[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Norgescup på Hokksund

Seilflygruppen arrangerer Norges cup i seilflyging torsdag til søndag. Det er foreløpig 9 påmeldte deltagere. Kontinuerlige oppdateringer og resultater legges ut på http://resultatweb.nak.no/

I de periodene hvor deltagerne slepes opp må det forventes tett trafikk med seilfly og slepefly på banen. Det er muligheter for annen seilflyging torsdag og fredag, men norgescup deltagerne vil bli prioritert når konkurransen starter. Konkurransen starter med hovedbriefing torsdag kl 10.00. Briefing fredag er kl 10.00, lørdag og søndag er vanlige tider (10.00 og 11.00). På torsdag vil det ikke bli slept opp deltagere før etter 12.30 da dette er en helligdag med kirketid. Konkurransen avsluttes når resultatene er klare på søndag ettermiddag. For mer informasjon kontakt konkurranseleder Ingar Pedersen (930 85 512)

LN-GCM er leid ut til Anders Hamre, men de tre andre klubbflyene er tilgjengelige så det er bare å komme og fly før, under og etter konkurransen.

(2009.05.19, AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke