte 14. november kl 18:00 i Idrettens Hus, Drammen. Kurset er utmerket støtteundervisning for elever av Luftfartsskolen som gjennomgår PPL-teori som fjernundervisning (brevskole eller Internet). Se fullstendig forelesningsplan for mer informasjon.

(06. november -02 /ED

Gratulerer med dagen!

5/11-82 ble vår kjære LN-GAM registrert for første gang. DFK kjøpte flyet fabrikknytt, og det har vært et populært fly, GAM har i høst passert 6000 timer og 11.000 starter. Les mer om DFK's historie....

(05. november -02 /AB)

Du er invitert!

Invitasjon til bølgeleieren Extreme Altitude Challenge 2003, og informasjon om overnatting er nå tilgjengelig på http://www.wavecamp.no. Vi håper at mange fra DFK blir med til Vågå. Online-booking blir tilgjengelig om ikke så mange dager.

(31. oktober -02 /wavestaff/AB)

Booking av CJ og landingstariff på DW

På styremøtet i seilflygruppa i går 28.10.02 ble det besluttet å innføre fra førstkommende helg og ut året:

  1. Bookingordning for LN-GCJ hver lørdag. Sesongen for opplevelsesturer er over og vi kan kanskje utnytte CJ bedre ved å forhåndsreservere dette flyet (LN-GAM vil primært bli brukt til skoling og vanlige turer) for å fly med venner, familie, kollegaer og forretningsforbindelser. I stedet for å møte opp til briefing, kan man sammen med passasjereren(e) møte opp litt før tiden man har booket flyet og bruke flyet i tilmålt tid. Vi satser på intervaller på 30 minutter. Fartøysjefen må ta kontakt med ASL eller de andre som har organisert flyvingen på denne dagen for å få informasjon om innholdet i dagens briefing slik at man tilpasser seg den aktivitet som er på plassen. Bookingen er lagt ut på http://booking.melwin.no/. Man går inn på Drammen Flyklubb og gjør sin reservasjon. Bruk medlemsnummer og kode som står på medlemskortet. Vanlig tariff.
  2. For de som har årskort, vil startavgiften bortfalle ved flyging på LN-GDW for resten av året. Bruk Bilagstype LAND for landingstrening på dagloggen.

    (29. oktober -02 /ØM)

Medlemsregister DFK/Motor

Vi ønsker å få gjort en skikkelig oppdatering av e-postadresser i medlemsregisteret for motorgruppa. Hver enkelt kan selv gå inn på http://melwin.nak.no/ og legge inn riktig e-postadresse. Hvis du ikke har medlemsnummer/passord tilgjengelig, kan du først sjekke her om du er oppført med korrekt e-postadresse. Send en e-post hvis du vil ha bistand med å legge inn adressen i registeret. De som har tegnet seg for Cub-andeler er allerede lagt inn/korrigert.

(28. oktober -02 /ED

Med buss til Hokksund

I forbindelse med åpningen av den nye E134 mellom Hokksund og Kongsberg vil TIMEkspressen flytte holdeplassen fra Torespæren til Hydro Texaco på Langebru. Dette gjør at buss også er et alternativ for å komme seg til og fra flyplassen.

(25. oktober -02 /IB/AB)

Sjekk været i området

Drammen havn tar bilder av området rundt havna en gang pr. time. Terje Arntzen var i kontakt med dem tidligere i høst, så nå har de lagt inn et bilde i retning himmelen over Hokksund. De har også oppdatert værrapport en gang pr. time på weben sin. Du finner linken under "ENHS" i menyen til venstre.

(23. oktober -02 /TA/AB)

Gratulerer!

Lars Thorenfeldt fløy opp i dag, søndag, med Josten Tangen i baksetet. Det var ikke behov for veldig mange turer, og Jostein virket godt fornøyd med kandidaten. Gratulerer med flygebevis, Lars!

(20. oktober -02 /AB)

Katana-besøket er utsatt!

Snøvær hindret flyet i å komme seg fra Sverige. Hans Nilsson vil gjerne vise fram flyet over to dager, så vi prøver igjen helga 2 - 3/11.

(19. oktober -02 /TG/ED)

VLA-diskusjonsforum er etablert

VeryLightAircraft-prosjektet er et samarbeid mellom NAK, Sola Flyklubb og Drammen Flyklubb. I forbindelse med prosjektet er det opprettet et felles diskusjonsforum. Forumet er åpent for alle, men innleggene skal være VLA-relatert.

(18. oktober -02 /ED)


Seilflyelever, kom og fly!

(Jada, dere andre også.) Benytt anledningen til å fly mye nå om høsten. Selv om termikken nok har gitt seg for sesongen, hender det vi får bølger, og tilgangen til fly er god. Det var faktisk tegn til bølger sist helg, og på søndag kunne man tydelig se lenticer oppover mot Blåfarveverket.

Ellers vil jeg minne om at elevlistene er til for å følges. Sist søndag jaget jeg instruktør nummer to til flyplassen, som igjen måtte legge ned endel innsats for å få anledning, bare for å finne en enslig elev. Han fikk fløyet sine tre turer, han; men det var nå satt opp seks elever.

For at dette skal kunne unngås i fremtiden, er det fint om dere sier fra, helst innen torsdagen før, om dere ikke har tenkt å benytte dere av plassen, eventuellt bytter den bort med noen andre. Står man oppført skal man møte opp.

Å sette av en hel dag på Hokksund med fint skolevær, særlig når man egentlig har mye annet å gjøre også, uten at det dukker opp noen elever å instruere, er demotiverende. Hvis jeg vet på forhånd at det kommer få elever, vil jeg kunne gi instruktør nummer 2 fri, vi unngår å slite ham ut unødig, og han holder kanskje en sesong til. Han kan være god å ha når sommeren kommer.

For ordens skyld: Elevlistene finner dere her under Medlemsinfo->Elevliste. Er det noen som ikke står oppført, men som ønsker å føres opp, er det bare å si fra.

(17. oktober -02 /CH)

Stiftelsesmøte avholdt i veteranflygruppa

Det var meget bra frammøte, andelskapitalen er fulltegnet og arbeidet fortsetter. Til interimstyre ble valgt; leder Bjørn Åge Nilsen, nestleder Bjørn Jørstad, sekretær Terje Svein Kristiansen og kasserer Øyvind Krokeide. Referat er lagt ut på egen side.

(9. oktober -02 /TSK/ED)

Diamond Katana på besøk helga 2 - 3. november (ble avlyst)

Hans Nilsson fra Diamond Aircraft Scandinavia kommer på besøk til ENHS. Vi vil få anledning til prøveflyging og besiktigelse av Katana DA20-A1 (JAR VLA godkjent). Det vil bli prioritert flyging for instruktører og medlemmer i VLA-gruppa først, etter dette er det fritt frem for andre interesserte. Møt opp, dette blir første visning av et JAR-VLA godkjent fly på ENHS (og i Norge). Vi satser på å bruke hele lørdagen og ha søndagen som reservedag. Værforbehold.

Se også artikkel om Katana, vår oversikt over noen aktuelle flytyper og nytt diskusjonstema i forumet!

(7. oktober -02 /TG/ED)

Vedtak på ekstraordinært årsmøte 3. oktober

Ekstraordinært årsmøte i Drammen Flyklubb 3. oktober vedtok å anskaffe to nye fly:

Det ene flyet er en ASK 23, som er ensetersversjonen av ASK 21 og som passer utmerket inn i vår øvrige flypark.

Flyet er laget i 1986 og er i tysk register (befinner seg nær Frankfurt). Flyet fremstår med meget godt gelcoatoverflate.

Det ble også vedtatt, enstemmig, å anskaffe et nytt reserve slepefly; En Robin REMO 180 med constant speed, firebladet propell, linevinsj og VFR utrustning. Flyet er beskrevet på egen side. Dette vil være en kombinasjonsmaskin som også vil bli utleid til turflyging.

Flyet vil bli levert i januar 2003 og prisen er 183.000 Euro.

Flyet vil bli anskaffet i seilflygruppas regi og driftes av seilflygruppa.

(4. oktober -02 /ØM)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke