(07. april -03 /ØM)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2003, 1. kvartal

LN-GCM på Norsk jord

I dag morges rullet vår nye LS-4b ut av Prinsesse Regnhild og inn på Norsk jord. Turen til Rolladen-Schneider like syd for Frankfurt am Main gikk greit. Christian var sjøfør og jeg var kartleser og kopilot. Vi fikk en kort omvisning på fabrikken og informasjon om nyhetene som LS-10 og LS-11.

Nå må vi venne oss til "Charlie Mike". Det er bare å trene. Flyet ser meget bra ut. Det er noen flere prosesstrinn før flyet er i drift. Det må betales mva på Tollboden. Hengeren må registreres. Flyet skal besiktiges av Luftfartstilsynet og det skal registreres inn i Norsk Luftfartøyregister.

(31. mars -03 /ØM)

Rivningsarbeidet godt i gang

Det tok litt tid før arbeidet kom i gang, men nå har det gått radig. Snart er det bare det støpte gulvet som står igjen etter hangaren.

(30. mars -03 /ED)

LN-ASF til Notodden

LN-ASF hentes på Rakkestad førstkommende onsdag og flys til Notodden.

(30. mars -03 /ED)

Påsken

I påsken vil det være instruktører og slepekusker tilgjengelig på Notodden, der vi også har mulighet for overnatting. Følg med på påskesidene for oppdaterte vaktlister og annen informasjon.

(25. mars -03 /AB)

Hvor er monteringsverktøyet til LN-GAM??

Da vi skulle demontere LN GAM for å frakte den til 6000 timers kontroll var verktøysettet borte. Det ligger i en orange selduksmappe og inneholder en spesiell umbraco-nøkkel og en uttrekker for bolter. Heldigvis hadde vi settet til GCJ så vi fikk demontert den men vi trenger jo settet til GAM. Hvis det er noen som vet hvor det er så gi beskjed til Hans M Borge. Full diskresjon loves!

(24. mars -03 /HMB/AB)

Seilflyhelg

Det ble både bølger og en kombinasjon av termikk og hang på Notodden i helgen, og det ryktes også en ASK-21 stod en del på bakken. Det er med andre ord ingen grunn til å sitte hjemme hvis solen titter frem neste helg.

(23. mars -03 /AS/AB)

Dramatisk økning i forsikringspremier

DFK/Motor har vært representert på årsmøtet og fagmøtet i NAKs motorseksjon. Møtet ble avholdt på Gardermoen. Forsikring var et hett tema begge møtedager. Vi kan dessuten opplyse at NAK er slått sammen med Norges Luftsportsforbund. Det nye forbundet heter Norges Luftsportsforbund - Norsk Aero Klubb (NLF/NAK). Se innlegg i forumet om forsikring.

(23. mars -03 /ED)

Vi flytter til Notodden

Banen er blitt for bløt, så vi flytter seilflyaktiviteten til Notodden til helgen. Oppmøte lørdag på Hokksund for pakking blir kl. 0930, og felles avreise til Notodden blir 1000. Felles avreise fra Hokksund på søndag er også satt til 1000. Det jobbes med å skaffe rom på Notodden, så det blir mulighet for overnatting for de som ønsker det.


(21. mars -03 /CH)

Vågå Wavecamp 2003 - en stor suksess

Totalt 387 starter, 105 Gull-C høydegevinster og 31 Diamant høydegevinster. I år har vi hatt deltagere fra Nederland, Belgia, Tyskland og England i tillegg til Dansker, Svensker og Nordmenn. I motsetning til tidligere år gikk alle operasjonene (aircom og briefing) på Engelsk. Været viste seg fra sin beste side og vårt inntrykk er at deltagerne var meget godt fornøyd. I år har vi ikke hatt noen skader på materiell. Evalueringen viser et gjennomsnitt på 5,1 på de operative vurderingene i en skala fra 1 til 6 hvor 6 er best. Alle mente at leiren svarte til forventningene og alle vil anbefale leiren til sine klubbmedlemmer og alle vil komme tilbake neste år !

(20. mars -03 /ØM)

Nytt teorikurs for PPL

Vi starter opp et nytt teorikurs over sommeren og en foreløpig forelesningsplan er allerede lagt ut. Eksamen for Luftfartstilsynet blir i mai/juni 2004, men med mulighet for eksamen i mars for elever som kan sette av mye tid til lekselesing. Vi oppfordrer alle medlemmer til å hjelpe til med markedsføring av kurset! Les mer om kursopplegget.
(19. mars -03 /ET/ED)

DFK har bestilt Katana DA20-100!

I tillegg til standardutstyret får vi:
King KI 208 VOR indikator
King KMD 150 GPS med kart
3" Turn coordinator.
Flyet kan ventes ca uke 22. Det har tatt litt lenger tid enn ventet, men vi får første VLA i Norge. (Sola Flyklubb kommer trolig også til å velge Katana). DFKs motorflygere får med dette et glimrende fly til en meget hyggelig timepris.

(18. mars -03 /TG/ED)Flyet er hvitt med rød dekor og får reg. LN-DFL

LN-ASF

LN-ASF blir slipt og pusset i helga for lakkering. Det er satt inn ekstra mannskap for å bli fortere ferdig. Fremdeles mangler det deler som ikke har kommet til rette etter demontering av motoren. Norrønafly vil kjøpe inn nye deler dersom de ikke dukker opp raskt. Når det gjelder lakkering gikk tilbudet ut på å bytte ut fargene og ellers full lakkering - i tillegg til det som blir lakkert på forsikringen. Det betyr at vi får igjen et flott og hel-lakkert fly i rødt og hvitt med svart stripe. Frontruta er byttet. Vi venter med spenning noen dager til og gleder oss til å få en "ny" LN-ASF tilbake.

(15. mars -03 /ØN/ED)

GAP-weekend på Starmoen 28. mai - 1. juni 2003

Good Aviation Practice-weekend på Starmoen har et fullspekket program for motorflygere. Ut fra deltagerlista ser vi at mange klubber blir representert og DFK skal etter planen stille med nytt VLA (LN-DFL?). Påmeldingskjema og mer informasjon på www.gap.no

(10. mars -03 /ED)

"Elektronisk" timeregistrering for motorgruppa

Vi prøver å få til et alternativ til regnskapsboka som tradisjonelt har ligget sammen med dokumentene til flyet. Les mer om dette prosjektet og hjelp gjerne til med testing.

(8. mars -03 /ED)

Årsberetning

Årsberetninger for 2002 er lagt ut.

(3. mars -03 /ED)

Grå, men aktiv søndag

I dag (søndag 2/3) ble det 12 slep, og det var faktisk mulig å fly opp til 800 meter, til tross for grått vær. De to neste helgene er vi på Vågå, så da blir det ikke seilflyaktivitet på Hokksund!

(2. mars -03 /AB)

90 000 hits i februar

Serveren som huser videoarkivet og forumet har hatt bra trafikk. 90 000 treff og mer enn 6GB data lastet ned på en måned sier sitt. Det har vært over 500 nedlastinger av akrofilmene - bare i februar!

(1. mars -03 /ED)

ASF blir forsinket

Ventetid på deler fra Cessna har gjort at LN-ASF ikke blir klar før om ca 2 uker.

(1. mars -03 /ED)

LN-TAU operativ

Ny magnet er på plass og LN-TAU er klar til innsats i helgen!

(27. februar -03 /AS/AB)

Årsmøte i DFK avholdt 27. februar

Et tredvetalls medlemmer fant veien til årsmøtet i DFK. Et mer fyldig referat kommer senere, men det kan nevnes at leder i hovedstyret, seilflystyret og motorstyret ble gjenvalgt enstemmig. Arnfin Krog og Tor Wattum (bildet) ble utnevnt til æresmedlemmer og ble hyllet med stående applaus. Seilflygruppa la fram imponerende økonomiske resultater fra et meget aktivt år. Motorflygruppa kunne ikke vise til like stor aktivitet, men motorflystyret har klart å styre økonomien i riktig retning og forventer et mye mer aktivt 2003 med VLA som nytt tilbud.

(27. februar -03 /ED)

Lista som det kan bli veldig populært å stå oppført på

... ligger nå på Medlemsinfo->Renholdsliste. Det er ledig plass, men ikke før langt utpå sommeren. Ta kontakt med koordinator Jan Herbro for frivillig oppføring.

(24. februar -03 /JH/ØM)

Seilfly på NRK2

Fikk du ikke med deg seilflyprogrammet på NRK2 i går 23/2? Fortvil ikke, programmet går på NRK1 søndag 2/3 kl. 1035. Hvis du ikke er seilflyver og får lyst til å prøve etter å ha sett programmet, les informasjonen på våre skolesider og ta kontakt med skolesjef Christian Husvik

(24. februar -03 /AB)

LN-TAU med magnetproblemer

Ingen seilflyging i morgen søndag. Håper LN-TAU er i orden til neste helg.

(22. februar -03 /AS/ØM)

Populær gjest på Hokksund

Tecnam P92JS (og Terje Gran) fikk nok å gjøre i dag. Det ble foretatt 7-8 introturer og logget ca 5 timer med VLA-modellen SE-LOZ. Flyet er splitter nytt og hadde TT 13timer ved ankomst ENHS. Etter planen skal flyet videre til Sola Flyklubb mandag 24. februar.

(22. februar -03 /ED)

Lakkering av LN-ASF - avstemning

Vi runder av diskusjonen om lakkering av LN-ASF med en avstemning.

(20. februar -03 /ØN/ED)

"Kjøp og salg" opprettet i Forumet

Muligheter for privatannonsering av flyrelatert utstyr er tatt inn i forumet.

(19. februar -03 /ED)

Tecnam til Hokksund til helgen

Terje Gran kan fly introturer for interesserte. Det er viktig at vi har vurdert alle alternativene grundig.

(19. februar -03 /TG/ØM)

Vi minner om årsmøtet i Drammen flyklubb 27.februar 2003 kl 1830 i møtelokalene hos firma Borge i Hokksund

(Kjør inn ved Haug Kirke i retning jernbanestasjonen, så ligger firma Borge på Høyre hånd ved jernbanen)

Saksliste

 1. Godkjenne innkallingen
 2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
 3. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
 4. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
 5. Fastsette neste års kontingent.
 6. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
 7. Innkomne forslag:
 8. Hovedstyret fremmer følgende forslag til lovendring:
  1. Endre overskriften på §16 fra ‰Fagruppenes økonomi‰ til ‰Økonomi‰
  2. Nye underpunkter i. og j. under § 16 som lyder:
   1. Varige driftsmidler (eksempelvis fly) kan nedbetales/nedskrives over inntil 20 år.
    Klubbens styre(r) må sikre seg at driften skjer slik at det betales renter og avdrag i henhold til denne nedbetalings/avskrivningstakten. Dersom det er tatt opp avdragsfrie lån, skal styre(ne) årlig fondsavsette et beløp tilsvarende nedbetalings/avskrivningstakten. Fondet skal bygges opp i likvide midler inntil det når 50 prosent av lånebeløpet. Fondsmidler utover 50 prosent av lånebeløpet kan disponeres av styrene på finansielt optimal måte for klubben.
   2. Uavhengig av punktet over skal verdien av driftsmiddelet søkes opprettholdt gjennom årlige avsetninger til vedlikeholdsfond.
 9. Valg
 10. NAK/NLFs årsberetning og regnskap

  (19. februar -03 /RD/ØM)

DFK ber om pristilbud på Katana

Prøveflygingen av Katana var en så positiv opplevelse at DFK nå innhenter pristilbud på en DA20-100. Leveringstid fra eventuell bestilling vil være ca 8 uker. Fargevalget er ganske greit: blått, rødt eller grønt!

(18. februar -03 /ED)

Er du i det kreative hjørnet?

Hva kan gjøres ut av LN-ASF med dagens staffering/design? Se egen side.

(16. februar -03 /ED)

Rapport fra Østerrike

(Wiener-Neustadt 15.02.03): Et blikk inn i fremtiden, det er det mest dominerende inntrykket vi sitter igjen med etter den første dagen her på Diamondfabrikken i Østerrike. Terje Gran og undertegnede er på "studietur" for å ta en av VLA-ene som er aktuell for klubben å kjøpe i nærmere øyensyn.. Vi reiser sammen med representanter for flyklubbene Oslo og Sola, Norsk Aero Klubb og Luftfartstilsynet. I tillegg har Ringerike Helikopter AS sendt ned representanter for å kartlegge mulighetene for å påta seg vedlikeholdet av composite fly med Rotax motor. Vårt primæroppdrag er å fly og vurdere DA-20 Katana, som er høyaktuell i VLA-prosjektet, men vi kan med en gang si at det ikke bare er Katana-en som imponerer. Fabrikken produserer det remmer og tøy kan holde av sin nye fireseter DA-40 TDI- med dieselmotor! Flyet har imponerende data ikke minst når det gjelder driftsøkonomi. Oslo flyklubb, som er i markedet for å erstatte noen av de fireseters reiseflyene som gikk tapt i hangaruhellet på Kjeller, kan bare slå fast at DA-40 TDI slår knock out på alle andre fly de har på timepris. Og det er inkludert finansiering av et helt splitter nytt fly. Oslo FK kommer trolig til å bestille to stykker, og den største bekymringen i øyeblikket synes å være om de kan få dem levert fort nok. Desverre er ikke flyet optimalt til å slepe med, så den er ikke noe alternativ til Robinen seilflygruppa akkurat har kjøpt, men jeg tror vi raskest mulig bør sette oss ned i motorgruppa og gjøre noen regnestykker. Etter alt og dømme blir timeprisen på en kliss ny DA-40 TDI lavere enn timeprisen på vår gamle og tildels nedslitte C-172. Og det med ytelser i en helt annen divisjon. Vårt fokus i denne omgang har likevel vært DA-20 Katana. Og vi kan si det med en gang - dette er et nydelig fly. Det virker totalt gjennomarbeidet pä alle områder, og etter å ha sett det vi har sett her nede er det ingen tvil om at dette er fremtidens teknologi. Det er det skoleflyet det er produsert mest av i verden de senere årene. I alt er det over 1500 katanaer i drift verden over. I skrivende øyeblikk sitter vi og venter pä tur for å få prøvefly Katana'en. Nærmere rapport kommer etterhvert. Og vi skal selvfølgelig prøve DA-40 en også Her er det duket for spennende ting fremover....
med Hilsen Raymond Dalen

(15. februar -03 /RD/ØM)

Fabrikkbesøk hos Diamond Aircraft i Østerrike

Flere norske flyklubber er representert på turen som går til Diamond Aircraft fabrikken 14.-15. februar. Det blir omvisning i fabrikken og teknisk info på fredag - og flyging på lørdag. Vi får også testet ut DA40 (4-seters utgaven med dieselmotor). Etter dette besøket vil det bli tatt en snarlig avgjørelse på VLA-modell for DFK.

(11. februar -03 /TG/ED)

Ny akroinstruks og fadderordning

På styremøtet tirsdag 4. feb ble det vedtatt en ny Akroinstruks for Drammen Flyklubb (seilfly). Les denne. Instruksen er mer i tråd med dagens praksis. Lowpass vil heretter ikke tillates med mindre man har Display Autorisasjon, styrets godkjennelse i hvert enkelt tilfelle og ASL's godkjennelse. På samme styremøte ble det også vedtatt en fadderordning hvor hvert fly skal ha tre ansvarlig personer som passer på flyet og at dette blir behandlet pent og er i god stand til enhver tid. Disse tre vil stå i nært samarbeid med teknisk sjef slik at alle periodiske ettersyn og kontroller blir utført i rett tid. Ta kontakt med styret hvis du er interessert i å delta i en slik ordning. Vi har mange fly og trenger mange frivillige som stiller opp.

(5. februar /ØM)

Strekkgruppe

Strekkgruppa starter opp med første møte torsdag 13/2 kl. 1830 på ENHS. Les mer og følg med i forumet for Strekkflyging.

(4. februar /AB/IFP)

Nye farger på LN-ASF?

Hva gjør vi med lakkering på LN-ASF? Dagens "Märtha og Ari design" må jo sies å være unikt og noen vil kanskje fortsatt ha det? Diskusjonen går på forumet

(2. februar -03 /ED)

LN-ASF bygges opp igjen!

Klubbens Cessna 172 LN-ASF skal bygges opp igjen. Norrønafly Rakkestad AS har fått oppdraget og det skal etter planen være ferdig utført allerede 1. mars. Flyet vil bli lakkert. Vi kommer tilbake med egen sak her for å innhente forslag til design/farger!

 

(30. januar -03 /OG/ED)

 

Leieavtale Cessna 172 på ENNO er klar

Detaljer rundt leieavtalen på C-172 LN-NFJ er nå avklart. Pris med betalt årskort i DFK blir 840,- (972,- uten). Det er ikke nødvendig med egen klubbutsjekk eller innmelding i andre klubbers selvassuransefond. Spørsmål om bøker, nøkler osv kan rettes til instruktørene våre eller motorflystyret ved Oddvar Grøstad. Leieavtale med Ringerikes Motorflyklubb er også i orden, men flyet har ikke kommer tilbake fra årlig inspeksjon enda.

(29. januar -03 /TG/ED)

Forslag om oppløsning av selvassuransefondet

Det har kommet forslag om oppløsning av selvassuransefondet. Se oppdatert agenda.

(27. januar -03 /OG/ED)

Innkalling til ordinært årsmøte DFK torsdag 27. februar

kl 1830 i møtelokalene hos firma Borge i Hokksund.

(Kjør inn ved Haug Kirke i retning jernbanestasjonen, så ligger firma Borge på Høyre hånd ved jernbanen)

Saksliste i henhold til klubbens lover.

§9 pkt c og d sier:
c. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
d. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Vi kommer til å legge ut fullstendig saksliste og innkomne forslag her (på webben) senest en uke før årsmøtet.

For styret
Raymond Dalen (sign)

(27. januar -03 /RD/ØM)

Medlemsmøte DFK/Motor 6. februar kl 19:00, på ENHS

Styret ønsker innspill/diskusjon om hvordan vår framtidige flypark skal være. Møtet starter rett etter generalforsamling/årsmøte i selvassuransefondet. Dette er et spennende tema av betydning for alle aktive motorflygere, så møt opp!

(23. januar -03 /AGG/ED)

Generalforsamling i selvassuransefondet 6. februar kl 18:30, på ENHS

AGENDA:
1. Åpne møtet og godkjenne innkalling, og referat fra forrige års møte, velge referent.
2. Fondets regnskap.
3. Forslag om endring statutter/tilleggsbestemmelse, (se nedenfor).
4. Søknad om utsettelse/avdragsfrihet på lån, stort kr.40.000,-
5. Forslag om oppløsning av selvassuransefondet
6. Forslag om å velge eget styre for selvassuransefondet
7. Eventuelt.


Ad pkt.3:
Forslag til endringer:
Nedre grense for beløpet som skal stå inne på fondets konto er i dag kr.10.000,- pr. fly. Det totale beløpet innestående på denne konto vil være avhengig av antall fly som disponeres av DFK Motor og som inngår i ordningen. Overskytende beløp over dette på kontoen, kan brukes til fremtidige investeringer i flymateriell i motorflygruppen etter godkjenning av generalforsamlingen i selvassuransefondet.

Ad pkt.5:
Forslag framsatt av Øyvind Moe:
Selvassuransefondet oppløses. Pengene tilbakeføres til motorflygruppa.
Klubben dekker egenandelen for instruktører dersom skaden skjer under
instruksjon og det ikke har vist grov forsømmelse fra instruktørens side.

Subsidiært:
Jeg foreslår at det skal være frivillig å være medlem av
selvassuransefondet.
Dersom man velger ikke å være medlem i dette fondet, må man selv garantere
for å måtte innbetale egenandelen ved skade. (som i seilflygruppa)

Ad pkt.6:
Forslaget framsatt av Øyvind Krokeide.

(23. januar -03 /AGG/ED)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke