(18. mar. -03 ED)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nytt teorikurs!

En foreløpig forelesningsplan for PPL teori skoleåret 2003/2004 er nå lagt ut på nettet. Det er ikke besluttet om vi kjører bare støtteundervisning for elever av Luftfartsskolen (Luftfartsskolen melder elevene opp til eksamen), eller om vi kjører selvstendige teorikurs (DFK melder elevene opp til eksamen). Sistnevnet alternativ er økonomisk bedre for flyskolen/klubben, men kravene til kontroll av elevenes kunnskaper før oppmelding og derav arbeidsmengden er stor.


Det nye tilbudet fra Luftfartsskolen med besvarelser via internett har forøvrig vært en suksess, spesielt fordi elevene bedre følger teorikursets progresjon, hvilket taler for det første alternativet. Forøvrig regner vi med utstrakt bruk av audiovisuelle hjelpemidler i PPL pensumet neste år. Vi regner med at forelesningen vil foregå på Marienlyst, enten i Idrettens Hus eller den nye Tribune vest, avhengig av hvor vi får de billigste/beste fasiliteter. Eksamen for Luftfartstilsyne blir i mai/juni, men med mulighet for eksamen i mars for elever som kan sette av mye tid til lekselesing.

Målsetningen er 20 teorielever på teorikurs 2003/2004. Markedsføringen bør starte allerede nå, og klubbens medlemmer oppmuntres til aktiv markedsføring av kurset. Kanskje vi bør vurdere en vervepremie !

Ytterligere informasjoner om kursen kan gis av Egil Thon, mobil 992 11 543. 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke