Bilder kan sendes
redaksjonen.

 

Powered by
Gallery

[ Bilder | Bilder 2002 og 2003 | Videoarkiv | Wavecamp bildegalleri ]


 De første forsøk med glidefly i Drammensdistriktet  
Bildet viser Kåre Thoresen med sin hengeglider, som han fløy med på Dalejordet ved Drammen.

Bildet viser Kåre Thoresen med sin hengeglider, som han fløy med på Dalejordet ved Drammen.


 


Opp
Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke