(2. jan. -03 /AB)

[ Introtur motorfly - seilfly | Teorikurs motorfly | Funksjonshemmede | Nabokontakt ]


[ Seilflyskolen | Seilfly | Kurs | Teori | Praktisk | Innmelding | Videre | FAQ ]

Teoretisk opplæring

Det blir normalt arrangert teorikurs hver vinter, men du kan også lese teorien på egenhånd. Teoripensum består av fem deler, og du må avlegge en skriftlig prøve i hvert av emnene. Prøvene avholdes i løpet av teorikurset, eller du kan velge å ta det på flyplassen på Hokksund.  (Se egen informasjon om pensumliste og teorikurset)

Seilflyteori er delt inn i følgende fem områder

Aerodynamikk og flylære

Dette emnet omhandler i stor grad fysiskkteori, og kan for mange være litt tungt. Det er en fordel med fysikk fra videregående skole, men det er ikke noe krav. Det er særlig fokus på krefter, motstand og stabilitet. Du må også sette deg inn i glidetall og hvordan dette påvirkes av forskjellige faktorer. Dette emne skal sette deg i stand til å skjønne hvordan de forskjellige kreftene virker inn på flyet, og hvorfor det må operere innenfor de begrensningene som finnes.

Lover og bestemmelser

Så lenge du flyr sammen med instruktør trenger du ikke å ha avlagt teoriprøver, men selv om du er elev må du ha bestått dette faget hvis du skal fly alene. Pensum er ganske stort og omhandler generelle ting som Lov om luftfart så vel som spesielle seilflyregler. Man kan si at det er luftens trafikkregler og organisering av lufttrafikk som omhandles. Dette er et fag det kan være greit å få litt assistanse i dersom man leser teoripensum på egenhånd.

Instrumenter og utstyr

Dette området er det minste, og oppfattes for de fleste som ganske enkelt. Her lærer du hvordan de viktigste instrumentene (høydemåler, variometer og fartsmåler) i et seilfly virker. Du får også imformasjon om andre instrumenter og utstyr som benyttes. Ofte holdes teorikvelden på flyplassen slik at man får sett på instrumentene. Den praktiske bruk av instrumentene lærer du under den praktiske opplæringen.

Meteorologi

Her lærer du mye om vær og vind, hvordan forskjellige værtyper oppstår og hvordan de påvirker hverandre og flyforholdene. Du vil lære om lufttrykk, vindretninger, skysystemer, solinnstråling og mange andre ting som en seilflyver er avhengig av for å holde seg oppe. I tillegg vil du antagelig få et nytt syn på langtidsvarselet, samt få en forklaring på en del værfenomener du opplever, men ikke har reflektert over.

Videregående flylære

Siste område omhandler en del ting du må vite når du skal bevege deg litt lenger vekk fra flyplassen, eller fly under andre forhold enn det du gjør som elev. Etter hvert skal du skal kanskje fly konkurranser eller strekk, kanskje du skal fly høyt og kommer til å trenge oksygen. Uansett kommer du før eller senere til å lande på et jorde. Tips og erfaringer fra instruktøren, sammen med teori vil sette deg i stand til å skjønne mulighetene og farene som finnes.

 


Opp

[ Hokksund Flyplass ENHS | PPR | Kontakt oss ]


Bilder og video fra dfk.no må ikke gjengis eller brukes kommersielt uten fotografens samtykke