(28. mai. -03 ED)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


"Elektronisk" timeregistrering

Motorgruppa har nå utviklet en bedre metode for å registrere timer/flyturer i timeregnskapet. I dag foregår dette ved at man fyller inn informasjon i en bok som ligger i hvert fly. Med ny løsning oppnår vi:

  • Søkemulighet i turer på flyger, instruktør, avgangsplass eller ankomstplass
  • Gi kasserer tilgang til timeregnskap uten å hente/skrive av regnskapsbøker i flyene
  • Sørge for å kvalitetssikre data som legges inn (forhindre regnefeil osv)
  • Bedre kontroll med renhold
  • Mulighet for raskt å utarbeide statistikker over aktivitetsnivå
  • Automatisk varsling til teknisk sjef når tid for ettersyn nærmer seg

Her ser du den ferdige løsningen

En flyger skal registrere turen sin på en PC med internett-tilgang. Om mulig skal det gjøres på PC-en på ENHS rett etter turen. Han/hun kan dessuten se på alt som er registrert, men kan ikke gjøre endringer i registrerte turer.

 

Vi ønsker ikke å administrere individuelle brukernavn/passord, så pålogging gjøres med et felles brukernavn og passord som medlemmene får tilsendt. Med en slik fellesbruker kan vi ikke gi tilgang til å gjøre rettelser, så kasserer eller annen person med tilgang må gjøre rettelsene.

 

I tillegg til de data som en flyger/bruker ser, inneholder databasen også tilleggsfelter for kasserer og teknisk sjef.

 

Spørsmål om passord, feilmeldinger, ønsker om endringer, osv kan sendes Administrator

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke