[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2003, 3. kvartal

Motorfly til ettersyn (oppdatert)

LN-ASF er fløyet til ENNO for 100 timer og reparasjon av magnetbryter/tenningslås. Det drøyer trolig ytterligere 2-3 dager før flyet er klart. LN-LGB er på Kjeller for å få utført årlig ettersyn, men i øyeblikket ser det ut til at dette ikke vil skje før neste uke pga ferieavvikling.

(30. sept /OG/ED)

Teorikurs Acro med seilfly

DFK/S har gleden av å kunne invitere til teorikurs i Acro med seilfly. Kurset avholdes på Drammen Videregående Skole fire tirsdager på rad, med oppstart den 14. oktober. Oppmøte er kl. 17.45 og kurset vil vare til kl. 20.30. Vi minner om kravene for å kunne påbegynne praktisk opplæring: 75 timer for positive øvelser og 125 timer for negative øvelser. Kursprisen er kr. 500,- og inkluderer kompendiet Trygg acro med seilfly som blir utdelt på første kurskveld. Kurset arrangeres i regi av DFK/S, men vi oppfordrer spesielt medlemmer av andre klubber til å melde seg på om kurset skulle være av interesse. Praktisk opplæring kan gjennomføres fortløpende på helgebasis i DFK/S, etter at teorikurset er gjennomført. Påmelding er bindende og skjer ved å sende en mail til følgende adresse: oyvind.halden@nestor.no

Med vennlig hilsen
Acrogruppen i DFK/S

(26. sept /ØH/ØM)

Tankanlegget er i drift!

Ny pumpe for 100LL er koblet opp og i drift igjen. Telleverk/styring er også i orden. Det vil ta 1-2 uker før tank for 95 oktan er klargjort og fylt opp.

(25. sept /EK/ED)

Bilder av LN-DFL

Diamond har sendt oss bilder av vår Katana LN-DFL. Flyet er i dag testfløyet og godkjent av Austro Control. På bildene har flyet midlertidig registrering for testflygingen. Flyet mangler foreløpig vår dekor, men den legges på i løpet av få dager. Det er også noe papirarbeid som gjenstår før flyet kan eksporteres til Norge.

(25. sept /TG/ED)

Problem med styringselektronikk

Det er en feil i styringselektronikken i den nye drivstoffpumpa. Robert Ege har gjort avtale med en tekniker som kommer for å rette feilen på torsdag. Melding legges ut når alt er ok.

(23. sept /RE/ED)

Gratulerer

Arvid Renberg fløy opp på ENHS søndag og har nå ferskt seilflybevis, Per Rosdahl var en tur på ENTO for å fornye sine papirer. Gratulerer begge to!

(21. sept /AB)

Tankanlegg - montering pågår

Monteringsarbeidet ble påbegynt lørdag morgen. Gammel pumpe ble utmontert, nye rør kappet til og montert. Påfyllingsrør flyttet osv. I tillegg er fuel-brakka beiset innvendig og trommel-stativet er lakkert. Det er montert inn en ekstra slange-trommel. Den nye pumpa er satt inn for montering. Av arbeid som vi må få andre til å utføre er å sette opp og nullstille telleverket. Anlegget blir trolig klart igjen på mandag. Flyklubben skylder Egil Kløften (t.v) og Christer Lie (t.h) en stor takk for meget bra innsats.

(20. sept /ED)

Landingskonkurranse

Vi kan gratulere Øyvind Moe som dagens vinner av landingskonkurransen på Hokksund. Øyvind benyttet slepeflyet LN-TAU og ble klart best med 72 prikker. Totalt deltok 5 flygere i motorfly - pluss et ukjent antall seilflygere utenfor konkurranse. Steinar Vik var kyndig og ubestikkelig dommer. Det er helt klart at dette skal vi gjenta om ikke lenge. Se bilder og resultatliste!

(20. sept /ED)

Tankanlegget er stengt lørdag og muligens også søndag

Lørdag 20. september kl 08:00 starter arbeidet med montering av ny drivstoffpumpe og tilkobling av begge tanker. I perioden mens dette arbeidet pågår vil fylling av drivstoff ikke være mulig. Vi anbefaler derfor at flyene tankes opp på fredag. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid arbeidet tar, men vi regner med at hele lørdag og i hvert fall deler av søndagen går med.
(18. sept /EK/ED)

Som perler på en snor...

Til høyre ser vi Egil Kløften svinge finale bane 10 på Hokksund, og i dag var det hans tur til å fly solo. Christer Sevilhaug fikk også klarsignal av skolesjef Egil Thon idag, men selve soloflygingen skjer etter planen i morgen.

Vi har glemt å nevne at Kåre Smith og Joachim Kromvoll allerede har fløyet sine soloflyginger. Gratulerer til alle!

(17. sept /ED)

 

DISCUS ikke luftdyktig

På grunn av mistanke om feil i vingekonstruksjonen er er en rekke Discus er erklært ikke luft-dyktige. Dette gjelder også vår egen GDW. Bakgrunnen er havariet med en Duo-Discus som mistet en stor del av vingen og havarerte.
(17. sept /HMB/ØM)

Solo

Vi gratulerer Torgeir Pedersen som foretok sin første soloflyging i dag.

(16. sept /TG/ED)

Hangarbygging

I hovedstyremøte 5. juni ble det bestemt at vi skulle oppføre to hangarer, en på hver side av den eksisterende "tyskerhangaren". En av dem skulle oppføres i år og den andre til neste år. En mulighet var å kjøpe den hangaren som ligger lagret på en tilstøtende tomt, og eier ble kontaktet og senere i sommer gitt et konkret tilbud. Istedenfor et svar på vårt tilbud ble det igangsatt bygging på en annen tomt, stikk i strid med våre ønsker og vår avtale med flyplassens grunneier.

Vi undertegnet som kjent tidligere i år en ny leieavtale med grunneier for 9 år. Et av de sentrale punktene i avtalen er at klubben skal eie alle bygningene som heretter settes opp på flyplassen. På denne bakgrunnen vil hovedstyret bekjentgjøre følgende:

  • Drammen flyklubb tar avstand fra hangarbyggingen som skjer på tomta til Ola Borge, og planer om adkomst til flyplassen over det parkeringsarealet vi leier av Harald Skar.

  • Dette er helt i strid med våre ønsker og behov, og vi kommer ikke til å godta adkomst over vår parkeringsplass.

  • Ingen av klubbens fly skal benytte hangaren. Hokksund flyplass er en "flyplass til ikke allment bruk", og alle som skal bruke plassen må ha vår tillatelse. Derfor gjør vi det helt krystallklart at fly eller personer som benytter denne hangaren øyeblikkelig mister retten til å operere fra Hokksund Flyplass.

  • Dette vil om nødvendig bli fulgt opp med politiets hjelp.

(15. sept. -03 /RD/ED)

Mobiltelefon mistet

Teknisk chef Hans Borges NOKIA 6310 med gulldekor (selvfølgelig) har tatt seg en tur på egenhånd på flyplassen uten å komme tilbake til sin eier. Fint om du kontakter Hans Borge på e-mail eller jobb-/hjemmetelefon dersom du har funnet den.

(15. sept. -03 /HMB/AB)

Soloflyginger

I motorflyskolen er det nå en del som har nådd første milepæl i utdanningen: Første solo! Den turen husker nok de fleste av oss meget godt. Det er en herlig følelse å "kaste ut" instruktøren og fly helt alene. Robert Ege fløy solo lørdag 13. september. Tidligere i sommer har Kolbjørn Walderhaug og Christer Lie (16. aug) fløyet sin første solo i motorfly, og det er flere som nå står for tur.
(14. sept /ED)

LN-ASF er klar igjen

Feilen er reparert og ASF er klar til bruk igjen.

(12. sept /OG/ED)

Ønskjer flystripe i Vågå

Planlegging av Wavecamp 2004 er i gang og vi har vært på Vågå og pratet med representanter for kommunen (bl.a. ordføreren) og også våre venner på hotellet. Isforholdene på Vågå er allid et usikkerhetsmoment i forbindelse med påske-/bølgeleir, og i den forbindelse hadde vi en befaring sammen med kommunen for å se om det er mulig å få laget en rullebane ifbm. rikssenteret for hang- og paragliding som kan brukes dersom isforholdene er for dårlige. Lokalavisa Fjuken troppet opp med journalist og resulatet kan leses her. Forøvrig kan det nevnes at det (selvfølgelig?!) var både bølge- og hangforhold på Vågå.

(11. sept. -03 /T-EL/AB)

Om minstehøyder for seilfly

Alle seilflyklubber i Norge har mottatt følgende melding fra S/NLF:

Seilflyseksjonen / Norges Luftsportsforbund (S/NLF) er på oppfordring fra Luftfartstilsynet / PAL-gruppen (LT/PAL) blitt bedt om å sende ut denne meldingen angående flyging under minstehøyde. Flyging under minstehøyder definert i BSL F 1-3 skal ikke forekomme dersom flygingen ikke er en del av organisert strekk og konkurranseflyging (finaleglidning og mållinjepassering) eller som oppvisning eller trening til oppvisning hvor piloten har dispensasjon fra bestemmelsen. Det presiseres at dispensasjon fra krav til minstehøyder er gitt under forutsetningen av at fartøysjefen er den eneste personen om bord i flyet under selve oppvisningen og eventuelt sammen med en instruktør eller som fartøysjef under trening. Dispensasjonen gir altså ikke innehaveren rett til å fravike kravet ved flyging av intro- og opplevelsesturer. Piloter uten dispensasjon må forholdes seg til kravene i BSL F 1-3 til en hver tid. Ved observasjon eller avviksrapportering på dette punkt vil LT og S/NLF måtte reagere og forfølge saken videre.

DFK vil rette seg etter presiseringen av disse bestemmelsene.

(10. sept /T-EL/AB)

LN-ASF kan ikke benyttes

En teknisk feil gjør at ASF må til Notodden før videre klubb/skoleflyging kan foretas.

(10. sept /RS/ED)

Mye aktivitet, solist og mange nye ansikter på Hokksund

Dagen startet med lave skyer og relativt mye vind, men været ble betraktelig bedre utover dagen. John Bjørn Fossdal (bildet) fløy sin første solo i ASF og vi hadde i perioder alle motorfly inkludert LN-DFK og Cub i lufta. Det ble fløyet 10 introturer - de fleste med LN-LGB - i tillegg til ordinær skoleflyging. Alt i alt ble dette et meget vellykket arrangement for motorgruppa og vi traff mange hyggelige og flyinteresserte mennesker i dag.
(6. sept /ED)

 

Bli pilot du også!

Drømmer du om å bli pilot, eller er du usikker og vil gjerne snakke med noen først. Både Motorfly- og Seilflygruppa er representert på forskjellig arrangementer den nærmeste tiden - stikk innom og slå av en prat!

  • 6. september - Hokksund flyplass: Motorflygruppa stiller skolesjef, instruktører og to fly til disposisjon for interesserte kl. 1000-1800
  • 6. september - Hokksund flyplass: Acroflyging med seilfly, samt mulighet for introduksjonstur i seilfly (fra kl. 1000)
  • 6. og 7. september - Øvrevoll/Bærum: Modellflymesse der seilflygruppa er til stede med et fly på utstilling

(1. sept. -03 /AB)

Owners manual LN-ASF

Hele manualen er scannet inn og foreligger som PDF og jpg-filer for nedlasting.

(3. sept /ED)

Norskregistrerte Schleicher-fly

Har du bilder eller historie om norskregistrerte Schleicher-fly? Øyvind Moe, som er norsk agent, samler nå bilder og historier på den norske websiden og mottar gjerne bidrag fra deg.

(1. sept. -03 /AB)

Landingskonkurranse!

Lørdag 13. september avholder vi landingskonkurranse på Hokksund. Alle kan være med; elever, medlemmer med utgåtte rettigheter (flyr med instrukør), ellers alle med PPL-A som er medlemmer av DFK/M. Møt opp, dette blir en uhøytidelig konkurranse som alle kan være med på.

Vi flyr 4 landingsrunder:
1. Landing med alle hjelpemidler (bruk av motor og flaps).
2. Glidende landing (uten motor med bruk av flaps).
3. Nødlanding uten flaps og motor.
4. Hinderlanding med alle hjelpemidler (bruk av motor og flaps), landing over 2m hinder.

Alle fly kan brukes, men vi reserverer LN-LGB til konkurransen denne dagen. Påmelding fra kl 1000, briefing kl.1100 og vi starter konkurransen kl. 1200.

Værforbehold med reservedag Lørdag 20.September.

(1. sept /TG/ED)

Motorgruppa søker ny teknisk sjef

Vi takker teknisk sjef gjennom mange år Helge Røkeberg for hans flotte innsats for klubben. Helge ønsker nå avløsning og vi søker med dette etter en person som kan ta over denne viktige oppgaven. Flere opplysninger kan fås av formann i motorgruppa.

(31. aug /OG/ED)

LN-LGB kan bookes

Tilleggsforsikring for skoleflyging og fartøysjefer med under 200 timer er tegnet. Flyet er lagt inn i bookingsystemet.

(29. aug /ED)

LN-LGB på plass

Nå i kveld ankom LN-LGB Hokksund etter å ha blitt hentet på Tynset Flyplass. Oddvar Grøstad fløy LN-LGB ned og fikk følge av LN-ASF på hjemturen. Det rapporteres om en fin tur med et fly i utmerket stand. LN-LGB er klar til flyging og legges snart inn i bookingsystemet, Melwin. Flyet ligger allerede på flystatus-sidene. Timepris for medlemmer med årskort er 648,-

(27.aug -03 /ED)

Glimrende mulighet for deg som vurderer motorflysertifikat!

Drammen Flyklubb, motorflygruppa stiller skolesjef, instruktører og to fly til disposisjon for interesserte lørdag 6. september fra kl 10:00 til 18:00. Stikk en tur innom Hokksund Flyplass for å høre mer om den praktiske utdannelsen og teorikurset vi kan tilby. Benytt samtidig sjansen til å få en rimelig prøvetur. Kanskje har du utgåtte rettigheter, men ønsker å begynne igjen? Det spiller ingen rolle om du ikke kjenner noen i miljøet her fra før, vi ønsker oss flere medlemmer og lover å ta godt i mot alle som kommer!

(26. aug /ED)

Fadderordning motorfly

Motorflystyret ønsker å innføre en fadderordning for motorflyene. Blant oppgavene hører å passe på at flyene blir tatt godt vare på. I det ligger å følge opp timeregistrering, renhold/polering, bestille ettersyn, ferryflights osv. Fadderne skal ikke nødvendigvis gjøre arbeidet selv, men passe på at det blir gjort. Foreløpig har følgende meldt interesse: E.Dahl C150, R.Ege Katana, T.Pedersen C172. Vi ønsker helst 2-3 faddere pr fly så interesserte kan sende en epost til espen.dahl@drammenflyklubb.no

(23. aug /OG /ED)

DFK leier inn fly

Vår Katana lar vente på seg og fabrikken har meldt om ytterligere forsinkelser. Det gjør flysituasjonen helt uakseptabel for oss, og vi leier nå inn en Cessna 150 LN-LGB. Flyet er i privat eie og stasjonert på Tynset.

Forsikringen må utvides til å dekke skoling og fartøysjefer med mindre enn 200 timer. Med denne forsikringen blir grønn timepris 648,- Flyet hentes så snart som mulig.

(21.aug -03 /TG/ED)

Foto: Tynset Flyklubb

ACF klar igjen

Cub LN - ACF er klar for flyging etter stor innsats fra Jan Zivkovic og Erik Hægstad

(20. aug /TSK /ED)

Nettbaserte flykart

Avinor (tidligere Luftfartsverket) utvikler en prototyp på en nettbasert løsning for sine tradisjonelle papirbaserte flykart, skriver Teknisk Ukeblad. Les mer i artikkelen i Teknisk Ukeblad

(19. aug /HMB/AB)

ASF i luften

Snagen på ASF er fikset. Kom og fly!

(18. aug /ED /AB)

ASF kan ikke benyttes

ASF står på bakken pga. en snag, kan derfor ikke benyttes inntil videre

(17. aug /KØ /AB)

Lyst til å lære å fly???

Benytt høsten til å lære deg å fly på egenhånd! Drammen flyklubb har mange elever, men har plass til flere. Vi holder opplæring både for motorfly og seilfly. Les mer på skolesidene om introduksjonsturer og teorikurs!

(16. aug -03 /AB)

I syden med LN-DFK

Anders S og Anders B har vært en langweekend i Danmark, nærmere bestemt Anholt, Aarhus og Hammer. Anholt er en idyllisk øy som ligger omtrent midt mellom Varberg og Aarhus, rullebane ca. 600x20 meter gress. Vi fløy ut via Torp (taxfree), deretter over Gøteborg til Anholt i 3500 fot. På Anholt kan man leie sykler på flyplassen dersom man ringer på forhånd. Overnattingsmuligheter finnes også. Det er ikke flybensin på øya, men nok av drivstoff for kropp og sjel. Fra Anholt gikk turen til Aarhus, og videre til Hammer (Vejle Svæveflyveklub). Hjemturen gik via Aalborg og Torp i FL75. Det var enkel og grei flyging hele veien. I Danmark kan man sjekke METAR og TAF på text-tv i ro og mak før man drar til flyplassen. Robin går som en klokke og har fin-fin utsikt, kjøleskap finnes, men det virket bare over 5000 fot.....

Redaksjonen avventer andre reisetips og historier.

(14. aug -03 /AS/AB)

Teknisk feil ACF

ACF kan ikke benyttes før feil på en ventil blir utbedret. Flystatus her.

(10. aug /HR /ED)

ASF er ledig i dag

På grunn av kansellering av all (motor)skoleflyging i dag står ASF oppført som ledig hele denne søndagen. Benytt muligheten! Bookingsiden finner du her.

(10. aug kl 10:00 -03 /ED)

ASF tilbake etter 500t ettersyn

ASF er hentet på Notodden og klar igjen. Neste ettersyn er 50 timer som blir tatt på Hokksund.

(7. aug -03 /OG/ED)

Med GCJ på Torp

2. august dro vi med transportslep til Torp for å vise frem GCJ og DFK samt fly acro på flystevnet. Etter avgang fra Hokksund ble det tid til noen bilder av ACF, før vi beveget oss inn i trafikkøen rundt Torp. Det var mange tilreisende og Torp Tower hadde nok å gjøre.

Det var over 20.000 tilskuere (!!) på Torp. Odd-Gunnar Flatebø fløy acro med GCJ tidlig i programmet, og fikk bra med oppmerksomhet. Etter hvert ble det mye lyd og mange fly både i luften og på bakken i tillegg til den normale rutetrafikken.

Vi hadde også flyene på utstilling, og fikk plassering rett på innsiden av hovedporten, praktisk plassert bak et lite gjerde. LN-DFK og GCJ var et skikkelig blikkfang, og det var mange entusiaster som kastet seg over oss med spørsmål og kommentarer.

Etter at showet var over, var det bare å kalle opp Torp Ground og stille seg i kø. Heldigvis hadde vi flightplan, og slapp å havne bakerst i køen, som var på over en time. Når vi landet på Hokksund stod Øyvind Moe klar med varm grill og mat som en fin avslutning på dagen.

(4. august -03 /AS/AB)

Populært fly

Det er rett før LN-DFK runder 50 timer, og det må sies å være meget bra på så kort tid. Noen langturer ut av Norge har det også blitt. Flyet skal brukes under flystevnet på Torp 2. august - og skal også vises fram i den statiske utstillingen.

(31. juli -03 /ED)

Tankanlegget i drift igjen!

Takket være glimrende innsats fra mange involverte er tankanlegget i drift igjen. En stor takk til alle som har bidratt! Foreløpig er en tank og pumpe for 100LL i drift, men det er meningen at det etter hvert skal monteres to litt nyere pumper. Disse skal ha hver sin trommel/slange.

Shell har foretatt første leveranse. Robert Ege og Kjell Øpstad fikk æren av å fylle opp første fly fra den nye tanken.

(24. juli -03 /POH/ED)

Lørdag 2. august feires flygingens historie på Torp

Luftforsvaret stiller opp sammen med Stiftelsen Dakota Norway og lager jubileums-show på Torp 2. august. Det blir bl.a. 2 stk F-16, Herkules, Orion, Spitfire, Hawker Hunter, Vampire og mye mye mer. I tillegg skal DFK nedover med LN-DFK og LN-GCJ og Odd Gunnar skal fly seilflyacro. Mer informasjon om showet på www.dakotanorway.no.

(22. juli -03 /AS/AB)

LN-ASF har passert 200 timer

Det har vært en fin utvikling i sommer med mye skoleflyging. LN-ASF har nå passert 200 timer siden vi fikk flyet tilbake 6. april. Når vår nye Katana er på plass vil det bli lettere å få tilgang for annen klubbflyging også. Se forøvrig fordelingen mellom kategorier flyging.

(20. juli -03 /ED)

 

LN GTI søker aktive venner

Som det vil være kjent for noen har klubben fått en gave - nemlig et seilfly. Og ikke et hvilkensomhelst seilfly. Det dreier seg om LN GTI en Grunau Baby.

Grunau Baby ble utviklet 1930-31 og er vel det seilfly som er bygget i flest eksemplarer - ca 5000. Kanskje mer en noe annet seilfly var det med på å bringe seilflyging fremover og til mange. Etter dagens målestokk er ikke 1:17 glidetall så imponerende, men den gang var det ganske respektabelt. Og flyet ble fløyet av seilflylegender som Wolf Hirth og Hanna Reitsch. Det ble sågar satt utholdenhetsrekord i en Grunau Baby med 40,55 timer før krigen.

Det flyet vi har fått var luft-dyktig frem til 1999 da det gikk ut på 10 års kontroll. Vår utfordring er å få gjennomført 10-års kontroll og få det i luften igjen.

For å få dette til vi sette sammen en gruppe som vil gjennomføre 10-års kontrollen. De undersøkelser vi har gjort tilsier at dette ikke er så veldig stor jobb egentlig Mye mindre en med GBR. Og selvom den jo er en antikvitet er en en aktiv aktikvitet.

Derfor ber vi om at de som er interessert i å være med på dette å melde interesse til teknisk sjef. Vi kan love et inspirerende prosjekt. Som landets mest aktive seilfly-klubb har vi en spesiell forpliktelse her.

(17. juli -03 /HMB/AB)

Ingen fylling av drivstoff på ENHS

Inntil videre skal all fylling av drivstoff skje fra faste tankanlegg. (Torp, Notodden osv.)

(15. juli -03 /OG/ED)

ASF tilbake fra ettersyn. Ikke 100LL igjen på Notodden

Ettersynet på ASF er utført og ladespenning justert. Det var ikke 100LL igjen på Notodden nå og det ventes ikke ny forsyning før torsdag.

(15. juli -03 /ØN/ED)

PC og telefon på ENHS er ok

Feilene etter tordenværet er utbedret.

(14. juli -03 /ED)

ASF flys til 100t ettersyn mandag 14. juli

Grunnet 100t ettersyn og sjekk av ladeproblemer blir ASF fløyet til Notodden i morgen formiddag. Det kom litt brått på så vi har ikke fått reservert flyet i bookingsystemet på forhånd. Vi beklager at noen av turene som er booket ikke kan gjennomføres som planlagt. Vi legger ut melding her når flyet er tilbake.

(13. juli -03 /ED)

DG fabrikken har kjøpt opp Rolladen Schneieder

I en pressemelding http://www.dg-flugzeugbau.com/ls-start-e.html opplyser DG at de har kjøpt opp tradisjonsrike Rolladen Schneider. De legger ned produksjonen i Engelsbach, tar med seg nøkkelpersonell og flytter produksjonen. Antagelig til sin egen fabrikk i Bruchsal selvom dette ikke er klart sagt. De presiserer at de vil følge opp LS-fabrikkens forpliktelser m.h.t. service-bulletiner, reservedeler etc. Så vi burde ikke være nervøse for at vår egen GCM ikke blir fulgt opp. Den må jo ha vært et av de siste flyene som ble produsert hos LS.

(13. juli -03 /HMB/AB)

Motorflygere, husk timeføring!

Det er en god del motorflygere som ikke har ført sine turer i elektronisk regnskapsbok. Det gjør at info som vises på flystatussidene ikke stemmer. Vi må gjøre en manuell gjennomgang/registrering nå, men det ville være fint om de som har fløyet ASF de siste to ukene tar en titt og ser om alle egne turer er registrert. Ta kontakt ved evt. problemer.

(12. juli -03 /ED)

Skader etter tordenvær

PC-en og telefon/ISDN-linje på ENHS er ute av drift. Øyvind Nilsen ser på PC-en i kveld og resten må Telenor ta seg av.

(12. juli -03 /ED)

Tankanlegget

Arbeidet går fremover - Teknisk Chef har observert og foreviget nedsetting av begge tankene (en for flybensin og en for bilbensin).

(11. juli -03 /HMB/AB)

LN-DFK på ENHS

Flyet ble fløyet fra ENNO til ENHS av Egil Thon, og landet lørdag 5. juli kl. 17. Senere fikk Kjell Øpstad utsjekk, som igjen sjekket ut Anders Skifjeld og Per Rosdahl.

(5. juli -03 /AB)

Ikke seilflyging onsdag 2. juli

LN-TAU er til 100-timers ettersyn på Notodden og er ikke ferdig før på torsdag.

(1. juli -03 /AS/AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke