[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Innkalling til Årsmøte i Drammen Flyklubb

Styret innkaller til årsmøte i Drammen flyklubb, onsdag 3. mars kl. 19 på Sanden hotell (Hokksund).
 NB! Dato er endret!

Den foreløpige sakslisten er litt lenger enn tidligere pga. at klubbens lover er endret ihht. Idrettsforbundets rettningslinjer. Fullstendig saksliste blir publisert før årsmøtet ihht. klubbens lov.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å undertegne protokollen.
 4. Hovedstyrets og gruppenes årsberetninger.
 5. Hovedstyrets og gruppenes regnskaper, revisjonsberetninger.
 6. Fastsette neste års kontingent.
 7. Hovedstyrets og gruppenes budsjett.
 8. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 9. Innkomne forslag.
 10. Valg
 11. Behandle NLF's årsberetning og regnskap.
 12. Eventuelle saker som skal frem på NLF seksjonenes årsmøter, NLF's Representantskapsmøte, eller NLF's Ting
   

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt! Styret, Drammen Flyklubb

(2010.01.27, KW/KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke