[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

Styret innkaller til årsmøte i Drammen flyklubb, onsdag 11. februar kl. 19 på Sanden hotell (Hokksund)

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
 4. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
 5. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
 6. Fastsette neste års kontingent.
 7. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
 8. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 9. Innkomne forslag.
 10. Valg
 11. Behandle NLF's årsberetning og regnskap.
 12. Eventuelle saker som skal frem på NLF seksjonenes årsmøter, NLF's Representantskapsmøte, eller NLF's Ting

Styret har ikke mottatt saker som skal behandles på årsmøtet. Regnskap, årsberetninger, budsjetter vil om mulig bli publisert i forkant av møtet.

Klubbens medlemmer har adgang på årsmøtet, dvs.de som har betalt kontingent for 2009.

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(2009.02.04, AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke