(19. feb -03 /AB)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Robin REMO 180, slepefly (LN-DFK)

Høsten 2002 ble det bestilt et nytt slepfly til klubben på grunn av høy aktivitet og behov for reservekapasitet ved vedlikehold og driftsavbrudd. Valget falt på en fabrikkny Robin REMO 180. Robin REMO 180 er en fireseter som kan utstyres med long-range tanker og som cruiser på 124 knots (75%). Dette er også det eneste serieproduserte slepeflyet på markedet og blir mye brukt på kontinentet, og er spesielt egnet til gress-striper. Det tilfredsstiller også de strenge miljøkravene i EU mht støy. Flyet vil også kunne benyttes av motorgruppa som skole- og turfly.

2012-11-20
Modell DR 400/180 RD Dette er en markedsbetegnelse som inkluderer STC for constant speed firebladet propell
Operasjonsbetegnelse REMO 180 Dette er også en markedsbetegnelse som beskriver flyet spesifikt som et slepefly
Type DR 400/180 R Dette er betegnelse som det gis utsjekk på og som skal stå i flyvetidsboka
ICAO betegnelse DR40 Dette er betegnelse som skal stå på Flight Plan


Last ned sjekklisten

Les flight-manualen, GPS-manual, krav til utsjekk og informasjon om selvassuranse her.

For utsjekk og bruk av flyet er det utarbeidet en egen standard operasjonsprosedyre. Les denne.

Klubben har også utarbeidet en egen questionaire for utsjekk.


Tekniske data

Textron-Lycoming engine O-360, 180 hp
Propeller constant speed
4-bladet
MTV-22B/174-12
Max. weight 1000 kg
Useful load 352 kg
Wing span 8,72 m
Fuel tank capacity 160 l
Max. cruising speed 124 kt (2)
Stall speed 45 kt
Max. range, with auxiliary 50l tank 610 NM
Hooking take-off distance - with a 300 kg glider 300 m (1)
Hooking take-off distance - with a 600 kg glider 535 m (1)
Climb speed - with a 300 kg glider 4,7 m/s
Climb speed - with a 600 kg glider 3,5 m/s
(1) over 50ft hindring
(2) 75% power, standardatmosfære i 6000 fot
(3) 65% power, standard tank

Oppgitte data er bare ment til orientering. Ved utsjekk skal flyets bøker benyttes!

Sjekk flystatus her.

Kontaktpersoner for flyet: ln-dfk@dfk.no

 


Opp
Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke

Motorfly:
LN-ACF
LN-DFK
LN-DFL
LN-DFM

Seilfly:
LN-GHC
LN-GCJ
LN-GCM
LN-GDW

Slepefly:
LN-DFK

Mikrofly:
LN-YDM