[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Vellykket årsmøte på Hokksund flyplass!

Årsmøtet 2018 ble gjennomført med god stemning, og på relativt kort tid. Det var enighet om alle saker. Kasserer og revisor hadde gjort en svært god jobb, noe som også gjaldt valgkomiteen.

Høydepunkter fra møtet:

Svært gode resultater for motorgruppa, seilflygruppa leverte også solid. For begge gruppene skyldes delvis de gode resultatene at en del vedlikeholdskostnader fra 2017 betales i 2018.

Gruppe Driftsinntekter Driftsresultat Resultat i prosent
Motor 659557 311107 47,2 %
Seil 882949 263878 29,9 %
Mikro 354229 30541 8,6 %

I regnskapstallene er både renter og avdrag på lån tatt med, da avdragene føres som avskrivning.

Skulle disse resultatene fortsette, er det vel grunn til å diskutere om prisene er for høye i seil og motor.

Valg

  • Hans Magnus Borge ble valgt til leder av hovedstyret 
  • Erik Liaklev fortsetter som seilflyleder
  • Jarle H Hansen fortsetter som mikroflyleder
  • Sturle Alvsaker tar over som leder av motorflygruppa

Budsjetter og saker

  • Budsjetter for alle grupper og hovedstyre vedtatt iht til forslag. 
  • Under budsjett: Seilflygruppa fortsetter offensiv satsing på ungdommer. Bruker iht til budsjett ca 1200 kr av hvert årskort til ungdomsarbeid.
  • Det ble vedtatt å selge LN-DFL, samt å søke lån for restfinansiering av motorbyttet i LN-DFM. Etter dette vil LN-DFM ha en belåningsgrad på om lag en tredjedel.

(2018.05.16, KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke