(2. jan. -03 /AB)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


[ Seilflyskolen | Seilfly | Kurs | Teori | Praktisk | Innmelding | Videre | FAQ ]

Seilflyskolen

Seilflygruppa arrangerer både teorikurs, praktisk opplæring og oppflyging til flygebevis for seilfly. Vi har ca. 15 instruktører som bidrar på sin fritid, uten noen form for godtgjørelse, for å hjelpe deg å bli en god seilflyver. Hvis du har bestemt deg for å satse på seilflyging, så er det bare å sette i gang med innmelding i flyklubben, teoretisk og praktisk opplæring. Er du usikker på om du skal satse på dette så avholder vi introduksjonskurs i løpet av sommeren, noe som vil gi deg litt opplæring uten for mye binding.

I tillegg til informasjon om opplæring, kan du også lese litt om hva som venter deg når du har fått flygebeviset ditt.

Husk at all seilflyaktivitet drives i klubbregi og på dugnadsbasis. Det er ingen som er ansatt, og alle må hjelpe til både med vedlikehold og bakketjeneste. Det er også en god seilflyskikk og -sedvane at de som skal fly må stille opp til morgenbriefing (lørd. kl 10, sønd. kl 11), og at man er tilstede hele dagen slik at ikke et fåtall blir stående igjen med all opprydding. 

Kontaktperson for seilflyskolen er skolesjefen.

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke