[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Årsmøte i Drammen Flyklubb #2

Dessverre foreligger fortsatt kun foreløpig saksliste. Leder og hovedstyre er forespurt, men har ikke kommet med oppdatert saksliste.

Vedlegget ble for en uke siden oppdatert med budsjett for hovedstyre og motorflygruppen. Forslag om vedtektsendringer er fortsatt ikke lagt med, og kan trolig ikke behandles på årsmøtet.

Foreløpig saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Drammen Flyklubb

Styret viser til innkalling av årsmøte av 14.04.18

Årsmøtet avholdes den 15.05.18 på Hokksund Flyplass.

Under følger saklisten for årsmøte:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder også gruppenes årsberetninger (ref. vedlegg 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 og HC)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (ref. vedlegg 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, og 6)

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1: Vedtektsjustering (ref. vedlegg 7 (mangler))

Sak 10.2: Budsjettregel (ref. vedlegg 8)

Sak 10.3: Finansiering av motorbytte i Cessna (ref. vedlegg 9)

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta Drammen Flyklubbs budsjett (ref. vedlegg 10, 11, 12 og 13)

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Varamedlemmer

13.5 To revisorer

13.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

13.7 Leder, medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

Andre forslag og innstillinger for årsmøte 15.05.18 bes innsendt til hovedstyret snarest slik at de kan innarbeides for utsendelse til alle klubbmedlemmer minst én uke før vårt årsmøte.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret, Drammen Flyklubb

(2018.05.15, KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke