[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Årsmøte i Drammen Flyklubb

Viser til tidligere utsendt innkallelse fra styret og vedlegger foreløpig saksliste med underliggende doc ihht. gjeldende bestemmelser. Se vedlegget.

Årsmøtet avholdes den 15.05.2018 kl. 19:00 på Hokksund Flyplass.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret snarest til styret@drammenflyklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.drammenflyklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Drammen Flyklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten (viser til minidrett). Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

(2018.05.02, MH/KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke