[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv 2017

All tekst | Kun overskrifter | Kort-versjon

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år

2017.12.25, KS

Ungdomsgruppa inviterer til klubbkveld!

Ungdomsgruppa inviterer til klubbkveld for seilflygere førstkommende torsdag (23.11.2017) klokken 19:30 i klubbhuset på Hokksund flyplass.

2017.11.21, MNMB/KS

Tor Wattum har gått bort

En viktig ressursperson i Drammen flyklubb er borte, Tor Wattum døde 12. november.

Tor la ned utrolig mange dugnadstimer i klubben gjennom mange år, og ble for en del år siden gjort til æresmedlem i klubben, som følge av sitt arbeid med drift, ettersyn og vedlikehold av klubbens flypark.

Likeledes arbeidet han utrettelig for luftsporten gjennom sitt mangeårige engasjement som sentral tillitsvalgt og motorflykonsulent i Norsk Aero Klubb, nå Norges Luftsportsforbund.

Tor var en lun og trivelig kar som alltid hadde et smil og et godt råd på lager. Vi takker for innsatsen.

Tor vil bli savnet i Drammen Flyklubb.

Tor Wattum bisettes 24. november 2017 i Røyken Kirke.

2017.11.17, TP/KL/KS

Referat fra ekstraordinært årsmøte etterlyses

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 26. april 2017. Hvis noen har tilgang til referatet fra dette ekstraordinære årsmøtet, helst signert og scannet, er det fint om det oversendes webgruppa på web@drammenflyklubb.no, for publisering på websiden.

2017.11.05, KS

Referater lagt ut

Det er lagt ut referater fra de siste hovedstyremøtene på arkiv/Referater/

2017.11.05, KS

Åpen dag på Hokksund flyplass lørdag 19. august

Det arrangeres Åpen dag på Hokksund flyplass lørdag 19. august, med mulighet til å snakke med medlemmer i klubben, kikke på fly, samt ikke minst: få seg en prøvetur i mikro-, motor- eller seilfly.

Klubbmedlemmer inviteres til å delta i dugnad både for forberedelser dagene før, samt gjennomføring på selve dagen.

2017.07.22, POH/KS

Facebook og bildegalleriet

De ulike gruppene i Drammen Flyklubb benytter Facebook i litt ulik grad og du finner oppdateringer der litt oftere enn det som publiseres her. Se https://www.facebook.com/DrammenFlyklubb/ https://www.facebook.com/groups/651321588299369 https://www.facebook.com/groups/dfk.seilfly Vi legger også ut noen bilder her på våre egne sider med tanke på klubbens eget arkiv, http://www.drammenflyklubb.no/arkiv/gallery/2017

2017.07.13, ED

Opprydning på websider

Vi har gjort litt opprydning i tekster og i menyer på websidene. Vi sier også takk og farvel til Forumet som har vært i drift siden ca 2003. Facebook og myWebLog har i praksis overtatt oppgaven Forumet hadde.

2017.06.29, ED

Opphavet til klubben er funnet!

Erik Østerud har funnet ut at historien til Drammen Flyklubb kan spores tilbake til da modellflyklubben Stratos i 1939 ble omdannet til Drammen Flyveklubb, med seilflyvning som hovedaktivitet, mens modellflyverne ble organisert i en modellflygruppe.

Du kan lese artikkelen fra magasinet "FLY" fra 1939 her.

2017.06.15, EØ/KS

Motorflypolering

12. juni ble LN-DFM og LN-DFL vasket grundig både innvendig og utvendig påfulgt av polering utført av mange ivrige motor-piloter. Nå er flyene klare for en ny sesong. Hjertelig takk til alle som deltok. Bildene viser en del av gjengen som bidro.

2017.06.15, MA/KS

Introduksjonshelg 24. – 25. juni – Seilflysport for bevegelseshemmede

Drammen Flyklubb inviterer i samarbeid med Landsforeningen for Ryggmargsskadde til Introduksjonshelg med seilflyging for bevegelseshemmede 

lørdag 24. juni 2017 kl. 10 - 18 og
søndag 25. juni 2017 kl. 11 – 18
på Hokksund flyplass.  

Helgen 24. – 25. juni inviteres du til Hokksund Flyplass, for å prøvefly med spesialutstyrt seilfly og ta det nye klubbhuset i nærmere øyesyn.

Det er kr. 300,- i egenandel pr tur denne introduksjonshelgen. Påmeldingsfrist 18. juni. For påmelding eller mer informasjon, kontakt oss på mail: ghc@drammenflyklubb.no

Det er begrenset med plasser og prinsippet «førstemann til mølla» gjelder. Les den fullstendige invitasjonen her.

2017.05.31, IB/KS

Klubbkveld for hele klubben

Hei alle medlemmer i Drammen Flyklubb, nå som vi har fått oss så fint klubbhus må vi utnytte den muligheten det gir oss til å samles i sosialt lag.

Vi inviterer til klubbkveld onsdag 7. juni, ta med det du ønsker å spise, så fyrer vi opp grillen kl. 18.00.

Ole Herman Fjelltun som var på bushpilotkurs i Sør Afrika i fjor høst, vil vise noen bilder og fortelle litt fra dette.

Torgeir Pedersen

2017.05.29, TP/KS

Temamøte Motorflygruppa

Det ble avholdt medlemsmøte i motorflygruppa på Hokksund flyplass 4. mai 2017.Bilder Temaene var gjennomgang av regelverk og opplegg for introduksjonsturer med motorfly, samt inn og utflygingsprosedyrer ved flyplassen.

Nytt regelverk fra EASA gjør det mulig for erfarne piloter å fly introduksjonsturer som klubben tjene penger på. Tidligere har dette kun vært lovlig for instruktører, og til selvkost.

For å kunne fly slike turer må flygeren tilfredsstille visse krav, og i Drammen flyklubb er det vedtatt at man skal ha minimum 75 timer som fartøysjef, ha gjennomgått en times flyging med instruktør (klubb-PFT) og være current på flyet som skal brukes.

Alle flygere som ønsker å delta i opplegget må kontakte Mahmood Akbar, for å komme på listen.

Det vil kalles inn til nytt møte med alle på listen, for gjennomgang av opplegget i detalj.

2017.05.07, KS

Påminnelse - Temakveld i motorflygruppa 4. mai

Motorflygruppa har temakveld om "Introturer med motorfly" torsdag 4. mai klokken 18 til 20 i klubbhuset på Hokksund flyplass. Alle erfarne flygere som ønsker å fly slike turer må stille på møtet.

Husk påmelding til Mahmood Akbar.

2017.05.03, KS

Påminnelse - ekstraordninært årsmøte

Det minnes om ekstraordinært årsmøte 26. april 2017 kl 18 på Hokksund flyplass. Sakslisten ligger her.

2017.04.25, SHH/KS

Dokumenter til årsmøtet 2017

Dokumentene til årsmøtet 2017 er gjort tilgjengelig for medlemmene. De kan lastes ned her.

Man må oppgi NLF medlemsnummer og passord fra myWebLog, for å få tilgang til dokumentene.

2017.02.28, SHH/KS

Prisøkning motorfly

Motorflygruppa har dessverre blitt nødt til å øke prisene på begge motorflyene. Katana har dessverre fått øket drivstoffprisene markant pga. at 98 oktan MOGAS ikke lenger er tilgjengelig på ENHS, og generell prisstigning må dessverre også ta inn igjen. Prisene ble øket pr 8. februar.

2017.02.11, KS

Ny dato for årsmøtet

Årsmøtet er utsatt til tirsdag 7.mars kl. 19:00 på Sanden Hotell i Hokksund.

Vi følger dagsorden slik den er formulert i klubbens lover.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag sendes styret@drammenflyklubb.no .

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi minner om at årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Beretninger, regnskap og budsjett vil bli gjort tilgjengelig elektronisk før årsmøtet.

2017.01.23, SHH/KS

Innkalling til årsmøte

Hovedstyret innkaller til ordinært årsmøte 16. februar 2016 kl.19:00 på Sanden Hotell i Hokksund. Vi følger dagsorden slik den er formulert i klubbens lover.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag sendes styret@drammenflyklubb.no.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi minner om at årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Beretninger, regnskap og budsjett vil bli gjort tilgjengelig elektronisk før årsmøtet.

2017.01.11, SHH/KS

Nedlasting av referater - ny pålogging

Nedlasting av referater og annet materiell som er tilgjengelig kun for medlemmer av Drammen Flyklubb, har fått endret pålogging. Nå skal man bruke passord fra myWebLog, i stedet for å bruke PIN fra NLF.

 Hvis noen opplever problemer med ny pålogging, kontakt oss på: web@drammenflyklubb.no

2017.01.11, KS

Husk selvassuransefond for motorfly!

Nå viser kalenderen 2017, og det minnes på at man må betale inn til selvassuransefondet før første flyging i det nye året foretas! 

Selvassuransefondets kontonummer er 2200.53.39905, og satsene for hhv. innmelding og fornyelse er kr 300 og kr 200. Det er ikke tillatt å leie motorfly som fartøysjef, uten at selvassuranse er betalt på forhånd.

2017.01.09, KS

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke