(11. mar. -04 ED)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Årsmøte 2004


Oddvar Grøstad leser hovedstyrets årsberetning

 

Valg

Valgkomiteens innstilling ble fulgt på alle punkter, men det ble gjort en mindre endring i motor slik at ikke leder og nestleder går av samtidig.

 

Leder i hovedstyret: Oddvar Grøstad

 

Leder seil: Tor-Einar Lund (egentlig på valg , valgt for 1 år)

Nestleder seil: Anders Bjørnestad (valgt for 2 år)

Kasserer seil: Ingar Brenna (valgt for 2 år)

Vara seil: Tom Roger Stensberg (valgt for 1 år)
Vara seil: Lars Helge Stølen (valgt for 1 år)

 

Leder motor: Espen Dahl (valgt for 2 år)
Nestleder motor: Christer Lie (valgt for 1 år)
Kasserer motor: Kolbjørn Walderhaug (valgt for 2 år)

Vara motor: Egil Thon

Vara motor: Terje Gran

 

Revisor: Øivind Moe og Øivind Krokeide

Vara valgkomite : Jan Herbro (Erik Østerud og Per Olav Håre sitter 1 år til)

 

Andre saker

Klubbkontingenten ble vedtatt øket fra 200 til 400. Dette får virkning først fra 2005 og årsmøtet ønsket at midlene primært skulle benyttes på oppussing, bygg osv.

 

Det kommer et "offisielt" referat fra møtet senere, og alle årsberetninger vil bli lagt ut på websidene våre.

 

Espen Dahl

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke