[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2006, 1. kvartal

Dårlig skiføre

Snøforholdene på ENHS er nå slik at operasjoner på ski ikke anbefales. Kontakt flygesjef ved spørsmål.

(31. mar -06 /KAØ/ED)

Seilflyging på Notodden i april

Tradisjonen tro og pga. naturens gang så flyr vi på Notodden fra og med førstkommende helg. Vi har ikke leid rom der i år, så vi oppbevarer utstyret på Hokksund. Det blir felles avreise fra Hokksund kl. 0900 både lørdager og søndager, så still opp i tide. Briefing er 10 på lørdager og 11 på søndager i det gamle tårnet. Førstkommende lørdag må vi ta med GDW i hengeren. LN-GAM står fortøyd på asfaltparkering som i fjor sammen med slepeflyet DFK. Bruk forumet aktivt for å gi beskjed om deltagelse.

(29. mar -06 /EØ/ED)

Flytur til Åland

AOPA Norway inviterer til flytur fredag 26. mai til søndag 28. mai 2006 med destinasjon Mariehamn/Åland. Last ned invitasjonen.

(27. mar -06 /FG/ED)

Seilflygruppa på Vågå

Seilflygruppa er i gang med flyging på Vågåvatn. Bilder og daglige rapporter vil bli tilgjengelig på www.wavecamp.no

(18. mar -06 /AB)

Stort jubileumsoppslag i DT

På vingene i 70 år. Det er 70 år siden Drammen flyklubb kom seg på vingene for første gang. Nå foreligger historien om den seiglivede flyklubben i bokform. ......Flyboken ledsages av vindusutstilling om flyenes lokale historie i Libris i Magasinet i Drammen skriver Drammens tidende i dag. Les alt her... eller kjøp avisen og les artikkelen over to sider.

(15. mar -06 /POH/AB)

Turer utover våren

Påsketuren til seilflygruppa (som ble avlyst), blir det noe av alikevel. Det blir Frya-flyging første halvdel av påsken. Les siste nytt her og opprinnelig Frya-info her.

Så er det også en gjeng fra motor som planlegger vårens vakreste eventyr, delta i diskusjonen i forumet

(13. mar -06 /EØ/AB)

Redusert banebredde - kontakt flyplassjef før flyging

Hokksund - og mange andre flyplasser i Norge - har en redusert banebredde pga brøytekanter. Bredden er nå 18 meter. Kontakt flyplassjef før flyging.

(11. mar -05 /POH/ED)

Kort info fra årsmøtet

Erik Østerud ble valgt til ny leder i seilflygruppa og Fredrik Glette til ny leder i motorgruppa. Kassererne Ingar Brenna og Kolbjørn Walderhaug tok begge gjenvalg. Mer utfyllende referat kommer senere.

(03. mar -06 /ED)

Vi minner om: Årsmøte i Drammen Flyklubb

Torsdag 2. mars 2006 kl 18.30 på Hokksund Hotell. Nytt av året er at vi tilgjengeliggjør beretningene, regnskap og budsjettet før møtet. Husk også at medlemskontingent for 2006 må være betalt for deltagelse. Les alt her...

Det vil også være mulig å kjøpe historieboka, t-skjorter etc. på årsmøtet.

(28. feb -06 /ØM/AB)

IK4-teorikurs er i gang

Det er i katakombene på beste vestkant det foregår – nærmere bestemt i Høegh-bygget vis a vis Slottet. Det formelle opptaket til det første IK-4 kurset. Barnet ble i følge enkelte unfanget i Jan Herbro’s campingvogn på Notodden og båret til dåpen under Seilflykonferansen. Om andre er blitt unfanget i samme campingvogn skal vi ikke ha noen formening om!

Formålet er som kjent å ha en del erfarne seilflygere som med en viss skolering kan avlaste de andre instruktørene med introturer. I noen klubber har dette blitt en stor belastning. Det er derfor en betydelig skritt NAK her har fått til. Opptaket som også var en gjennomgang av det teoretiske pensum ble mesterlig ledet av klubbens grå eminense - Tom Roger Stensberg. Det var 6 kandidater tilstede, Presidenten Anders, GID-reder Stian Angelsen og Tore Kvarme, Roger Skoglund, Odd-Gunnar Flatebø og Teknisk Chef. Etter en gjennomgang av det teoretiske måtte alle demonstrere at man behersket kosteskaftet’s noe lumske flyegenskaper. Etter at man var sjekket solo fortsatte man i små grupper i de lukkede rom for å finpusse teknikken. Så gjenstår den praktiske opplæringen under Skolechef Maria’s falkeblikk før kandidatene slippes løs på introelevene. Flere advarsler kan ikke påregnes!

(23. feb -06 /HMB/AB)

Selvassuranse 2006 - DFK/S

Selvassuranseordningen i seil er under evaluering, bl.a. for å forenkle rutinene for kasserer samt se på ordninger som harmonerer bedre med vår aktivitet. For å unngå dobbeltarbeid i år vil vi etterfakturere selvassuranse (kr. 400) 31/12-2006 for de som har vært fartøysjef inneværende år (kun dersom det ikke blir endringer i ordningen). Dersom du ikke har meldt deg ut av ordningen før første tur som fartøysjef blir du automatisk medlem. Utmelding må skje på eget skjema. Kontakt kasserer hvis du lurer på noe.

(21. feb -06 /IB/AB)

Nytt styre i selvassuransefondet (motor)

Årsmøtet i selvassuransefondet vedtok å opprette et selvstendig styre for fondet. Øyvind Krokeide ble valgt til leder og Tor Wattum til forretningsfører. Det tredje medlem i styret blir et styremedlem utpekt av motorgruppas styre.Utover nytt styre er det ikke endringer i statutter, kontonumre eller premier. Se referater. Ansvar og oppgaver i forbindelse med selvassuransefondet overføres til nytt styre så snart det er praktisk mulig.

(19. feb -06 /ED)

Vintersport

Dagens første øvelse på Hokksund bestod i å flytte mest mulig snø. Fra seilflygruppa var det ca 10 deltagere, og motorgruppa var representert ved den alltid tilstedeværende formann Dahl. Kasserer Brenna hadde sneket seg forbi dopingkontrollen med en snøfreser og hadde således en stor fordel. Samtlige tak ble ryddet i den grad det var behov, hengerene ble funnet og gravd frem og seansen ble avsluttet med at flyplassjefen betraktet det hele fra oven som eneste deltager i dagens avsluttende øvelse skiflyging. Vi takker alle som deltok for innsatsen, og velger å ikke dele ut medaljer i denne omgang.

(18. feb -06 /AB)

En liten dugnad

Lørdag 18. tar vi en liten ryddedugnad fra kl. 12 på flyplassen. Gjør ferdig måkingen hjemme etter frokost og ta med spade eller snøskuffe til Hokksund så vi får gravd frem seilflyhengere, fjernet snø fra diverse tak, foran fuelbua etc. osv. Har du dårlig rygg eller mangler spade så er det også lov til å stille opp og gjøre en innsats innendørs. (Vaktmester og rengjøringspersonalet har vinterferie......)

(16. feb -06 /POH/AB)

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

Torsdag 2. mars 2006 kl 18.30 på Hokksund Hotell

Saksliste:

  1. Godkjenne innkallingen
  2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
  3. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
  4. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
  5. Fastsette neste års kontingent.
  6. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(7. feb -06 /ØM/AB)

Seilflypåske på Frya

Vi annonserte tidligere seilflypåske på Frya. Påmelding og info her....

(7. feb -06/JH/AB)

Prisendringer (motor)

Høyere drivstoffkostnader og avgifter gjør at styret må justere opp prisene. Fra 1. mars er timepris på LN-DFL 720,- og på LN-ASF 888,-. På tross av økningen er flytilbudet fra DFK fortsatt svært konkurransedyktig!

(2. feb -06/ED)

Drammen flyklubb - 70 år mellom to permer

Praktverket om klubbens historie og et enestående kulturhistorieverk i Norsk Luftsport er endelig klart. Boken er ført i pennen av Erik C. Østerud, som har samlet bidrag fra mange av klubbens nåværende og tidligere medlemmer.Boken forteller om klubbens historie fra den spede begynnelse og frem til i dag gjennom de 9 første kapitlene. I tillegg finner du fakta om klubben og flyene, mange fargebilder, gode flyhistorier så det alt i alt blir 15 kapitler med historielesing og bilder. Boken er et innbundet prakteksemplar for en hver flyinteressert person. Les mer og bestill her

Se også kommentarer i forumet avtales med ham.

(1. feb -06/ECØ/ØM/AB)

Påskeferie i og over Gudbrandsdalen?

Det jobbes nå med påskeplaner for seilflygruppa, som noen har sett i forumet. Det er allerede en liten gjeng som planlegger å dra til Frya (rett nord for Ringebu), og det betyr at det blir påsketur i regi av seilflygruppa i år. Frya ligger også greit plassert i forhold til skimuligheter for andre familiemedlemmer, dersom det er aktuelt. Dette blir en klubbtur, og ikke noe stort oppelegg som vi pleier å ha på Vågå, med andre ord gode muligheter for å justere tempoet slik man blir enige om.

Vi stasjonerer et slepefly på Frya og antall seilfly blir avhengig av hvem/hvor mange som melder seg på. (Resterende fly blir værenede på Hokksund/Notodden) Det jobbes med å dekke mest mulig av påsken med en instruktør, men som vanlig når vi er slike steder er det ikke sikkert man kan påregne helt vanlig ABC-skoling med tre turer pr. dag. Planlagt avreise er lørdag 8. april, med hjemreise 16. april. Campinghytte på Heimtun Camping koster 200/døgn for 2 pers, 300/døgn for 4 pers, 400/døgn for 3 pers med dusj/wc. Mer informasjon og påmelding etc. i februar.

(30. jan -06/JH/AB)

Årsmøte i Cubgruppa

Nå er det tid for årsmøte igjen, styret har fastsatt datoen til 23.februar kl. 18:30 på ENHS. Tor W. melder i dag at skiene er montert på LN-ACF. Har du skiutsjekk er det klart for å friske opp gamle ferdigheter. Har du ikke fått denne utsjekken kan du kontakte Kjell Anders Øpstad ( 90 04 78 33 ). Da håper vi at skiforholdene holder en god stund utover vinteren!
(27. jan -06/TSK/ED)

Årsmøte i selvassuransefondet (motor)

Selvassuransefondets medlemmer innkalles til årsmøte torsdag 16. februar kl 18:30 på ENHS. Fullstendig saksliste med innkomne forslag legges ut på websidene og slås opp i klubbhuset 1. februar. Medlemmer i fondet som har forslag til endringer må sende disse til fondets leder innen 1. februar. Se gjeldende statutter. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å ha et "eventuelt"-punkt på sakslista, og alle forslag må derfor sendes inn på forhånd.

(23. jan -06/ED)

Mest besøkte flyplasser i 2005

En kjapp gjennomgang av lista for 2005 viser følgende (landinger/serier i parantes): ENHS(547), Vågå(322), ENNO(112), ENTO(73), ENSN(28), ENFG og ENRY(7), ENCN, ENKJ og ENKL(6), ENFY(4). I forhold til tidligere år har Kjeller og Dagali falt lenger ned på lista. Hele lista med flyplasser vi besøkte i 2005 finner du i forumet.

(21. jan -06/ED)

Årsmøtet

Årsmøte i Drammen flyklubb avholdes på Hokksund hotel torsdag 2. mars kl 1830. Formell innkalling med agenda vil bli offentliggjort i Drammens Tidende, på www.drammenflyklubb.no og pr. e-post litt senere.

(19. jan -06/ØM/AB)

TV-overvåket område

Deler av flyplassområdet på Hokksund er tv-overvåket. Takk til Kolbjørn og hans kolleger for bådet det og alarminstallasjon. Minner om regler for låsing for å unngå å utløse alarm m.m.

(19. jan -06/ØM/AB)

Seilfly kurs (teori og praktisk)

Teorikurs starter til helgen (21. januar). Teorikurshelgene kan kombineres med introduksjonskurs (flyging). Det kjøres også introduksjonskurs helgen 4. og 5. februar. Les mer om teorikurs og introduksjonskurs.

(17. jan -06/AB)

Melwin-koder

Nye koder for 2006 er nå sendt på mail fra NAK og du kan også hente det på melwin.nak.no. I en kort overgangsperiode vil ikke alle systemene være oppdatert, eks. er motorflyregistreringen og referatene oppdatert, men bookingsystemet er ikke ajour enda. Forsøk først 2006-koden, virker ikke den så bruk 2005. Vi håper det ikke skaper for mye plunder nå som det er ganske stille.

(4. jan -06/AB)

Teorikurs seilflyging

Det bli avholdt teorikurs i seilflyging i januar og februar. Kurset kjøres på Hokksund flyplass i helgene. Kurset starter kl. 15 så det blir mulig å fly før man kaster seg over bøkene. For påmelding og mer informasjon: se her.

For deg som ikke har begynt å fly: Meld deg på teorikurs og introduksjonskurs så få du teoribøker, teoriundervisning og fire starter med seilfly. Seilflystartene kan du selv fordele over de helgene det er teorikurs.

(2. jan -06/AB)

Ny skolesjef i seil

Maria Høivik har tatt over som skolesjef i seilflygruppa. Maria er IK2 og har tidligere vært aktiv i NTHF, men bor nå i Oslo og flyr i DFK. Hun er også deleier i LN-GII. Vi takker avtroppende skolesjef Christian Husvik for innsatsen, og regner med å se ham mellom barnepass og familieliv i tiden fremover.

(2. jan -06/AB)

Endring PPL/A kurs

Forelesningen 3. januar utgår. Isteden blir det forelesning både 10. og 12. januar.

(2. jan -06/ET/ED)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke