(25.06.2017 ED)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Mørkeflygingskurs

Når:

Ikke planlagt noe nytt kurs forel°pig. Ta kontakt ved °nske om nytt kurs!

Hvor:

Hokksund flyplass.

Pris for teorikveldene:

 

Informasjon:

En teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen gjennomføres som brevkurs/innsending via Internett til Luftfartsskolen. Den enkelte flyger må selv melde seg på hos Luftfartsskolen og gjennomføre innlevering av brev. Drammen Flyklubb avholder to kurskvelder for å repetere teori og forberede den praktiske flygingen.

Den praktiske delen består av 10 timer flyging*, 5 timer instrument og 5 timer i mørke.

* 10 timer gjelder PPL-innehaver som ikke har fulgt undervisingen til PPL etter de nye JAR-FCL forskriftene. De som har startet undervisning etter 1.7.2001, fulgt JAR-FCL forskrifter og fløyet opp til Skill Test kan få godskrevet relevante timer fra sin PPLA-utdannelse.


 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke