[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Selvassuransefond for LN-DFK

Selvassuransefondet i motorgruppa dekker ikke lenger LN-DFK. Fartøysjefer som skal fly LN-DFK må derfor være medlem av selvassuransefondet i seilflygruppa (gjelder ikke ved sleping).

Selvassuranse for seilflygruppa betales (kr. 400 pr. år) til vanlig flykontonummer (1638.08.74095), men merkes "selvassuranse". Har du penger på flykonto så gi beskjed til kasserer om innmelding.  Se forøvrig utfyllende informasjon om flyet.

(2009.08.08, KW/AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke