[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv 2018

All tekst | Kun overskrifter | Kort-versjon

Meta Solol i full dift

Redaksjonen har fått inn noen fine bilder av Meta Sokol LN-BNS, som Cubgruppa har overtatt etter avdøde Tor Wattum. Bildene finnes i billedarkivet.

Bildet under viser Per Olav Håre etter utsjekk med Kjell Øpstad.

 

2018.11.20, KS

Teorikurs for motorfly starter 17. september

Teorikurs for PPL og LAPL starter med informasjonsmøte den 17. september 2018. Les mer her.

2018.09.03, ET/KS

Ny soloflyger i motorflyskolen!

Hans Henrik Kolle fløy første solo på motorflyet LN-DFL 23. august!

Han gjennomførte de tre obligatoriske avgangene/landingene på en eksemplarisk måte. Nå er det full fart gjennom resten av det praktiske PPL-programmet frem til skill test med Luftfartstilsynets kontrollant.

2018.09.03, ET/KS

95-årsdag i luften

Klikk for større bildeKarna Pettersen feiret sin 95-årsdag 24. juni 2018. Dagen startet med å bli hentet av sjåfør i tidsriktig dress og hatt i en Ford veteranbil fra 1929.

Kjøreturen gikk til Hokksund Flyplass! Der ventet pilot Mahmood Akbar og geleidet Karna og barnebarnet til en Cessna. De fløy en runde over Drammen i nydelig solskinn. Karna fikk en fantastisk opplevelse og bemerket at hun gjerne skulle fly en halv time til!

Karna og følge spiste en hyggelig lunsj med snitter og kaker mens vi iaktok flyene som landet og tok av.

Karma bor over E134 og jernbanen i Gartneriveien, og har full utsikt til alle flyene som kommer og går, som hun følger med stor interesse.

Kan virkelig anbefale andre å ta en tur med hyggelige og smilende piloter på Hokksund Flyplass.  

Hilsen Solveig (Datter av Karna)

2018.08.06, S/KS

Åpen dag 18. august

Klikk for større bilde

Lørdag 18. august 2018 fra kl 10.00 arrangerer Drammen Flyklubb åpen dag på Hokksund flyplass.

Her blir det mulighet til å kjøpe seg en rimelig prøvetur i klubbens motorfly, mikrofly eller seilfly, samt få informasjon om vår flyskole.

Vi stiller ut fly fra alle gruppene, og vil ha stor aktivitet i luften rundt flyplassen.

Kiosken vil være åpen og vi ønsker alle hjertelig velkommen.

For besøkende fly er det ikke landingsavgift denne dagen, men husk PPR!

2018.08.02, POH/KS

Nye åpningstider i ny konsesjon!

Klubben har fått konsesjon til å drive Hokksund Flyplass ENHS fram til 1. august 2028.

De viktigste endringene fra tidligere, er at åpningstider er endret slik at det er 08-20 på hverdager, 10-18 på lørdager og 12-18 på søndager og helligdager. Åpningstider i helg er altså redusert.

Gladnyheten er at konsesjonen åpner for turflyging etter normal åpningstid, fram til kl 23. Dette gjelder både avgang og landinger, hvor man flyr bort fra og tilbake til flyplassområdet, og gjelder dermed både motorisert flyging og strekkflyvning med seilfly. Hvordan dette skal praktiseres er pt ikke kjent. Kontakt flyplassjef eller styret, hvis man ønsker å fly turflyging etter normal stengetid.

Helikopter er forbudt, med unntak av politi, forsvar og ambulanse.

Les mer i her.

2018.08.02, KS

Nyheter i klubben!

Været er topp, og det er bare ut å fly!

Motorflygruppa har solgt Katana LN-DFL og finansiert motorbytte i Cessna 172SP LN-DFM. Katana vil fortsatt bli tilgjengelig for medlemmene, gjennom utleie fra ny eier. Fabrikkoverhalt motor til DFM er bestilt, og vil byttes om ikke mange uker.

Klubben har dessverre relativt mye utestående fra en del medlemmer, selv om mange også har positiv saldo på flykontoen sin. Det er god praksis å betale inn til flykontoen på forskudd, slik at klubbens likviditet bedres!

2018.06.23, KS

Diverse referater lagt ut

Det er lagt ut referater fra årsmøte 2018, samt styremøter i hovedstyret, motorflygruppa og seilflygruppa.

Referater ligger under: http://www.drammenflyklubb.no/arkiv/Referater/

2018.06.19, KS

Første solo ble behørig markert!

Klikk for større bildeFersk seilflyger fikk oppleve hvordan første soloflyging blir markert!

2018.05.31, EØ/KS

Oppdatering fra Seilfly-NM på Starmoen

Klubben har to deltagere i NM som pågår denne uken på Elverum. 

23. mai ble det dagsseier til Svein Erik Kristiansen og andreplass til Arne Martin Güettler. Resultater

2018.05.24, AS/KS

Årets første utelanding - GDW

Klikk for flere bilderEdgars Kluga utførte sin første utelanding i Nedre Eggedal (Andersnatten) 18. mai.

Landingen ble utført med glans. Riktig planlegging og et riktig valg av jorde. Edgars sier at bonden var godt fornøyd med å få besøk, han ble spurt om han hadde gått tom for bensin! :-)

Nedriggingen av DW utført på 20 minutter. Klikk for flere bilder

2018.05.24, KG/KS

Vellykket årsmøte på Hokksund flyplass!

Årsmøtet 2018 ble gjennomført med god stemning, og på relativt kort tid. Det var enighet om alle saker. Kasserer og revisor hadde gjort en svært god jobb, noe som også gjaldt valgkomiteen.

Høydepunkter fra møtet:

Svært gode resultater for motorgruppa, seilflygruppa leverte også solid. For begge gruppene skyldes delvis de gode resultatene at en del vedlikeholdskostnader fra 2017 betales i 2018.

Gruppe Driftsinntekter Driftsresultat Resultat i prosent Gjeld 31.12.2017
Motor 659 557 311 107 47,2 % 349 504
Seil 882 949 263 878 29,9 % 1 288 250
Mikro 354 229 30 541 8,6 % 1 148 806

I regnskapstallene er både renter og avdrag på lån tatt med, da avdragene føres som avskrivning.

Skulle disse resultatene fortsette, er det vel grunn til å diskutere om prisene er for høye i seil og motor.

Valg

  • Hans Magnus Borge ble valgt til leder av hovedstyret 
  • Erik Liaklev fortsetter som seilflyleder
  • Jarle H Hansen fortsetter som mikroflyleder
  • Sture Alvsaker tar over som leder av motorflygruppa

Budsjetter og saker

  • Budsjetter for alle grupper og hovedstyre vedtatt iht til forslag. 
  • Under budsjett: Seilflygruppa fortsetter offensiv satsing på ungdommer. Bruker iht til budsjett ca 1200 kr av hvert årskort til ungdomsarbeid.
  • Det ble vedtatt å selge LN-DFL, samt å søke lån for restfinansiering av motorbyttet i LN-DFM. Etter dette vil LN-DFM ha en belåningsgrad på om lag en tredjedel.

2018.05.16, KS

Årsmøte i Drammen Flyklubb #2

Dessverre foreligger fortsatt kun foreløpig saksliste. Leder og hovedstyre er forespurt, men har ikke kommet med oppdatert saksliste.

Vedlegget ble for en uke siden oppdatert med budsjett for hovedstyre og motorflygruppen. Forslag om vedtektsendringer er fortsatt ikke lagt med, og kan trolig ikke behandles på årsmøtet.

Foreløpig saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Drammen Flyklubb

Styret viser til innkalling av årsmøte av 14.04.18

Årsmøtet avholdes den 15.05.18 på Hokksund Flyplass.

Under følger saklisten for årsmøte:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder også gruppenes årsberetninger (ref. vedlegg 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 og HC)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (ref. vedlegg 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, og 6)

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1: Vedtektsjustering (ref. vedlegg 7 (mangler))

Sak 10.2: Budsjettregel (ref. vedlegg 8)

Sak 10.3: Finansiering av motorbytte i Cessna (ref. vedlegg 9)

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta Drammen Flyklubbs budsjett (ref. vedlegg 10, 11, 12 og 13)

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Varamedlemmer

13.5 To revisorer

13.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

13.7 Leder, medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

Andre forslag og innstillinger for årsmøte 15.05.18 bes innsendt til hovedstyret snarest slik at de kan innarbeides for utsendelse til alle klubbmedlemmer minst én uke før vårt årsmøte.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret, Drammen Flyklubb

2018.05.15, KS

Årsmøte i Drammen Flyklubb

Viser til tidligere utsendt innkallelse fra styret og vedlegger foreløpig saksliste med underliggende doc ihht. gjeldende bestemmelser. Se vedlegget.

Årsmøtet avholdes den 15.05.2018 kl. 19:00 på Hokksund Flyplass.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret snarest til styret@drammenflyklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.drammenflyklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Drammen Flyklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten (viser til minidrett). Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

2018.05.02, MH/KS

Årsmøte Drammen flyklubb avholdes 15. mai 2018

Det er kalt inn til årsmøte 15. mai 2018 klokken 19.00 på klubbhuset på Hokksund flyplass. 

Etter lovene skal forslag sendes til styret senest to uker før årsmøtet, og endelig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig minst en uke før årsmøtet.

2018.04.30, KS

Teorikurs Seilfly

Vi ønsker velkommen til grunnleggende teorikurs for seilfly, oppstart onsdag 17. januar kl. 18.30. Kurssted er Idrettens Hus i Drammen. Kurset går over 9 kvelder, og er primært for deg som har lyst til å starte med seilflyging, som er interessert i å lære litt mer om denne fantastiske sporten, eller er/har vært seilflyger og ønsker litt oppfriskning.

For detaljer og påmelding se kurssiden.

2018.01.04, JV/KS

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke