[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


Nyhetsarkiv

Innkalling til årsmøte i Drammen Flyklubb

Vi kaller inn til årsmøte i Drammen Flyklubb. På grunn av corona-situasjonen vil årsmøtet være elektronisk via WEBEX.

Møtet er torsdag 18. juni kl 18:00.

Det vil bli gitt nærmere orientering om hvordan man logger seg på møtet.

Til behandling ligger de saker som er nevnt i lovenes paragraf 15. Viser også til paragrafen 13 og 16.

Klubbens lover finner du her http://www.drammenflyklubb.no/Medlemsinfo/lover/lover.ssi 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14 dager før – altså 4. juni – på epost styret@drammenflyklubb.no

Fullstendig saksliste inklusive forslag som er kommet inn vil bli sendt på e-post innen 1- uke før årsmøtet slik lovene tilsier.

 

Hans Magnus Borge
Leder Drammen Flyklubb
Telefon 901 50 554   e-post leder@drammenflyklubb.no

(2020.05.20, HMB/KS)

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke