[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Årsmøte i Selvassuransefondet (Motor) 10. mars 2009

Det minnes om at årsmøtet i motorgruppas selvassuransefond er 10. mars 2009 klokken 18:00 på ENHS.

Fullstendig saksliste finnes i statuttene til fondet.

Innkomne forslag:
a) Paragraf 9 i statuttene endrer overskrift til "§9 Egenandel og utbetaling" og det legges til følgende setning: "Fondets ansvar vil maksimum kunne være det som er lavest av innestående beløp i fondet og 25000 kroner."
b) Årlig premie settes til 250 kroner.
c) LN-TAU og LN-DFK er ikke lenger med i Selvassuransefondet da flyene ikke er tilgjengelige for andre enn slepeflygere.
d) Selvassuransefondet bidrar med midler til innkjøp og installasjon av nødutstyr i de flyene som er dekket av fondet: LN-DFL, LN-DFM og LN-ACF.

(2009.03.08, KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke