[ Introtur motorfly - seilfly | Seilflyging for funksjonshemmede | Nabokontakt ]


[ Administrasjon av PPR ]
[ English version ]

PPR Hokksund flyplass (ENHS)

Besøkende fly må registrere seg her på denne siden. Faktura på landingsavgift sendes på epost. Ytterligere godkjennelse trengs ikke ut over denne registreringen, så lenge planlagt flygning er innenfor reglene for bruk av flyplassen. Når det gjelder luftfartsforskrifters krav til å sjekke forhold på ankomststed så er dette noe piloten selv må foreta seg uavhengig av PPR.

Åpningstider:
Hverdager08.00 - 20.00
Lørdager10.00 - 20.00
Søndager og helligdager12.00 - 20.00
Flyplassen er stengt 1. juledag, 17. mai, første søndag i mai, juni, juli, august
Piloten må selv sjekke at flyplassen er åpen på ønsket ankomsttidspunkt! NB! Flyplassen kan stenges på kort varsel med kryss på baneender.
Status akkurat nå: Åpen / Open   

Hokksund Flyplass er stengt for triker, flermotors fly, helikopter, fly med motoreffekt over 200 hk og/eller totalvekt over 2000 kg. Klubbens flygesjef kan dispensere fra denne bestemmelse i særskilte tilfeller. Dette PPR-skjemaet gjelder IKKE som dispensasjonsjonssøknad!

Innvilget PPR forutsetter at instruksene for bruk av Hokksund flyplass ENHS etterleves, og at planlagt flygning kan gjennomføres innenfor reglene. Fartøysjef er ansvarlig for å ivareta dette. Instruks finnes her.

Flyregistrering:
Flytype:
Eier:
Adresse:
Ankomstdag:
Klokkeslett (omtrent): :
Pilot:
Epost for bekreftelse:
Telefon:
Lest instrukser: Instruks finnes her
  
Bekreft at du ikke er en maskin, ved å regne ut mattestykket under:
 

Samtlige felt må fylles ut.

Non-Norwegian speakers, please use the English form: English PPR form

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke