[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Innkaliing til årsmøte i Cub-gruppa

Cub-gruppa i DFK innkaller, ihht vedtektene, til årsmøte  17. februar 2010 kl. på Hokksund Flyplass. Saker som ønskes fremmet må fremlegges minst en uke før årsmøtet.

Dagsorden:

  • Godkjennelse av innkalling.
  • Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Fastsettelse av stemmetall og godkjennelse av fullmakter.
  • Cubgruppas årsberetning.
  • Cubgruppas regnskap og budsjett.
  • Styret meddeles ansvarsfrihet.
  • Fastsettelse av retningslinjer for neste års virksomhet.
  • Behandling av innkomne saker.
  • Valg.

For Cubgruppa
Terje Svein Kristiansen
 

 

(2010.02.10, TK/AB)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke