[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Presisering av regler om minstehøyder under VFR-flyging

Klubben vil presisere reglene som gjelder for minstehøyder under VFR-flyging. Luftfartstilsynets sirkulære AIC-N 17/04 presiserer hvordan reglene i BSL F skal forstås.

Brudd på reglene med klubbens fly, vil medføre disiplinærreaksjoner som midlertidig flyforbud og krav om klubb-PFT. Gjentas regelbruddene vil man kunne vente seg permanent flyforbud i klubben.

(2010.09.22, KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke