(21. april 2016 /Seilflystyret)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Regler for fly fordeling og påmelding til organisert seilflyging i DFK/S

Briefing: Lørdag kl. 10, søndag kl. 11, og onsdag kl 17 (kun i sommerhalvåret).

Møt gjerne opp tidligere for klargjøring av fly. Den som kvitterer ut daglig inspeksjon på flyet er ansvarlig for at nødvendig rengjøring, støvsuging, polering og betryggende parkering/demontering av flyet foretas etter dagens flyging, jf instruks for bruk av DFK´s seilflymateriell.

Instruktører og slepeflygere er selv ansvarlig for fremmøte og bytting av vakter. Ved slepeflygers forfall kontaktes slepeansvarlig, Anders Skifjeld, alternativt ASL eller en annen instruktør.

Alle som planlegger å fly seilfly skal booke seg på under seilflyging i myWebLog, og angi ønsket aktivitet, som ABC, DK, solo, acro eller PFT, så instruktørene får oversikt og kan planlegge dagens flyging. Videregående instruksjon som strekk, acro, mv, skal også meldes på forumet. Piloter som ikke har behov for instruktør skal også melde fra på forumet om den planlagte flyging. Det er fortsatt mulig å møte opp direkte på briefing, for de som ikke får logget seg på myWebLog.

Flyfordeling:

  1. Flyfordeling gjøres ved skriving av liste på briefing (Prioritert rekkefølge er etter oppmøtetidspunkt om ikke annet avtales under briefingen). Etter briefing fordeles tilgjengelige fly etter avtale med ASL. Dersom den som har tur i følge listen ikke utnytter flyet når det er hans tur, kan nestemann fly dette i stedet, slik at flyet ikke står uvirksomt på bakken.
  2. En av toseterne er alltid prioritert til skoleflyging. Den andre toseteren er det opp til ASL å prioritere, med utgangspunkt i listen. Dersom det kun er en toseter tilgjengelig, avgjør ASL flyfordelingen etter eget skjønn, men med utgangspunkt i listen. Kvalifiserte soloelever og piloter bør normalt tildeles enseterne.
  3. Introtur (forhåndsavtalte) er prioritert dersom de er organisert av instroturansvarlig eller ved forhåndsavtale med ASL. Vanlige introduksjonsturer har samme prioritet som andre flyginger, og skal følge listen dersom denne er opprettet. Videregående instruksjon som f.eks. strekkflyging, kan etter ASL sitt skjønn gis prioritet foran annen skoling, forutsatt at dette på forhånd er meldt på myWebLog.
  4. Ved kø på et fly, begrenses flytiden normalt til en time per tur, dersom dette er nødvendig for å sikre at alle på listen får fly denne dagen.
  5. For strekkflyving prioriteres bruk av ensetere. På lørdager og søndager skal det planlegges slik at det er tid til minst to turer per dag per fly. Ved strekkflyving må det være planlagt hentemannskap før turen påbegynnes.

Husk:

  • Er du elev med elevbevis er du avhengig av instruktør også for soloflyging.
  • En instruktør tar normalt maksimalt 3-5 elever/piloter som skal fly DK pr. dag, for å sikre at elever som møter opp, får tilstrekkelig flytid.
  • Du trenger ikke instruktør dersom du har fått kvittert ut egentrening i acro!

NB!
Enhver uenighet om flyfordeling og prioritet som ikke løses av overstående regler, avgjøres av ASL.

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke