(9. feb -17 KS)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


DFK/Motor - prisliste
Priser gjeldende fra 8. februar 2017

 
  Med årskort
  Uten årskort
1260,-
1800,-
  1440,-
2220,-


Timepriskalkulator

Vi har laget en kalkulator som kan regne ut turprisen basert på flygetid eller på distanse og bakkefart/ground speed. Turpris framgår også i "Din konto" etter registrering av turen.

 

Årskortet koster 6.000,-

Årskort gjelder for kalenderåret, og fornyes automatisk. Dersom medlemmet IKKE ønsker fornyet årskort, må det meldes fra til klubbens kasserer i god tid før fornying. Fakturering av årskort følger kalenderåret. Årskort tegnet etter nyttår gjelder ut året. Når årskortet tegnes etter 1. september, betales halv pris.
Årskort for seilflygruppa gjelder for motorflygruppas fly. Tilsvarende gjelder motorflygruppas årskort for seilflygruppas fly.
Det er ingen pilotavgift eller flyplassavgift i Drammen Flyklubb.

 

Bankgirokonto for årskort og flyleie:

1503.74.27648

NB! Benytt KID-nummer fra myWebLog. Dette finnes under Min konto i myWebLog, og vil også stå i saldobeskjeder og transaksjonsmeldinger som kommer pr e-post.

 

Betalingsbetingelser flyleie:

Betaling skal skje uoppfordret og innen 3 dager til konto 1503.74.27648. Det sendes ikke ut innbetalingsgiro.

Det vil påløpe purregebyr på kr 100,-. Piloter som betaler for sent vil bli sperret fra bookingsystemet inntil oppgjør foreligger.

 

Renteberegning

Hvis du skylder klubben penger, vil klubben beregne rente etter standard forsinkelsesrentesats. Hvis klubben skylder deg penger, vil klubben betale 50% av standard forsinkelsesrentesats. Vi understreker at renta godskrives din flykonto og ikke kan fås utbetalt. Vedtatt av hovedstyret 23.april 2013.

 

Registrering av turer

Alle turer skal uoppfordret registreres i myWebLog. Registrering skal utføres samme dag som turen er foretatt. PC på ENHS eller annen PC med internett-tilgang kan benyttes. Manglende registrering fører til at din flykonto belastes med kr 100,- pr tur hvis turen må registreres av administrator/kasserer i ettertid.

 

Selvassuransefond (eksternt fond)

Innmelding kr 300,-

Fornyelse kr 200,- pr år

Fondet dekker egenandel for skader på LN-DFK, LN-ACF, LN-DFL og LN-DFM. Statutter

 

Bankgirokonto for selvassuransefond:

2200 53 39905

 

 


Opp
Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke