[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyheter 2008, 1. kvartal

Seilflyging

Alle flyene er tilbake fra Vågå, men ikke alle er på Hokksund enda. Banen på Hokksund blir nok ikke brukbar før mot slutten av april, inntil da har vi flere muligheter: TAU og GCJ (montert) står på Elverum/Starmoen og LN-DFK står på Notodden. De andre seilflyene står demontert i henger, og kan medbringes vest- eller nordøstover ved behov. Vi skal se an været ifht. hvor/når vi organiserer flyging med instruktør/slep. (På ENHN er det slepeflyger tilgjengelig hver dag, ring Tore Kvarme for avtale)

(30. mar -08 /AB)

Lov om motorisert ferdsel i utmark

Etter høringsrunden ser det ut som det kan gå bedre enn fryktet med den nye loven. Slik det ser ut nå vil hver enkelt kommune kunne gi tillatelse etter motorferdselsloven, noe som er positivt ifht. Vågå og andre arrangementer utenfor faste flyplasser. Det som fremdeles kan høres ut som en aprilspøk er at snødekket innmark betraktes som utmark og kommer inn under lovens virkeområde. Dvs. grunneier kan gi tillatelse til at vi kan lande på et jorde om sommeren, men om vinteren må man søke kommunen. Les mer...

(30. mar -08 /AB)

Påskeflyging

Nå har vi fløyet noen dager på Vågå, og været har vært i vår favør så langt. Kuling fra nord-vest på bakken og litt småsurt. Maks høyde hittil er 4600m, og vi krysser fingrene for mer ruskevær. Vi gratulerer også Tore Kvarme, den ferske Pawnee-pilot, med slepeutsjekk!

Siste:Torsdag og DFK-delen av påsken er over, og vi starter opp med Wavecamp-delen. Status 57 starter på fire dager, maks høyde 7100 m, 17 gullhøyder og 5 diamanterhøyder. Videre status kommer på wavecamp.no

(17. mar -08 /AB)

Bli med til Vågå

Påsken nærmer seg, det er 55 cm stålis på Vågåvatn og 20 klubbmedlemmer med og uten familie skal oppover i begynnelsen av påsken. Fra skjærtorsdag og utover kommer det flere piloter fra inn- og utland og pt. er det 63 påmeldte deltagere til årets arrangement. Hotellet har noen få familierom ledig tidlig i påsken, deretter er det mer ledig i helligdagene, så etternølere kan melde seg på.

Er man ute etter en påsketur uten alt for mye flyging så, er Lemonsjøen, med en meter snø, en kort kjøretur unna hotellet.

Nei, det er ikke bare seilflygere som kan være med, her er det plass til mange. (Omtalt leiravgift gjelder piloter/elever og går til å dekke ferry av fly/hengere m.m.)

Interessert i en avslappende påske, og litt flyprat om kvelden? Kjører/flyr du forbi til/fra påskeferie, ta en stopp på Vågå! Les mer...

(10. mar -08 /AB)

Flykonto ajourført

Flykonto er ajourført, og finnes under menyvalget Medlemsinfo. For medlemmer i seil som er medlem av skadefondet er det belastet, i tillegg til deltageravgift Vågå for de som skal være med dit.

(9. mar -08 /AF/AB)

Status Hokksund

Midt på banen har forsten sluppet taket og det er bløtt et godt stykke nedover i bakken. Andre steder er det fremdeles tele og is/vanndammer. (Banen er fremdeles stengt)

Det trådløse nettet på Hokksund er ikke tilgjengelig frem til ca. 1. april. Vanlig nettilgang m/kabel er operativ.

(9. mar -08 /AF/AB)

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt torsdag kveld, og avviklet (tradisjonen tro) med enkelte spenningsmomenter og overraskelser. Ny leder for DFK er Kai Lyche og i seil ble Erik Baadstø valgt som leder, og kanskje kom dette mer overraskende på førstnevnte enn på forsamlingen. Fredrik Glette fortsetter som leder i motor. Lovendringsforslaget om å utvide fra to til tre grupper, dvs. en mikrogruppe, ble også vedtatt. Lovendringen må godkjennes av Idrettsstyret før den trer i kraft. Redaksjonen kommer tilbake med flere detaljer, referat m.m.

(28. feb -08 /AB)

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

(Oppdatert med innkomne forslag 18/2. Budsjetter, regnskap og årsberetning 28/2)

Torsdag 28. februar 2008 kl 18.30 på Sanden Hotell (Hokksund)

Saksliste:

 1. Godkjenne innkallingen
 2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
 3. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
 4. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
 5. Fastsette neste års kontingent.
 6. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
 7. Innkomne forslag - vedlegg 1, vedlegg 2
 8. Valg

Dokumenter: hovedstyret, motor, seil

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(26. feb -08 /EØ/KS/AB)

Selvassuranse DFK/M

Årsmøtet er avholdt - referat og årsberetning er tilgjengelig for klubbmedlemmer. (Oppdatert: regnskap, revisjonsberetning)

(18. feb -08 /FG/AB)

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

(Oppdatert med innkomne forslag. Budsjetter, regskap og årsberetning oppdateres fortløpende og legges ut under menyvalg referater)

Torsdag 28. februar 2008 kl 18.30 på Sanden Hotell (Hokksund)

Saksliste:

 1. Godkjenne innkallingen
 2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
 3. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
 4. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
 5. Fastsette neste års kontingent.
 6. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
 7. Innkomne forslag - vedlegg 1, vedlegg 2
 8. Valg

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(18. feb -08 /EØ/AB)

Slepeflyoppdatering

Propellen til DFK (som angivelig var ferdig) er fremdeles på fabrikken i Tyskland, som venter på deler fra en underleverandør. EIC, som skulle slept i helgen, men ble stående pga. en teknisk feil.

(17. feb -08/AB)

Seilflyging lørdag

Vi satser på seilflyging i morgen. Banen er i dag fredag god nok til at vi kan fly (rim og kulde gir friksjon), og det blir strødd på utsatte steder. Jan Herbro ofrer natten, og drar til Elverum så han er klar til å fly EIC derfra til Hokksund ved soloppgang. Benytt muligheten for å fly - forholdene kan fort endre seg igjen.

(15. feb -08/AB)

Oksygen-kurs

Siste frist for påmelding i dag (ila. helgen?) for oksygenkurset. Pt. er det en dag med kammerkjøring. Det mangler 3-4 personer for å få fyllt opp en dag til. Les mer her

(15. feb -08/AB)

Nytt fra M/NLF og LT

Nytt regelverk - EASA Part M - hva skjer fra NLFs side? Luftfartstilsynet har sendt ut en informasjonsbrosjyre til samtlige flyeiere om nytt regelverk for vedlikehold av fly - EASA Part M. Brosjyrer her imidlertid resultert i at klubbene og flyeieren sitter igjen med langt flere spørsmål enn det gis svar! Luftfartstilsynet har også annonsert informasjonsmøte i Oslo (tidligere omtalt) Les mer

Universitetet i Tromsø jobber med en internasjonal studie blandt allmenflygere. NLF og LT oppfordrer alle med flyerfaring til å delta. Les mer

(11. feb -08/FG/AB)

Lesestoff og hørestoff

Flynytt 1/2008 dumper ned i postkassene i disse dager, og hvis man finleser det så finner man link til magasinet Aero Safety World. Bladet koster penger dersom man vil ha det tilsendt, men kan leses i pdf-format gratis her. Flynytt har også omtale av en bok om flysikkerhet, og et kjapt søk på Amazon fant vi flere relaterte bøker og opprettet et menyvalg Sikkerhet under boksidene våre. Amerikansk GA-miljø er nok noe større enn her hjemme, og over there produseres det også podcasts. Last ned til iPod eller mp3-spilleren her.

(10. feb -08/AB)

Vindpølse i ustand

Ja, en vindpølse kan bli i ustand, vær og vind, frost og fuktighet har medført at den har revnet. Inntil ny er på plass - bruk elektronisk vindmøler på bakken, andre hjelpemidler i lufta.

(10. feb -08/POH/AB)

Aktivitet ved dårlig vær?

I dårlig vær, kan alternativet være å ta seg et besøk i Ekeberghallen søndag 10 februar. Sjekk web-siden til Modellflymessen.

(6. feb -08/NLF/KS)

 

Teorieksamen seilfly

For de som har utestående fag i seilflyteori blir det eksamenskveld onsdag 20. februar kl. 1830 på Hokksund. Erik B. skal være tilstede og organisere det hele, gi beskjed til ham eller skolesjef om du kommer og hvilke fag du vil ta.

(3. feb -08/MHH/AB)

Info om slepeflyene

Litt informasjon om slepeflyene, siden begge nå er røde. Det var kommet en modifikasjon til propellen på LN-DFK som vi ønsket å utføre samtidig med overhaling og nullstilling. Den ble sendt av gårde i beggynelsen av desember med beskjed fra leverandøren om at det skulle ta 3-4 uker (det stemte ikke). LN-TAU måtte inn til årlig for litt siden, og vi skulle låne LN-EIC som akkurat var ferdig med årlig og motorskifte. Det ble oppdaget feil under testflyging av LN-EIC så den ble heller ikke klar. Status nå er at propellen til LN-DFK er underveis fra Tyskland til Norge og vi regner med at den blir montert ila uka. LN-TAU skal ha røntgen av vingestag/-fester ca. 15 februar så den blir stående noen uker til. Vi satser på å kunne slepe med LN-DFK til helgen.

(3. feb -08/AS/AB)

Innkalling til Årsmøte i Cubgruppa DFK

Torsdag 14. februar 2008 klokken 1830 på Hokksund flyplass

Cubgruppa DFK innkaller til ordinært årsmøte i følge vedtektene.

Dagsorden:

 • Godkjennelse av innkalling.
 • Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Fastsettelse av stemmetall og godkjennelse av fullmakter.
 • Cubgruppas årsberetning.
 • Cubgruppas regnskap og budsjett.
 • Styret meddeles ansvarsfrihet.
 • Fastsettelse av retningslinjer for neste års virksomhet.
 • Behandling av innkomne saker.
 • Valg.

Saker som ønskes fremmet må fremlegges minst en uke før årsmøtet.

For Cubgruppa, Terje Svein Kristiansen.

(30. jan -08/TSK/KS)

Informasjonsmøte om Part M

Luftfartstilsynet arrangerer gratis informasjonsmøter vedr. det nye vedlikeholdsregimet - Part M regelverk for allmenfly. Oslo-møtet arrangeres 1. mars, frist for påmelding er 27. februar. Påmelding, sted og tidspunkt finner du på LT sine sider

(29. jan -08/LT/AB)

Seilflyvedlikehold

Flyene våre trenger litt puss og stell. GDW er straks ferdig med årskontroll og polering. GCM og GAM skal også en tur gjennom samme prosessen. Med andre ord, ikke veldig tunge fysiske jobben (annet enn å ta flyet ut/inn) Se forumet for annonsering av dager. (Søndag ble GDW ferdig, samt vingene til GCM - bare resten igjen.....)

(27. jan -08/IFP/AB)

Årsmøte i selvassuransefondet for motor

Selvassuransefondet motor innkaller sine medlemmer til årsmøte 15. februar kl 18:30 på ENHS. Medlemmer av fondet er de som har betalt premie for 2007.

Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Selvassuransefondets årsberetning
4. Selvassuransefondets regnskap
5. Innkomne forslag (må sendes fondets leder på forhånd)

(25. jan -08/KW/AB)

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

Torsdag 28. februar 2008 kl 18.30 på Sanden Hotell (Hokksund)

Saksliste:

 1. Godkjenne innkallingen
 2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
 3. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
 4. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
 5. Fastsette neste års kontingent.
 6. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(24. jan -08 /EØ/AB)

Flytelefoni for seilflygere

S/NLF setter opp kurs i flytelefoni for seilflygere i mars 2008. Kurset går over to kvelder med fokus på både teori og praksis, og er men som støtteundervisning for de som vil gå opp til eksamen i regi av LT. Kurset avholdes i Oslo. Mer informasjon og påmelding her

(23. jan 2008 /SNLF/AB)

Oksygenkurs - påmelding

Kurset holdes 8. mars i Oslo. SNLF har åpnet for påmelding her. For mer info og beskrivelse av fjorårets kurs se lenger ned påsiden. (Er du motorflyger og er interessert kan de hende du får være med hvis ledig plass. Skriv det i kommentarfeltet eller kontakt Steinar Ø i SNLF.)

(22. jan 2008 /SNLF/AB)

Seilflyging med instruksjon 13 påfølgende dager!

Minner om påskearrangement og etterfølgende Wavecamp på Vågå. Vi drar til Vågå palmehelgen og det blir 13 sammenhengende dager med flyging. Vi har god slepekapasitet i 13 dager, intruktører tilstede 13 dager og instruksjon etter avtale/behov 13 dager, så det er bare for erfarne og elever å melde seg på. Gunstige priser på overnatting for familie (eks. 2 voksen, 2 barn under 10 år - kr 1200/natt inkl. frokostbuffet, lunsjpakke og middagsbuffet). Les mer...

(19. jan 2008 /AB)

Innkalling til årsmøte 28. februar

Det blir avholdt årsmøte i Drammen flyklubb 28. februar kl. 1830 på Sanden Hotell (Hokksund) (agenda følger)

(19. jan 2008 /EØ/AB)

Innlogging - booking

Booking på weben er nå oppdatert med 2008-koder for innlogging

(19. jan 2008 /ØM/AB)

Selvassuranse DFK/M

Nytt år, på tide å betale selvassuranse igjen Selvassuransefondets kontonummer er 2200.53.39905, og satsene for hhv. innmelding og fornyelse er kr 300 og kr 150. Det er ikke tillatt å leie motorfly uten at selvassuranse er betalt på forhåd.

(18. jan 2008 /KW/AB)

Oksygenkurs - flymedisinsk institutt

SNLF planlegger teorikurs og tur i lavtrykkskammer hos Flymedisinsk institutt (FMI) i mars. Planlagt teori (maks 27 personer) lørdag 1. eller 9. mars, med lavtrykkskammer påfølgende dager. Dette er et etterlengtet kurs for de som skal fly med oksygen, og også interessant for andre (seil-)flygere. Skal du fly (klubbens fly) med oksygenutstyr er det bare å melde seg på. I 2007 ble kurset raskt fulltegnet, og mange fra DFK/S var med - hele seansen er beskrevet i ord og bilder. Les også om lavtrykkskammeret, og gå til foreløpig påmelding og mer informasjon fra SNLF

(15. jan 2008 /SNLF/AB)

Pålogging og koder

NAK har sendt ut mail med koder for 2008, men enkelte systemer bruker kode for 2007 fremdeles (eks. booking). Når du logger deg inn på DFK-sidene (referater, flykonto etc.) skal du bruke de tre(!) første sifrene i koden for 2008.

Gå inn på MelWin og ajourfør adresse/tlf/e-post hvis det ikke stemmer. Ta en kikk på flykontoen og meld inn til regnskapsfører hvis noe er feil så vi får avsluttet 2007-regnskapet (logger for desember 2007 blir lagt inn ila kort tid).

(4. jan 2008 /AB)

Hans tilbake til sine røtter

Redaksjonen har mottat beskjed fra Hans M. Borge om at han midlertidig har vendt tilbake til sine røtter, som maskinist i Tønsbergområdet. Tilbake sitter han med et nytt positivt bekjentskap fra området og vi med tekst og illustrasjoner som kan sees her

(2. jan 2008 /HMB/AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke