[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Motorflygruppa vil med dette ønske medlemmene Godt Nyttår!

Mens vi arbeider videre for å bedre økonomien, vil vi oppfordre medlemmene til å benytte flyene så mye som mulig. Vi trenger aktivitet i form av flytimer for å dekke kostnader til drift av flyene og flyplassen.

Vi vil også benytte anledningen til å presisere reglene for avgang mot øst (bane 10). Det er to alternativer som man må prøve å fly så nøyaktig som mulig. Første alternativ (primærvalget) er å fly rett frem i banens lengderetning og mellom gårdene 1500 meter fra enden av flystripa. Andre alternativ (sleperuta) kan benyttes av flyvere med plassutsjekk på Hokksund og består i  å fly rett frem til veien over jordene i avstand 500 meter fra enden av flystripa. Deretter høyresving og over jordene mot SSØ mens man unngår å fly over gårdene. Unngå å kutte denne svingen slik at man kommer nær gårdene på høyre side. Ved landingsrunder kan man veksle mellom disse rutene.

Vi minner også om at DFL primært er skolefly og DFM primært er turfly. Hvis man planlegger tur med DFM og denne er booket til skoleflyving, bør man ringe vedkommende elev/instruktør som ofte vil kunne endre tidspunktet for skoling.

Motorflygruppa
 

(2013.01.22, )

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke