(2. jan. -03 /AB)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


[ Seilflyskolen | Seilfly | Kurs | Teori | Praktisk | Innmelding | Videre | FAQ ]

Spørsmål og svar

Hva er et seilfly?

Et seilfly er et fly som er konstruert for å fly uten bruk av motor. En lett, sterk og slank konstruksjon, sørger for at seilflyet er i stand til å utnytte oppvinder til å holde seg oppe og også stige. Et seilfly har meget lav luftmotstand, slik at det er i stand til å gli meget langt fra en gitt høyde (typisk et sted mellom 30 og 60 meter for hver meter det synker).

Er det plass til passasjerer i et seilfly?

Det finnes både en- og to-seters fly. Når du flyr som elev sitter du foran og instruktøren sitter bak deg. Når du har fått flygebevis kan du ta med passasjerer, men de må sitte bak. Det er instrumenter både foran og bak så passasjerene kan følge med på høyde og hastighet.

Hvor mye koster det å fly?

En typisk normalt aktiv seilflypilot bruker omtrent 20.000 kr i året på hobbyen sin. Da flyr man omtrent 50 starter i året og leier fly av klubben. Under utdannelsen vil det falle noe dyrere, da man da er avhengig av å fly noe oftere for å få progresjon. I Drammen flyklubb betaler man enten flyleie for den tiden man har flyet, eller så kjøper man årskort og betaler et fast beløp for hver start.I tillegg betaler man for slepet, prisen er avhengig av høyden man sleper til. Se aktuelle priser under Seilfly.

Hvordan betaler jeg?

Du setter inn et beløp på konto hos flyklubben, og så trekkes beløpene fra etter hvert som du flyr. Hvis du har penger til gode får du renter, hvis du skylder penger må du betale renter. Det er ditt ansvar å passe på at det er dekning på kontoen, men innimellom vil du få mail eller post fra kassereren med kontoutskrift.

Hvor mye koster et fly?

Et seilfy kan koste opp mot 1.500.000 kr i innkjøp, men man får fullt brukbare brukte fly for omkring 150.000 kr.

Hvor ofte må jeg fly?

Når du er elev bør du fly jevnlig for å holde progresjonen, dvs. minst 2-3 dager hver måned i begynnelsen. Når du har fått flygebevis må du fly minimum 3 timer fordelt på fem starter de siste 12 mnd. for å kunne fly som fartøysjef. Dette lærer du mer om i teoridelen av opplæringen.

Hva skjer hvis det slutter å blåse?

Da må man etterhvert lande ;-) Vel, et seilfly er ikke avhengig av vind som sådan for å virke, men for å holde oss oppe, er vi avhengig av en eller annen form for oppdrift. Dette lærer du om både på teorikurs og når du har praktisk opplæring.

Hvordan holder seilfly seg oppe?

Enten ved hjelp av hang, termikk eller bølger. Hang oppstår når vinden presses opp av en bakkekam, og er nok den formen for oppdrift som er lettest å forstå. Termikk opptrer når solen varmer opp luften i ett område mer enn luften omkring. Denne boblen med varmluft vil etterhvert løsne og stige. Bølger oppstår når et stabilt luftskikt blåser på tvers over en fjellkjede. Det vil da oppstå stående bølger i le av fjellkjeden, som kan gå svært høyt.

Hvor lenge/høyt/langt kan man fly?

Man sluttet å sette varighetsrekorder da pilotene begynte å sovne. Gitt riktige forhold kan et seilfly holde seg oppe så lenge man gidder. Høyderekorden er ca. 15 km. Det høyeste noen har fløyet i Norge med seilfly er 10.000 meter (35.000 fot).

Er det gode forhold, kan et seilfly tilbakelegge mange hundre km. Det er vanlig å forhåndsdeklarere en oppgave, og så fly den. Dette kalles strekkflyging. De lengste forhåndsdeklarerte oppgavene som er fløyet i Norge ligger rundt 1000km.

Hvor fort kan man fly?

Seilfly kan komme opp i hastigheter på 250-300km/t. Det som begrenser hastigheten oppad, er den maksimale tillatte hastigheten for den aktuelle flytypen. Flyr man fortere, risikerer man at vinger og ror begynner å "flutre", og flyet kan riste istykker. Over lukkede baner kan gode konkurransepiloter oppnå gjennomsnittshastigheter opp mot 140-150km/t, og da har man stoppet opp for å vinne høyde underveis.

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke