[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


[ Flypriser | Medlemskontingent | Andre priser | Informasjon ]

DFK/S - Prisliste 2016

Priser gjeldende fra 1. januar 2016

 

  Med årskort 1 Uten årskort
 LN-GAM  0,-/start  450,- inkl. 30 minutter
 10,-/minutt etter 30 minutter 
 LN-GCJ  0,-/start  450,- inkl. 30 minutter
 10,-/minutt etter 30 minutter 
 LN-GDW  0,-/start  450,- inkl. 30 minutter
 10,-/minutt etter 30 minutter 
 LN-GCM  0,-/start  450,- inkl. 30 minutter
 10,-/minutt etter 30 minutter 
 LN-DFK  1380,-/time
 (10 min. taxetillegg)
 1890,-/time
 (10 min. taxetillegg)
 Flyslep  60 kr/100m  60 kr/100m
 Startavg. priv. seilfly2  25 kr/start  25 kr/start

1) Årskortet koster 6.000,-. Årskortet gjelder i 12 måneder fra kjøpsdato og fornyes automatisk. Dersom medlemmet IKKE ønsker fornyet årskortet må det meldes fra til klubbens kasserer i god tid før fornying. Fakturering av årskort følger kalenderåret. Årskort gjelder minst ett år. Instruktører (IK1-3) og slepeflygere med faste vakter, samt aktive seilflyteknikere og eiere av private seilfly, betaler halv pris for årskort. Årskort i seilflygruppa også gir årskortpriser på klubbens motorfly.
2) Startavgift private seilfly gjelder på ENHS, ENNO (og evt. andre plasser der det innkreves start-/laningsavgift av flyplassen)
3) Ved gjentatte landinger/avganger uten at flyet forlates betales en startavgift

Renteberegning

Hvis du skylder klubben penger, vil klubben beregne rente etter standard forsinkelsesrentesats. Hvis klubben skylder deg penger, vil klubben betale 50% av standard forsinkelsesrentesats. Vi understreker at renta godskrives din flykonto og ikke kan fås utbetalt. Vedtatt av hovedstyret 23.april 2013.

 


Opp
Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke