(14. aug -08 /AB)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Landingsavgift

Landingsavgift skal betales for fly som ikke opereres av Drammen Flyklubb - eller fly som ikke har avtale om fast stasjonering på ENHS. Generell dispensasjon fra landingsavgift gjelder for ambulanseflyging, ettersøkning ledet av politi eller lensmann, skogbrannflyging, og militære flybevegelser.

Landingsavgift for en landing inkl. 24 t parkering er kr. 100,-. Landingsrunder for besøkende fly er ikke tillatt. Landingsavgiften betales:

  • inn på bankkonto 1638 08 74095 senest 5 dager etter besøk. Merk innbetalingen med flyregistrering og tidspunkt for besøk.

Ordningen med innkreving av landingsavgift gjelder fra 1/8-2004. Forøvrig vises til punkt 4 i Generelle bestemmelser for bruk av Hokksund flyplass godkjent mai 1979. Landingsavgiften går til drift og leie av flyplassen.

 

Forhåndstillatelse er nødvendig, PPR

Prior Permission is Required before use, PPR

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke