[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2007, 1. kvartal

LN-ASF til salgs!

Det gamle klubbflyet Cessna 172 LN-ASF er fortsatt til salgs. Prisforlangende er redusert.

(29. mars -07 /KS)

Informasjon fra Cubgruppa

Cubgruppa hadde årsmøte 15. februar 2007 og vedtok da å tillate at DFK medlemmer som ikke er andelshavere i LN ACF kan få fly Cuben. Timeprisen for disse blir kr. 960,-. For de som har andeler er timeprisen fra 1.feb. kr. 780,-. Det er fortsatt mulig å få kjøpt andeler.

Cubgruppas vedtekter skal selvsagt følges og det skal kvitteres for at disse er lest og forstått.

Spesielt nevnes det krav om min. 100 timer flygetid og minst 3 landinger med halehjulsfly de siste 3 måneder. Nøkkel til Cubgruppas skap kan kjøpes hos Eiker lås AS v. Bjørn Åge Nilsen i Hokksund. Ved spørsmål kan Cubgruppas tillitsvalgte kontaktes; Leder Anders Grimnes, sekretær Terje Svein Kristiansen, kasserer Terje Kaksrud, styremedlemmer Kjell Anders Øpstad og Tor Wattum.

(29. mars -07 /TSK/KS)

Ny mann i redaksjonen

Espen Dahl trer etter flere år ut av webredaksjonen og gir plass til Kåre Smith, som primært kommer til å følge opp motorflystoff. Espen kommer fortsatt til å ha ansvar for timeregistreringen og noen andre småting. Vi takker for den innsats Espen har gjort for våre websider, og de mange bidrag til fotogalleriet, så får vi håpe han får litt bedre tid til å fly og fotografere.

(19. mars -07 /ED/AB)

Motorflyskolen flyr fra Notodden hele påsken

I perioden 26.mars til 9.april vil det være instruktør tilgjengelig hver dag for PPL/A skoling på LN-DFL og utsjekk på LN-DFM. Alle avganger må skje fra Notodden Flyplass grunnet baneforholdene på Hokksund. Vakthavende instruktør står oppført i bookingsystemet. Skoleflyet er booket av instruktøren. PPL/A elever oppfordres til å sjekke hvilke dager de kan fly, og deretter kontakte vakthavende instruktør på telefon for å avtale tid. Ikke vent til dagen før, da kan instruktør/fly være fullbooket. Kandidater for utsjekk på LN-DFM anmodes om å ringe vakthavende instruktør for å avtale tid, og må deretter selv booke flyet. Utnytt disse 14 dagene med heldagsskoling godt !

(19. mars -07 /ET/AB)

”Spring Training på ENNO”

På grunn av baneforholdene på ENHS nå i vårløsningen er motorflyene, tradisjonen tro, flyttet til ENNO og vi vil fly derfra inntil forholdene på Hokksund er bra nok til at vi kan flytte hjem igjen.

Banen på Hokksund er så bløt at den ikke må brukes med mindre det er skikkelig nattefrost el.l. Selv om banen ikke er stengt med kryss så må envher fartøysjef påse at banen kan brukes uten at den skades dersom man skal ferge fly før krysset kommer på plass.

(18. mars -07 /FG/AB)

LN-DFM er Operativ!

LN-DFM er nå fullt operativ i klubbdrift. Styret oppfordrer alle motorflygere i klubben til å å ta utsjekk og komme i gang med å bruke flyet. Nå som vi har fått en så flott maskin og dagene er blitt lysere er det bare å komme i gang med turflygingen!

(18. mars -07 /FG/AB)

Flyleie DFK/S sommersesongen

Søknad om seilflyleie til konkurranser/strekkleir for sommersesongen sendes på mail til seilflystyret senest 23. april. Betingelser for å få innvilget en slik søknad er gyldig medlemsskap, gyldig flygebevis, utsjekk på flytypen, tilfredsstille klubbens krav til timer, osv og betalt årskort. Dersom det er flere søkere vil styret tildele etter en skjønnsom vurdering som blant annet baserer seg på aktivitet, innsatsvilje og lojalitet.

(16. mars -07 /EØ/AB)

Radiotelefonikurs

Seilflygruppa arrangerer radiotelefonikurs for seilflygere i april/mai. Kurset er lagt opp over to kvelder, og er ment som støtteundervisning for seilflygere som vil gå opp til eksamen i regi av Luftfartstilsynet. Kurset er også åpent for mikroflygere. Det anbefales at deltagerene kjøper teoribok og leser på forhånd. Oppmelding til eksamen m.v. må besørges av den enkelte etter kurset.
Teori: mandag 23. april kl. 1900 (Kjell Øpsted)
Praksis: tirsdag 8. mai kl. 1830 (Narve Jensen)
Pris: kr. 100 for DFK-medlemmer, 200 for ikke-medlemmer.
Kursmateriell: Boken Radiotelefoni (kjøpes hos NAKShop)
Påmelding: Så raskt som mulig til Skolesjef Maria pr mail

(9. mars -07 /MHH/AB)

Pilot Operating Handbook for LN-DFM

Eirik Gannestad har tatt jobben med å scanne POH på LN-DFM og konvertere den til "modemvennlig" størrelse for oss. Hver seksjon kan lastes ned separat herfra: http://www.drammenflyklubb.no/Flyparken/motorflyene.ssi#DFM

(8. mars -07 /EG/AB)

Radiotelefonikurs for seilflygere (oppdatert)

SNLF-kurset er fulltegnet, og vi vurderer et kurs i klubbregi. Informasjon om dette kommer, dersom du allerede nå er interessert så send en mail til skolesjef Maria. Husk at i tillegg til at det er nyttig å kunne en del om dette, er det ihht lovverket påkrevet for å betjene radio når du ikke er elev.

Vi hadde planer om et radiotelefonikurs i klubben, men NAK kjører et kurs i Oslo i april, så vi utnytter det og oppfordrer i første omgang de deilflygere som ikke har gyldig radiotelefonisertifikat om å melde seg på. Kurset går over to tirsdager (17 og 24), i tillegg kommer teoretisk og praktisk prøve for LT. Les mer...

(28. feb -07 /EØ/AB)

Godt besøkt årsmøte

Årsmøtet ble avholdt 20. februar og det møtte fram 55 medlemmer. Kort oppsummering fra møtet. (fullstendig referat kommer senere): Engasjementet var stort og møtet ble langt, men dirigent Tor-Einar Lund holdt styr på de mange trådene. Ny hovedstyreleder er Fredrik Glette. Forutsatt idrettsstyrets godkjenning blir det gjort en endring i økonomifunksjonen ved at denne deles i to roller hvor en økonomiansvarlig/hovedkasserer velges og sitter i hovedstyret og den andre rollen fylles av en eller flere oppnevnte personer som utfører de daglige kassereroppgavene. Det skal dessuten etableres et klubbutviklingsprosjekt. I dette prosjektet skal det sitte en representant også fra mikroflymiljøet på Hokksund.

(20. feb -07 /ED)

Første tur til ENHS med LN-DFM

Torgeir Pedersen og Kolbjørn Walderhaug sammen med instruktør Oddvar Grøstad fikk æren av å ta LN-DFM innom Hokksund for første gang. Torgeir har sendt oss bilder og sine første inntrykk.

(19. feb -07 /ED)

Husk årsmøtet tirsdag

Husk årsmøtet i morgen, tirsdag. Styret ber medlemmene ta ut dokumentasjon selv. Det vil ikke bli delt ut styreberetninger, forslag, budsjett eller regnskap på møtet så alle må sørge for kopi selv. Beretninger, regnskap, budsjetter og forslag er tilgjengelig her, og alt blir presentert på prosjektor.

(19. feb -07 /ØM/AB)

Autofil fra Starmoen

Sesongens første Autofil-program sendes på NRK2 mandag 19. februar kl. 2005. Der blir det bl.a. innslag fra acro-flyging med seilfly på Starmoen.

(17. feb -07 /NAK/AB)

GAM-vedlikehold (oppdatert)

GAM er nå tilbake og står meget sentralt i Strømmen. Men det er en del ting som må gjøres før hun igjen kan få luft under vingene: Polering, rengjøring, avslutte årskontroll. Vi tar sikte på byggekveld på Strømmen som følger: Søndag 18 Feb kl 1700 og onsdag 21 Feb kl 1800. Da avslutter vi med å sette henne i hengeren for transport til Hokksund. I utgangspunktet trenger vi 4 sett ivrige hender begge dager. Ikke nøl - ring Hans på 901 50 554 eller send mail

(13. feb -07 /HMB/AB)

Teknikkersamling avholdt på Starmoen

Årets tekniker-samlig på Starmoen ble avviklet med sterk DFK/S-representasjon som vanlig. 3 deltagere er på topp i dette selskap. Det var tunge temaer som ble behandlet slik som vedlikeholdsboken, fallskjermer etc. Geior Rausandmoen fortalte skrekkhistorier fra sine forøk på å temme det mangehodede uhyre EASA med sitt "part M". Vi har pusterom til oktober 2008 da kommer det nye regler og forhåpetligvis nye luftdyktighetsbevis. Hvordan dette skal håndteres er mildt sagt uklart. Halvor Hagen fra Hamar foreleste om fallskjermer. Med mange tusen hopp var det en mann som ikke for med løst snakk. Vi har mistanke til at tabloid-pressen i form av "Seilflysport" (bladet alle leser men ingen kjøper) var tilstede med gavekort og kamera. Hvordan de journalistiske metodene var skal vi forbli uomtalt.

(15. feb -07 /HMB/AB)

22 medlemmer var på teknisk kurs!

Klubbens nye Cessna 172SP ble behørig sertifisert og registrert sist fredag. Motorvarmer er fortsatt ikke installert da Flyteknisk Notodden ikke har mottatt en manglende del til dette anlegget. Vi håper motorvarmeren er på plass i løpet av et par dager. I tillegg får man ikke fuel flow ved kaldstart. Dette er tatt opp med Cessna. Foreløpig har flyet derfor base hos Flyteknisk Notodden da varm hangar er nødvendig inntil motorvarmer er installert og fuel flow problemet ved kaldstart er løst.

Instruktørene fløy 6 timer i løpet av helgen for å teste flyet, Garmin G1000 og forberede utsjekker. Et fantastisk fly ! En fantastisk utstyrspakke ! Et teknisk/teoretisk kurs for utsjekk på LN-DFM ble avholdt på Hokksund Flyplass 12.februar hvor hele 22 medlemmer deltok i tillegg til instruktørene. Vi håper å komme igang med utsjekkene til helgen. Kontakt instruktørene for den praktiske delen. Ytterligere teknisk/teoretiske kurs kan avholdes etter behov, og interesserte bes sende e-post eller henvende seg til en av instruktørene.
En-til-en gjennomgang av den teknisk/teoretiske delen vil også være mulig fremover, men når flere skal ha utsjekk er det selvsagt mer hensiktsmessig å arrangere kurs.

(14. feb -07 /ET/ED)

Husk årsmøtet 20. februar

Pga. mange innkomne forslag har styret valgt at man i år også skal legge ut bakgrunnsmateriale som årsberetninger og regnskapstall før møtet. Alle regnskapstall er ikke klare enda, men redaksjonen oppdaterer fortløpende. Vi sees på Sanden hotel (Hokksund), kaffe er bestillt og det blir salg av klubbeffekter. Inntil da - les komplett saksliste med vedlegg her...

(13. feb -07 /HMB/AB)

LN-GAM nesten hjemme

Vår kjære GAM er nå nesten hjemme. Andreas Mohr har kjempet seg gjennom polarkulden fra Karlshamn til Strømmen. GAM hadde en fin tur fra Karlshamn til Helsingborg på lørdagskvelden og en lang heldagstur derfra til Strømmen på søndag. De 2 første timene på søndag måtte GAM balanseres på morgenrimet i tilnærmet stall-fart, deretter gikk det bedre på for det meste tørre svenske veier på beste glidetall. Mot slutten av reisen begynte det å fryse til igjen og GAM måtte håndteres meget forsiktig over glatta mot Strømmen for at hun ikke skulle bli misfornøyd og finne på å kjøre forbi av seg selv med ABC-sleng. Vi greid å holde damen fornøyd hele veien...

Hun står nå på Strømmen - vegg i vegg med Strømmen Storsenter i Gardermoens flotte byggelokale. En rask kontroll tyder på at hun er blitt meget bra fullt på høyde med sin yngre søster GJC Nå gjenstår en kontroll av arbeidet samt årskontroll samt en ekstra polering. Derfor - kom til Strømmen på onsdag! Vi regner med stor tilstrømning så ring Teknisk Chef eremitus Hans 901 50 554 for å sikre deg plass. Først til mølla etc

(12. feb -07 /HMB/AM/AB)

På tur til Hamar?

Pga. Rally Norway har Hamar Lufthavn innført PPR 11-15/2 og stengt for flyging inkl. restriksjonsområde 16-18/2. Se AIC-N 33/06

(8. feb -07 /FG/AB)

Seilflygere - sjekk utløpsdato på flytelefonisertifikatet!

S/NLF har i høst opplevd at LT har endret praksis vedrørende fornyelser av flytelefonisertifikat. På skjemasiden har vi siden 2002 hatt liggende en oppskrift på hvordan ta ut og fornye dette sertifikatet. Med ny BSL og bemanning i Bodø har det nå blitt endringer i dette. Vi skal forsøke å revidere oppskriften så snart som mulig, men vil her spesielt gjøre oppmerksom på ett forhold. Ved fornyelse må beviset fornyes før utløpsdatoen inntrer. Om beviset er utløpt må du nemmelig i tillegg til å sende inn søknad avlegge ny praktisk prøve og fremlegge utvidet politiattest. Les mer her.

(8. feb -07 /NAK/AB)

Teknisk kurs LN-DFM

På grunn av relativt store forskjeller mellom klubbens nye C-172SP LN-DFM og eldre utgaver som LN-ASF, samt Garmin G1000-utstyret, har styret besluttet at alle medlemmer som skal fly det nye flyet som fartøysjef må ha egen utsjekk registrert i sin flytidsbok. Utsjekken vil bestå av en teknisk/teoretisk del med Questionnaire og en flytur. Motorflyskolen arrangerer derfor teknisk/teoretisk kurs mandag 12.februar 2007 kl 1800 i klasserommet på flyplassen for medlemmer som ønsker å bli sjekket ut. Les mer

(5. feb -07 /ET/ED)

Helgestatus

Det ble en helg med en del flyging, noen tilbakela en del timer i bølger, andre på ski. Cuben tøffet rundt på jordene i nærheten, mens CM og DW har tilbragt mange timer i store høyder.

Lørdag blåste det rundt 110 km/t i 2000 meter og det var forhold opp til rundt 2300 meter over Holtefjell. Søndag fløy Tore Kvarme til Norefjell, mens CM tilbragte en del tid på hanget syd for flyplassen. CJ var stort sett opptatt med skoling hele helgen.

Husk - når du driver skiflyging - ta hensyn til naboer og ikke fly rett over hustak og gårder i lav høyde.

(4. feb -07 /AB)

Status LN-DFM

LN-DFM skal besiktiges av Luftfartstilsynet førstkommende tirsdag. Registrering på norsk register er i orden. Så fort det siste med papirer er på plass vil flyet være klart for overflyvning til Hokksund. Vi regner med å ha det på plass på ENHS til neste helg. Motorskolen jobber på spreng med utsjekksprogrammet. Nærmere info kommer fra skolen i nær fremtid.

(1. feb -07 /FG/ED)

Påsketur med ski eller fly?

Som tidligere annonsert inviterer vi til sosial flypåske i år. DFKere (seil og motor) kan lese om og melde seg på påskeleir her. Vi har gustige priser på Vågå hotell selv om du ikke skal fly, og barn får rabatt på overnatting. (Voksen: kr. 600/person/natt i dobbeltrom inkl. frokost, matpakke og middag).

(1. feb -07 /AB)

En takk fra utlandet

Vi har mottatt følgende: Thank you for your warm hospitality and wonderful organization of Vågå Wavecamp 2006. We had a wonderful experience at Vågå. Arnon Yaffe, Doron Vertesh, Gadi Meyer and Haim Zaklad. I tillegg mottok vi kopi av en artikkel av det litt uvanlige slaget - se selv del 1 og 2 (innlogging nødvendig)

Har ikke du meldt deg på årets begivenhet enda? Det er fremdeles noen plasser ledig til norske seilflygere: www.wavecamp.no.

(30. jan -07/AB)

Presseklipp

Endelig har redaksjonen fått tid til å finne frem saken og klippet litt i gamle aviser. Du (som er medlem) kan lese presseklippene vi har samlet her. Finn frem medlemskort og kode. Har du noe vi ikke har, tar vi gjerne i mot på e-mail. Foretrukket format er pdf, men det meste går Gi beskjed om hvilken publikasjon og dato det gjelder dersom det ikke fremgår av klippet.

(30. jan -07/AB)

Spesielle værforhold

I dag ble det observert -5 C på bakken og +10 C på "downwind". Det er litt spesielt, hele 15 grader forskjell under 1000ft!

(29. jan -07/OG/ED)

Cuben på ski

LN-ACF har nå fått montert på skiene. Dersom du ønsker skiutsjekk ta kontakt med Kjell Anders Øpstad eller Egil Thon. Cubgruppa skal ha årsmøte 15. februar. Cubgruppas medlemmer får innkalling via e-post.

(29. jan -07/TSK/ED)

LN-GAM ferdig

Da er LN-GAM ferdig oppusset på LAK-fabrikken og trenger henting i Sverige så raskt som mulig. Hvis du har mulighet - kontakt Hans Borge (du få selvfølgelig dekket kjøring etc.) Planen er å montere og prøvefly flyet nå det er tilbake, og så er det klart til bruk sammen med GCJ før vi skal til Vågå.

(26. jan -07/HMB/AB)

Nye priser DFK/M fra 1. februar

Det er nye priser på LN-DFL fra 1. februar, LN-DFM er tatt inn i prislisten og LN-ASF er tatt ut. Se her...

(26. jan -07/FG/AB)

Årsmøte i selvassuransefond

Selvassuransefondet innkaller sine medlemmer til årsmøte 7. februar kl 18:30 på ENHS. (Fondet ble formelt skilt ut fra klubben vinteren/våren 2006)
Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Selvassuransefondets årsberetning
4. Selvassuransefondets regnskap
5. Innkomne forslag (må sendes fondets leder på forhånd)

(25. jan -07/KW/ED)

Flymedisinsk kurs for seilflygere - Oksygenkurs på FMI

Etter flere års fravær, har det lykkes oss å få FMI til å avholde et Oksygenkurs for oss. Kurset er av høy kvalitet og kan anbefales også for de som ikke flyr høyt, men som vil lære mer om sin egen kropps reaksjoner på oksygenmangel m.m.

Seilflyseksjonen / Norge Luftsportsforbund (S/NLF) kan nå i samarbeid med Flymedisinsk Institutt (FMI) tilby "oksygenkurs" med kammerkjøring fra 10. mars. For mer info, pris, program og påmelding se her...

(23. jan -07/NAK/AB)

LN-DFM er på Notodden!

Flyet startet fra EGNU mandag morgen og var framme på Notodden litt etter kl 15:00 lokal tid. Velkomstkomiteen vår bestod av Jan Herbro, John A.Johansen, og Kjell Øpstad - i tillegg til Frode Granlund og resten fra Flyteknisk. Kjell og John fikk foreviget ankomsten og hadde en interessant prat med ferrypiloten. Les mer!

(21. jan -07/KW/ED)

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

Tirsdag 20. februar 2007 kl 18.30 på Hokksund Hotell

Saksliste:

  1. Godkjenne innkallingen
  2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
  3. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
  4. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
  5. Fastsette neste års kontingent.
  6. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(18. jan -07 /EØ/AB)

LN-DFM er på vei

Siste 18/1: Flyet har forlatt Bangor (KBGR) og er på vei mot St. John's (CYYT) i Canada. Se live track på http://www.flightaware.com

LN-DFM (midlertidig kjent som N1465K) forlater Globe Aero i Florida onsdag 17. januar USA tid. Captain Dave Henderson er Pilot In Command for turen. Avhengig av vær underveis, så lander han i Norge førstkommende fredag eller lørdag! Ruta går oppover langs USAs østkyst før han knekker over havet. Ferrytankene ombord gjør at flyet har en rekkevidde på 2000 NM i et strekk! Etter ankomst vil Flyteknisk montere ut ferrytanker og starte arbeidet med registrering på norsk register. Vi venter å overta flyet 1-2 uker etter ankomst Norge. På websiden http://www.flightaware.com kan dere følge turen over havet frem til ca. halvveis. Flightaware.com dekker USA og halveis over Atlanteren til Europa. Tast in flyets reg.nr og så kommer flight status opp. (Prøv allerede nå, så vil dere se turen fra fabrikken til Globe Aero). Nå er det bare å glede seg!

(16. jan -07/FG/AB)

Innlogging 2007

Nytt medlemskort er sendt ut fra NAK, og det er koden for 2007 som gjelder for innlogging til referater og medlemsoppdatering. Dersom du ikke har fått ny kode så kan du hente den ut her. (Flykonto og booking henger av administrative grunner litt etter, og er fremdeles i 2006)

(17. jan -07/AB)

Legesjekk

Pga. en feil i listene til Luftfartstilsynet er flylege Rune Eggum (som også er slepeflyger i DFK) oppført som utgått. Han er fremdeles current på alle områder frem til 7/9-2009. Kontaktinformasjon står i medlemslista, og han utfører undersøkelsene i Drammen.

(16. jan -07/AB)

Okygenkurs/lavtrykkstank for seilflygere

Det planlegges teorikurs og tur i lavtrykkskammer hos Flymedisinsk institutt (FMI) i mars. Planlagt teori (maks 27 personer) lørdag 10/3 med lavtrykkskammer fordelt på lørdag/mandag/tirsdag (9 personer pr. gang). SNLF vil komme med konkret infomrasjon om pris og påmelding senere. Dette er et etterlengtet kurs for de som skal fly med oksygen, og også interessant for andre. Les om lavtrykkskammeret

(15. jan -07/SNLF/AB)

Kondens i hangar - husk presenning/trekk

Flere har sikkert opplevd at det har lagt seg tildels mye is på LN-ASF og LN-DFL i vinter. Dette skyldes kondensproblemer i hangaren som følge av det spesielle været i vinter. Skraping av is fra flyene sliter ekstra, f.eks har malingen på en del nagler og skruer blitt skrapt vekk. Dessuten er det kjedelig å måtte skrape is av fly som står i en hangar! Motorgruppa har derfor anskaffet presenninger til vinger og hale på begge fly. Vi ber om at de som setter flyene inn i hangaren etter endt bruk legger over presenning på vinger og hale. Sett gjerne cockpitrekket på DLF også. Vær obs på antennene på toppen av ASF når du legger på presenning. Dersom alle er flinke til å følge opp dette kommer vi fortere i lufta og vi sparer flyene litt.

(13. jan -07/FG/AS/AB)

Teorikurs for seilfly starter snart

Siste helg i januar starter årets teorikurs for seilflygere. Kurset går over fire helger (8 ettermiddager) på Hokksund, så man kan kombinere det med flyging også. Kurset koster kr. 300 for medlemmer, 600 for ikke-medlemmer, og det er også mulighet for å kjøpe en pakke til kr. 3000 som inkluderer bøker, flyging og kurset. Det er ingen betingelse at man har begynt å fly for å delta på kruset. Teoriprøver avholdes etter avtale med instruktørene. Informasjon og påmelding...

(10. jan -07/MH/AB)

Oppstart seilflyging 2007

Vi er i gang med seilflyging igjen 13. januar. Det er viktig at de som trenger instruktør melder seg på i forumet. Det er kapasitet til maksimalt tre elever pr. instruktør, og de tre (seks) første skal ha prioritet. Vi gjør dette for å få mer aktivitet og fokus for de som er elever slik det skal kunne bli 2-3 turer på hver. Utover våren når dagene blir lenger skal vi se på ytterligere tiltak for å få mer effektiv skoling uten at man må være på flyplassen fra kl. 9 - 21. Dagene er korte, så oppmøte før briefing på lørdager for klargjøring av fly vil bidra til at man får fløyet mer.

Vingetrekkene til K21 er reparert. De var revnet innvendig pga. at de henger seg fast i balanseroret. Dersom man er forsiktig er det normalt ikke noe problem. Trekkene skal gli på vingene, møter de motstatnd så sjekk hva som hindrer dem, ikke fortsett å dra.

GAM er fremdeles i utlendighet, antatt tilbake mot slutten av februar. Fint om man kan være flink til å montere en enseter dersom man skal fly solo så det ikke legges unødvendig beslag på GCJ til soloflyging. Både GCM og GDW er friske og brukbare.

(10. jan -07/AB)

LN-DFM

LN-DFM er klar for overfarten fra USA. Ferryselskapet venter fortsatt på papirene fra FAA med overflygingstillatelsen. Bbilder av kommende LN-DFM er mottatt, selv om hun fortsatt bærer sitt pikenavn på halen.

(9. jan -07/FG/AB)

Minner om medlemsmøte 11. januar - klubbutvikling

Hovedstyret kaller inn til medlemsmøte 11. januar på Hokksund Hotell kl 1900. Temaet vil være klubbutvikling. Utad er Drammen Flyklubb en klubb med ett organisasjonsnummer. Innad er det to klubber; en motorflyklubb og en seilflyklubb med hvert sitt styre og selvstendige operasjoner. Møt opp til debatt og la dine meninger bli hørt!

Les mer her....

(5. jan -07/ØM/AB)

LN-DFM - snart på vei over

Flyet ble hentet hos Cessna den 26. desember i fjor. Flyet er siden fløyet til ferryselskapets base i Florida og er nå klargjort for turen over Atlanterhavet. Ferryselskapet venter nå på den godkjenningen fra FAA som de må ha for å ha lov til å gjennomføre turen. Tillatelsen er ventet mottatt i slutten av uke 1 eller tidlig i uke 2. Så snart tillatelsen er på plass så starter turen! Nøyaktig ankomst til Norge avhenger av været, men vi venter at flyet lander på Notodden i løpet av siste halvdel av januar! Etter ankomst til Norge skal flyet føres inn i det norske registeret, kontrolleres og overleveres til oss! Nå er det bare å glede seg. Les også på forumet om Kåre Smiths erfaring med G1000 cockpit ifm prøving av Klanten Flyklubbs nye fly (samme type som vårt).

(4. jan -07/FG/ED)

Ny pris på årskort (motor)

Fra og med 2007 koster årskortet 4000,- og blir dermed på nivå med seilflygruppas årskort. Grunnen til økningen er anskaffelsen av nytt fly og økningen er i tråd med det som ble lagt frem på det ekstraordinære årsmøtet 18. oktober .

(4. jan -07/FG/ED)

2006 avsluttet med flyging

31. januar ble det fløyet både seilfly og motorfly. Det blåste V-NV i høyden og da ble det som vanlig bølger over Numedal. Det ble logget 6 timer flyging og total 10.000 høydemeter på tre seilflystarter. DFK, DFL og ACF var også ute og luftet seg på årets siste dag. Husk å beregne god tid hvis du skal ut med DFK/ASF hvis det er kaldt. Det hender det blir kondens i hangartaket som drypper ned påvingene og fryser, det tar tid å få av. (Husk vingetrekk/haletrekk på DFK av samme grunn. )

Kåre Smith har fløyet C172SP med G1000 og har oppsummert sine erfaringer med flyet slik: Alt i alt, et glimrende reisefly, som riktig brukt frigjør arbeidskapasitet for flygeren. Les alt i forumet . .

(3. jan -07/AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke