[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2004, 3. kvartal

Medlemsmøte DFK/S 7. oktober

DFK/S ønsker velkommen til medlemsmøte torsdag 7. oktober kl. 1830

  • Generell informasjon fra styret og NAK
  • Status fra acro-satsingen og rapport fra acro NM m.m.
  • Vågå 2004 og Vågå 2005 - bilder og informasjon
  • Klubbutviklingsprosjektet "Hva ble resultatene av det vi satset på, hvor går ferden videre?"

Møtet avholdes på Idrettens hus i Drammen. Meld deg på her! Velkommen!

(29. sep -04 /T-EL/AB)

Prisendringer motorfly

Grunnet økte forsikringspremier og drivstoffkostnader må timeprisen på LN-ASF og LN-DFL justeres noe opp. Styret har fastsatt de nye prisene til hhv 804,- og 672,- for medlemmer med årskort. Endringene gjøres gjeldende fra 1. oktober 2004.

(27. sep -04 /CL/ED)

Mye aktivitet på Hokksund

Noen bilder fra denne og forrige helgs aktiviteter ligger i september-albumet.

(26. sep -04 /ED)

Stor interesse for nytt PPLA teorikurs

18 personer møtte fram til orienteringsmøtet som ble holdt 21. september, og det er en respons vi må si oss meget godt fornøyd med. Forelesningsplanen vil bli løpende oppdatert her på websidene. Første kurskveld er 28. september og faget som dekkes er "Fly og Motorlære". Kjell Anders Øpstad er foreleser. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset. Kontaktinformasjon finner du på motorflyskolens side.

(25. sep -04 /ED)

Hangaren vokser litt

Av praktiske årsaker er det besluttet at den nye hangaren skal bli 25 meter bred istedenfor 20 meter. Dette muligjør en port med bredde på 22 meter. Kostnadsøkningen blir beskjeden og dekkes 50/50 av seil- og motorflygruppa.

(25. sep -04 /ED)

ASW 27 i flere størrelser

Det finnes ikke bare en ASW27 i Norge. LN-GCD har en "lillebror" (eller søster?) i skala 2.75:1 (5,5 m vingespenn) Den har logget mer enn 100 timer flytid, har også totalenergikompensert el-vario med sender i flyet og radiomottaker hos piloten på bakken. Flyet slepes ofte opp av en Wilga med 245 ccm-motor. Det store og det lille flyet møttes en vakker høstdag på Høvikodden til en fotoseanse. Les og se mer her.

(20. sep -04 /AB)

Stasjonering på ENHS

Hovedstyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av stasjoneringstillatelser ved ENHS. Retningslinjene er bl.a. basert på tidligere praksis og gjeldende regler. Frist for stasjoneringssøknader for 2005 er satt til 1. november 2004, fristen gjelder for fornyelser og nye søknader. De som allerede har stasjonert fly på Hokksund vil bli tilskrevet om dette. De nye retningslinjene er tilgjengelig her.

(18. sep -04 /OG/AB)

Ny hangar

Første "spadetak" er tatt på den nye hangaren (se bildet). Hallmodellen vi har bestilt heter Vision, har saltak og leveres av O.B. Wiik. Fargen er grå/blå/hvit. Grunnflaten er 15 x 20 m og hallen settes opp på samme sted som den gamle murhangaren. Sideveggene er rette og porten skal vende ut mot rullebanen. DFK står for fundamentet og O.B. Wiik besørger all øvrig montering, godkjenninger osv. Hangaren skal naturligvis oppfylle gjeldende snølastkrav.

(16. sep -04 /ED)

Seilflybryllup

Ragnhild Lindqvist og Jostein Tangen har giftet seg i disse dager. Vi gratulerer de nygifte seilflygerene.

(11. sep -04 /ØM/AB)

Utsjekk på ASW 27 B?

Lørdag er LN-GCD (Øyvind Moes ASW 27 B) på Hokksund til disposisjon for nysgjerrige piloter. Per Andresen er ASL og kan gi utsjekk til de som ønsker/trenger det.

(9. sep -04 /ØM/AB)

Seilfly i Drammen sentrum

Seilflygruppa deltar på Drammensidrettens dag på lørdag 11/9. Vi stiller opp med seilfly (LN-GCM) i parken, svarer på spørsmål om flyging og tar i mot bestilling på introkurs. Dersom du ikke er medlem i DFK kan du være med på konkurranse og vinne en flytur.

(8. sep -04 /AB)

Londonderry - London - Hokksund

Torstein Båsen har sendt oss informasjon og bilder fra sin ferryflight. Bildet til høyre viser ankomsten til Hokksund søndag kveld. Flere bilder er lagt i galleriet. Les mer om turen

(7. sep -04 /ED)

DFK-medlem med unikt fly i Norge

I kveld ankom Torstein Båsens Wilga Hokksund flyplass. Det var avslutningen på en ferryflight som Torstein Båsen og Bjørn Horne startet i London for tre dager siden. Flyet er en 1990 modell PZL-104 Wilga 80 registrert G-BXMU, men det skal etter planen over på norsk register som LN-PZL. Wilga er et ekte STOL fly som kan ta av og lande på en fotballbane. Med motor på tomgang, full flaps og 60mph synker flyet med 2400 fot/min. Med full last stiger det med 1240 fot/min. Flyet har slepekrok og kan dra opp tre seilfly samtidig og bruker da bare 195m i rulledistanse. Noe råskinn når det gjelder hastighet er det derimot ikke, og 60% cruisehastighet ligger på ca 100 mph. Flyet skal nå videre til Norrønafly i Rakkestad. Vi ønsker Torstein lykke til med nytt fly!

(5. sep -04 /ED)

Forsikring av motorfly

LN-DFL er nå forsikret ihht. de nye forskriftene. Det samme vil bli gjort med ASF når flyet er ferdig reparert etter skade. Dessverre medfører den nye forskriften at forsikringspremiene våre øker i størrelsesorden 10-15%.

(1. sep -04 /ED)

Forsikring av slepefly

LN-DFK og LN-TAU er pt. forsikret ihht. de nye forskriftene med en pris vi kunne akseptere. Det er mao. mulig å fly i morgen dersom værgudene er med oss. Seilflystyret vil følge opp saken med SNLF i vårt statusmøte ultimo september.

(31. aug -04 /HMB/AB)

Forsikring av motorfly

Motorflyene blir muligens stående på bakken en periode. Ved midnatt trer nemlig en forskrift om minstedekning på forsikringer i kraft. De forsikringene vi i dag har er langt under det nye minstekravet, og en endring kan medføre en dramatisk forhøying av forsikringspremien. Den nye forskriften ble offentliggjort i Lovdata/Norsk Lovtidend 6. juli, men departementet fant det tydeligvis ikke møyen verdt å informere de dette angår. Så sent som i går kl. 15:30 (32 timer før forskriften trer i kraft) kom det en AIC på Luftfartstilsynets sider uten dato, logo eller noe som tyder på at det er et offiesielt dokument (se her).

Reglene for luftdyktighet er helt klare, uten den lovpålagte forsikringsdekning er flyene ikke luftdyktige og luftdyktighetsbevisene heller ikke gyldige. Teknisk leder Motor Egil Kløften og Teknisk sjef Seil Hans M Borge er enige om at de som ansvarlige for flyenes luftdyktighet må beslaglegge luftdyktighetsbevisene onsdag morgen hvis flyene ikke har fått oppgradert sin forsikring. Styrene i klubben fikk beskjed om dette fredag etter kontortid og har kontaktet forsikringsselskapene uten å ha fått tilbakemelding. NAK har jobbet med saken uten å lykkes (Se pressemelding her).

Siktemålet er å komme i luften igjen så snart som mulig dersom saken ikke løser seg innen midnatt. Men selv om vi kommer frem til en løsning mener vi saken må få et politisk etterspill pga. måten dette er håndtert på fra departementets og myndighetenes side.

Så september - enten det nå er 1 eller 11 - er en skjebnesvanger måned for flyging.......

For seilfly forsikret gjennom den sentrale ordningen er saken løst, se www.nak.no/seilfly

(31. aug -04 /HMB/AB)

Nytt teorikurs starter 21. september!

Teorikurs til privatflygersertifikat (motor) starter opp med et informasjonsmøte 21. september kl 18:00 på Hokksund flyplass. Kurset er utmerket støtteundervisning for elever av Luftfartsskolen som gjennomgår PPL-teori som fjernundervisning (brevskole eller Internet). Se forelesningsplan for mer informasjon.

(27. aug -04 /ET/ED

Gratulerer, Tom-Roger!

Tom-Roger Stensberg ble norgesmester i seilflyacro (klasse A1) i helgen, Steinar Johansen kom på 2. plass i samme klasse. Gratulerer begge to. Total 6 deltagere fra DFK/S var med, fullstendig resultatliste finnes her. Se også gratulasjoner i forumet.

(24. aug-04 /AB)

Åpen dag på Hokksund flyplass lørdag 28. august

Aktivitetene passer best for deg som vurderer å begynne å fly seil- eller motorfly. Kanskje dette blir dagen du går videre fra drømmestadiet til å begynne å fly? Vi har instruktører og skolefly på plass og det blir arrangert introduksjonstur i seil- eller motorfly. Andre flyinteresserte er naturligvis også hjertelig velkommen innom for å se på våre fine fly eller for å få informasjon om flyklubben vår. Vi starter kl 11:00 og holder på fram til kl 18:00. Se veibeskrivelse.

(20. aug-04 /ED)

Lykke til!

DFK stiller sterkt i acro-NM (seilfly) i helgen, flere piloter i begge klasser (A og A1) samt eget fly (LN-GAM). Mesterskapet arrangeres av Jeløy SFK og avholdes på Näsinge. Vi ønsker deltagerene fra DFK/S lykke til!

(20. aug-04 /AB)

Vi gratulerer!

Leder i seilflygruppa Tor-Einar gifter seg med Kari Anne lørdag 14. august. Vi gratulerer!

(14. aug-04 /AB/ED)

Økende medlemstall

Motorgruppa har hatt en økning på ca 20% i medlemstallet i forhold til 2003. Vi flyr også mer enn tidligere og hittil i år har LN-ASF og LN-DFL fløyet tilsammen 545 timer (teknisk tid) fordelt på 662 turer. Det er grunn til å anta at ny Katana og gunstig pris på Cessna 172 gjør klubben mer attraktiv. På tross av høyere aktivitetsnivå enn før er det fortsatt meget god flytilgang hos oss, og vi tar gjerne i mot fler medlemmer. I tillegg til flyene motorgruppa har, disponerer medlemmene et nytt Robin Remo reise/slepefly og man kan også fly Army Cub ved å bli med i Cub-gruppas andelslag. Innmelding i Drammen Flyklubb kan gjøres online og mer informasjon om flyene våre finner du på flyparksidene.

(13. aug-04 /ED)

Utsjekk m.m.

Siste "sommer-uke" på Hokksund pågår nå med sleping hver dag. Det meldes stadig om nye utsjekker, og i dag ble Egil Rugland bitt av LS4-basillen. Iflg. rykter var det også flotte forhold for skliturer, det skle opptil 4 m/s oppover......... Mangler du utsjekk på K8 eller LS4 eller noe annet så benytt anledningen nå på ettermiddagene når det er forholdsvis rolig og lite kø.

(10. aug-04 /ÅB/AB)

Fly - In på Tynset 14. - 15. august

Tynset Flyklubb inviterer alle til et Fly-In på Tynset Flyplass den 14. og 15. august. Motorflygere, seilflygere, mikroflygere, hanggliderpiloter og modellflygere er hjertelig velkommen. Les hele invitasjonen.

(10. aug-04 /ED)

Mye skjer på Hokksund

Det skjer en del i varmen på Hokksund. Lørdag var det en del introturer og acro-trening til NM som ble gjennomført i varmen. Søndag fløy Lars Eknes sin første solo på seilfly - gratulerer! Ellers har det vært skoling på både motor og seil. GAP-stafetten ankom også Hokksund på søndag ettermiddag, så Espen Dahl og Anders Bjørnestad tok med en gang en flytur for å få logget de første seilflykilometerene for stafetten. Stafettpinnen står i flighten, skal du ut på tur så ta den med! Bilder fra helgen finnes i bildearkivet.

Ellers er det meldt fin flyvær utover i uka, benytt anledningen til en seilfly- eller motortur. Husk det er varm både for fly og pilot så pass på både flymessige forhold, og ikke minst de menneskelige, få i deg nok væske og husk hodeplagg i de flyene der du får mye sol inn i cockpiten.

(8 aug-04 /AB)

Fransk aften, og takk for maten....

Veronica svingte opp med varmmat og is til dessert (med nyplukkede bringebær) til de fremmøtte på en regnvåt flyplass. Hun fortalte om det å fly VFR i Frankrike og Paris-området, som kan fortone seg litt annerledes enn her hjemme. I tillegg fikk vi informasjon om flyklubben ved Paris, der de bl.a. flyr med en C-172 og flere Robiner. Dersom noen drister seg nedover med fly, så anbefales det å ta kontakt med Veronica for nyttige tips og parkeringsplass til fly i sentral avstand til Paris og offentlig kommunikasjon. (Redaksjonen har kontaktinformasjon)

(4. aug-04 /AB)

Fransk aften på Hokksund!

Onsdag 4. august inviterer vårt fransk/norske medlem Veronica Lund til en sammenkomst på flyplassen kl 19:00. Veronica ordner med litt fransk mat og hver enkelt sørger selv for passende drikke. Tema for kvelden er flyklubben hun er medlem av i Frankrike Aéro-club de Courbevoie. Kanskje DFK kan arrangere en fellestur dit neste sommer?

(1. aug-04 /OG/ED)

Acro-uka

Etter en uke med mye flyging og acrobatikk var det ganske stille på Hokksund lørdag, til tross for gode forhold. Ingar P. hadde invitert til strekkinstruksjon, men folk hadde tydlig vis ikke tro på været. Det ble bra treningsforhold i nærområdet, og Per Rosdahl hadde en tur på et par timer for å bevise det. Det er slepekusk og instruktør på plass nesten hver (ettermid)dag fremover i enda to uker så finn frem treningstøyet og termikkpøsen og still opp.

Takk til dere som bidro under acro-uka, ser ut som vi bør lage noe tilsvarende opplegg om ikke så lenge.

(31. juli-04 /AB)

Grunnkurs og skoling (seil)

Det er ledig instruktørkapasitet ifbm. grunnkurset som starter neste uke. Det åpnes derfor for ordinær skoling i løpet av de to neste ukene. Det er dog begrenset med plasser så det er først-til-mølla prinsippet som gjelder. Påmelding gjøres via forumet. Oppmøte gjelder som opprinnelig planlagt. Mandag 2.august klokken 1500 og klokken 1700 resten av dagene. Vi flyr til klokken 2100. Ta kontakt med Anders Bjørnestad eller Tom-Roger Stensberg dersom du har noen spørsmål.

(30. juli-04 /T-RS/AB)

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 12. august

Møtet avholdes i "Flighten" på Hokksund Flyplass kl 19:00

Saksliste

  1. Godkjenne innkallingen

  2. Valg av dirigent, referent og 2 til å undertegne protokollen.

  3. Finansiering av hangar.

(29. juli-04 /OG/ED)

Flystevnet er avlyst

Stevneleder har avlyst flystevnet på Hokksund 29/8. Samme dag holdes imidlertid et flystevne på Jarlsberg, så flyinteresserte i regionen har fortsatt en mulighet til å få med seg et stevne. Drammen Flyklubb kommer til å avholde "åpne dager" med andre arrangementer denne høsten og datoer vil bli publisert her senere.

(29. juli-04 /OG/ED)

Hokksund på hodet

Ifbm. seilflygruppas acro-uke arrangerer vi en uhøytidlig klubbkonkurranse i acro på onsdag ettermiddag. Hvordan juryen vil bedømme kjente og ukjente øvelser vites ikke, men det blir sikkert litt å se på uansett. I tillegg vil vi holde grillen varm og kiosken vil være åpen på ettermiddag/kveldstid med mulighet for å kjøpe både varme og kalde pølser og drikker. Ta med grillmat m.m. selv og møt opp for litt sosialisering. Vi ønsker luftdyktige og jordnære medlemmer, familie, venner og andre velkommen.

(26. juli-04 /AB)

Booking i motorflyskolen

Det råder en viss forvirring rundt den nye prosedyren for booking i motorflyskolen. Vi prøver å rette det opp med litt mer informasjon.

(26. juli-04 /ED)

Flott vaskeutstyr på plass


Egil Kløften har nå besørget montering av trommel med slange og vaskebørste inne i fuelbua. I tillegg er det anskaffet såpevannbeholder med håndpumpe. Det samler seg utrolig mye fluer nå om dagen, så vask etter hver tur er viktig. Minst like viktig er det å bruke riktig utstyr for å ikke skade pleksiglass/canopy. Man skal sørge for rikelig med vann under vaskingen og aldri benytte brukte svamper eller børster. Benytt eget pusseskinn til formålet og puss i en retning - ikke i sirkler. Les mer

(25. juli-04 /ED)

Klubbtur til Sverige

Helgen 20. - 22. august arrangerer Jeløy seilflyklubb acro-NM på Näsinge (ved Strømstad). Hva med en liten sensommertur for å handle litt og fly seilfly over svensk landskap? Dersom det er fler som blir med, stiller klubben opp med en K21, så det blir mulig å fly for de som ikke skal delta i konkurransen også. Steinar har sagt han kan instruere litt også. Kontakt Steinar Johansen eller Odd Gunnar Flatebø dersom du er interessert.

(23. juli-04 /AB)

Grunnkurs seilflyging

Drømmer du om å begynne å fly seilfly? Vi starter opp med grunnkurs i seilflyging mandag 2. august kl. 15 på Hokksund flyplass, og kurset vil gå over 2 uker/8 ettermiddager. Mer informasjon om kurset, påmelding etc. finner du her...

(18. juli-04 /AB)

Fine turer med LN- ASF

LN-ASF har vært på en del turer i sommer. Her er ASF avbildet på Karlstad Flyplass, og Kolbjørn Walderhaug rapporterer om meget god service på ESOK. Denne helga er ASF en tur til Gøteborg, Læsø og Anholt.

(16. juli-04 /ED)

Gratulerer

Jostein Tangen fant Tore Kvarmes flyging i dag så overbevisende at vi gratulerer Tore med ferske seilflypapirer.

(14. juli-04 /AB)

Strekkflygingskrav og utsjekkskrav på seilfly

Seilflystyret minner om at det stilles kompetansekrav til fartøysjef for å fly klubbens fly på strekkturer. Kravene har blitt justert noe etter forslag fra strekkgruppa og skolesjefen og vi ber piloter som skal fly strekk om å lese Krav til fartøysjef ved bruk av DFKs seilfly.
Legg spesielt merke til at det er krav om antall starter og timer på flytype for å benytte flyet til strekkflyging. Les gjerne også gjennom Instruks for bruk av Drammen flyklubb's seilflymateriell.

I tillegg minner vi om at det er ganske lave krav for utsjekk på både Discus og LS 4. Benytt sjansen de dagene det ikke er strekkvær og knallforhold til å samle timer/starter eller ta utsjekk på et fly du ikke har utsjekk på. En-seterene skal ha prioritet til strekkflyging når det er forhold til det.

Benytt muligheten til en flytur når solen skinner, vi har nok slepeflygere som er tilgjengelig. Fly trygt, og husk at kornet begynner å bli høyt. Ha en fortsatt fin sommer!

(14. juli-04 /T-EL/AB)

Kort om sommerværet

Selv om mange kanskje har inntrykk av at flyværet lar vente på seg og regnbygene ligger tett er det faktisk en del bra flyvær innimellom. Onsdag 7. juli var det knallvær og vi fikk to nye A1-piloter (Herrene Borge og Bjørnestad) i tillegg til at Tom-Roger og Anders S tilsammen tilbakela over 500 km med seilfly. Anders var opp til Hemsedal, mens Tom-Roger var litt mer forsiktig og nøyde seg med en litt kortere tur. Dagen ble avsluttet med sosialt samvær og grilling, og de siste ble observert outbound ved 23-tiden.

(9. juli-04 /TRS/AB)

Hvem vil styre GBQ til Starmoen?

LN GBQ er leiet ut til riksenteret. Planen er er å slepe den opp på førstkommende søndag - 11 juli hvis værgudene er med oss og den blir klar. Her er nok værgudene den største risikoen. Hvis det er noen som vil styre den under slepet - ta frimodig kontakt med Hr. Teknisk Chef Hans Borge. Vi kan ikke love gull - men grønne østerdalske skoger - og Marit Lindstad lager veldig gode vafler.

(9. juli-04 /HMB/AB)

Acro-uke på Hokksund

Acro gruppa i Drammen Flyklubb / Seilflygruppa arrangerer i uke 31 (mandag 26.-torsdag 29.juli) Acro uke. Det betyr at det vil være acro instruktører tilgjengelig hver dag på plassen, og begge K-21 står til disposisjon for arrangementet. Dette er en ypperlig sjanse til å lære masse om Acro flyging og møte andre med samme interesse. Det er selvfølgelig også anledning til å bare være tilskuer. Les mer...

(7. juli-04 /TRS/AB)

Kamera funnet

Et Sony Cybershot digitalkamera er funnet på Hokksund. Egil Kløften har tatt vare på det.

(4. juli-04 /EK/ED)

Sportklasse-NM

Vi benytter også anledningen til å gratulere Gaute H. Andersen med 14. plass i SPNM som eneste deltager fra DFK.

(3. juli-04 /AB)

Gratulasjon litt på etterskudd

Vi klipper fra Seilflyseksjonens sider: "Sebastian Kawa fra Polen ble Verdensmester i klubbklassen ... Beste norske pilot ble Anders Skifjeld som lenge kjempet om en plass blant de 15 beste. Til slutt ble det en hederlig 22. plass, den beste internasjonale plassering på svært lenge for norsk seilflyging".

(1. juli-04 /ED)

GBQ snart tilbake på ENHS, men den er avhengig av DEG!

Nå er sjangsen der til å være med på en viktig begivenhet - nemlig transporten tilbake til Hokksund av vår kjære GBQ. I og med at politiet har refusert vår søknad om å få ta av fra E6 - må det skje på tarveligste måte - med tilhenger.

Vi tar sikte på lørdag førstkommende. Trenger 6 sterke damer og/eller herrer. Dessuten må tilhengeren (den gamle kjære blå) fraktes fra Hokksund til Furuset.

Vennligst gi beskjed til Hr. Teknisk Chef Hans Borge på passende måte (tekstmelding, e-post, telefon)

(1. juli-04 /HMB/AB)

Naturfenomener og lite drikking ...

Jeg ble vitne til noe som må ha vært et slags naturfenomen på Hokksund i dag. LN-DFL har på et eller annet magisk vis trukket til seg alle mulige slag flyvende kryp, mens LN-ASF var helt ren og fin - enda begge fly hadde vært i bruk under samme forhold. Merkelige greier. Når det gjelder den manglende drikkinga, er det Coca Cola som har vært så vennlige å informere oss om at de tar brusautomaten tilbake i løpet av kort tid pga for lav omsetning.

(1. juli-04 /ED)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke