(31. jul -18 /KS)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Flyplassdata

Hokksund flyplass

 

Hokksund flyplass drives av Drammen Flyklubb. Selv om det er litt trangt, er det en trivelig plass med klubbhus og hangarer for klubbens seil- og motorfly. Vi driver seilflyging de fleste helger året rundt, og gjester er alltid velkomne!

Se vedlagte kart for traseer: Inn-/utflygingskart, Landingsrunder, Slepeflyruter

ENHS ligger nært innpå forholdsvis tett befolkede områder, og spesielt øst for plassen ligger det flere gårder tett innpå naturlige flytraseer. Ved avgang fra bane 10 er det derfor meget viktig at man unngår å fly over gårdene i området og så langt mulig sørger for å fly mellom disse slik linjene indikerer. Linjene angir ikke nøyaktig trase, men flygeretning. Det primære målet er at man så vidt mulig, etter forholdene og flysikkerheten, søker å fly mest mulig "midt mellom" og ikke direkte over noen av gårdene i området.

Hvis du kommer med fly, husk at tillatelse (PPR) til å bruke plassen skal innhentes på forhånd ved å benytte dette skjemaet. Manglende PPR vil medføre rapportering til LT og gebyr på kr. 2000 (pr. 5.6.2009). Flyplassjef/assisterende flyplassjef kan også kontaktes ved behov.

     

Uten tillatelse fra flygesjef er det forøvrig ikke lov å operere triker, flermotors fly, fly med motoreffekt over 200 hk og / eller totalvekt over 2 000 kg på Hokksund. Politi, ambulanse og forsvar er unntatt fra disse bestemmelsene, og kan også benytte helikopter. Overflyging med motorfly skal ikke skje lavere enn 2.000 ft.

Navn

Hokksund flyplass, Hokksund

Internasjonal flyplasskode (ICAO)

ENHS

Posisjon

N 59°46'00"   Ø 09°54'70"

Status

Godkjent av Luftfartstilsynet.

Forhåndstillatelse nødvendig, PPR

Prior Permission Required before use, PPR

Operasjonell status

Stengt / Closed    Kommentar: ENHS stengt grunnet glatt bane, å is mann bryter igjennom

Bruksområde

VFR-flygning i dagslys med fly

Vektgrense

MTOW 2000 kg for fly

Åpningstider hverdager

08.00 - 20.00 (Se LI-01 for detaljer)

Åpningstider lørdager

10.00 - 18.00 (Se LI-01 for detaljer)

Åpningstider søn- og helligdager

12.00 - 18.00 (Se LI-01 for detaljer)

Flyplassen er stengt

1. juledag, 17. mai, første søndag i mai, juni, juli, august

Taksebaner

Se flyplasskart

Oppstillingplattform

Se flyplasskart

Merking

(Kommer på nytt flyplasskart )

Hinder

Se flyplasskart

Høyde over havet

9 m (30 ft)

Rullebanens lengde  

630 m

Rullebanens bredde

30 m

Tilgj. startrulledistanse (TORA)

600 m

Tilgj. landingsdistanse (LDA)

570 m

Baneretninger

10/28

Overflate

Gress (noe ujevn overflate)

Belysning

Ingen

Radiofrekvens

122,175 MHz

Flyplassjef/ass. flypl.sj.

Klikk her...

Landingsavgift

100,- inkl 24t parkering (Mer informasjon)

Fuel

100LL og UL91, etter avtale

Spesielle forhold

Til tider stor aktivitet med både motor og seilflyging

Sikkerhetsområde

Sikkerhetsområdet går 25 meter ut til hver side fra senterlinjen og har en totallengde på 680m. Sikkerhetsområdet består av dyrket mark og gress. Noen trær og en mindre bygning er på innsiden av sikkerhetsområdet. Disse hindringene er ubelyst, men hjørnet på bygningen er markert med hvitt/orange bånd.

Inn/utflygingsprosedyre

Se kart. Intensjoner og landingsrunde meldes blindt på 122,175 MHz

Konsesjonsperiode

01.08.2018-01.08.2028

Konsesjonshaver

Drammen flyklubb

Øvrig dokumentasjon

Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund flyplass


 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke