Web redaktør:
Erik Østerud
Sist oppdatert:
08.01.05

[ Årene 50-60 | Årene 60-75 | Årene 75-00 ]


Flyhistorikk 1948-1960

Forfattet av E.Østerud
kilder :T.E Hole,Håkon Daler,Kai Hagby,Vidar Halvorsen

I 1948 fikk klubben sin første faste flyplass i Lier. Aktiviteten var på dette tidspunktet utvidet til å omfatte motorflyging.
Her følger en kronologisk rekkefølge på motorfly klubben disponerte i denne perioden.

LN-RAG Piper Cub J-3C 65
Klikk for stort bildet Klubbens første motorfly var en J-3 , som ble kjøpt fra NAK 14.1.1948.
Kjøpesummen var kr.10500 og timeprisen for å fly var kr.40
Flyet blåste rundt på Fornebu 3.10.49 .
Det hadde også et taxeuhell på steinsfjorden 1.4.50.
På slutten av 50-tallet installerte man en 95Hk motor , for å slepe 2-setere.
I 1960 hadde flyet et mindre havari på Hokksund.
Flyet ble lagret på Isovator i Hokksund , og ble der totalskadet ved en brann 18.10.1960
Motoren ble imidlertid reddet og sitter i dag i Emeraude LN-FAD.

LN-SAV Piper Cub J-3C 65
Mangler bildet av dette flyet Denne ble kjøpt fra ei dame som hadde vunnet den i lotteri.
Registrert av DFK 4.3.1949 . Ble kalt Lotteriflyet.
Flyet hadde et landingsuhell på Stordammen ved Konnerud den 30.3.49
5.9.49 nødlandet det på Galleberg.
I 1950 sto flyet fortøyd ute , da et uvær ødela det totalt.
Dette skjedde den 3.10.1949 .Strøket 18.8.1950

LN-DAV Interstate S-1A Cadet
Klikk for stort bildet Flyet ble opprinnelig brukt av de norske styrkene i Canada.(Little Norway)
Sommeren 1945 kom det til Norge og ble overdratt til NAK og registrert 26.7.1946 .
Det ble lånt ut til forskjellige klubber, bl.a. Drammen FK.
6.1.50 hadde det et taxe-uhell på Drammensfjorden(isen)
20.8.50 hadde det et landings-uhell på Lier flyplass.
DFK disponerte antagelig flyet mellom 1950 og 1952 Flyet er restaurert og gitt som gave til Forsvarsmuseet i 1985.
Flyet var en to-seter tandem med en 65Hk Continental A-65-8 motor .Marsjfarten lå rundt 160km/t.

I 1951 begynte man med prøveslep etter Piper Cub LN-RAG. Frem til da hadde man kun brukt bilslep.
Håkon Dahler var den første i DFK som fikk utsjekk på dette , og som da ble godkjent av LV.
Nå kunne man også drive seilflyging på sommeren , noe som tidligere stort sett ble gjort på vinteren.

LN-RAL Piper Cub J-3C 65
Klikk for stort bildet Kjøpt fra NAK og registrert 9.10.1952
Flyet hadde et landingsuhell på Eggemoen 15.8.54 .
Den 29.6.1955 ble det byttet inn med LN-HAD som kom fra Widerøe.
Flyet ble solgt til Danmark 12.7.79 (OY-AVP)

LN-BDM De Havilland Tiger Moth DH82A -42mod
Klikk for stort bildet Kjøpt fra England og registret den 28.9.1954 .
Håkon Daler m.fl. dro selv bort til England for å fly det hjem.
Ble bl.a brukt til slep av seilfly.
Ble stående lenge på Jørstadmoen med diverse motorproblemer ,
så man solgte flyet for utrolige kr.3000 til Oslo Flyklubb den 23.3.1959
Flyet hadde en 130 Hk Gipsy Major motor med en marsjfart på ca. 125 km/t.
Flyet er fortsatt luftdyktig og dagens eier er Ole B. Hemstad på Kjeller.

LN-HAD Piper Cub J-4A Coupe 65 -43mod
Klikk for stort bildet Flyet var som nevnt ovenfor en byttehandel med LN-RAL den 29.6.1955 .
Dette var en side-by-side Cub som senere var bygd om til ambulanse-fly for Widerøe.
Dette var klubbens hoved-skolefly i denne perioden .
Flyet hadde et havari 30.3.64 og et landingshavari på Hokksund 15.8.64
6.5.66 ble det mye skadet ved en nødlanding nær Mjøndalen.
24.11.67 kjøpte Nils Petter Loe flyet.
I 1995 overtok Stiftelsen Gardemoen Flymuseum flyet.

LN-BNK Oerlikon Meta Sokol L40 -60mod
Klikk for stort bildet Dette flyet ble hentet fra Tjsekoslovakia i 1960.
Kjøpt og registrert 10.9.1960 av Arnfinn Krog &ptnrs.
Flyet hadde en Walter motor på 140Hk Mange av klubbens medlemmer tok utsjekk og fløy dette flyet.
Totalhavarerte på Geiteryggen den 22.10.71 og er siden lagret.
Ble noe skadet ved en brann 2.3.78. Er siden blitt brukt som
deler til en ny Sokol , nemlig LN-TVR .
Denne forsvant i hangarkolapsen 2003.

Klubben hadde også en Link-trainer på Renskaug. Denne var hjemmbygget og står i dag på
Gardemoen flysamling.

I 1959 ble klubben etablert på Hokksund. Her fikk man leie grunn av søskenparet Birtha og Ole Loe.
Plassen ble opparbeidet på dugnad med noe innsats fra Forsvarets Ingeniørvesen.
Den store bue-hangaren er en forminsket versjon av en tysk hangar fra krigen, som ble montert av medlemmene.
Hangaren var dekket med bølgeblekk-plater og påskrevet ESSO med store røde bokstaver.
Den gang var banen noe kortere en dagens versjon , og det gikk en bekk i baneenden mot kirken.

Opp